Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Nemocnice Písek spolupracuje se Zelenou hvězdou

Mgr. Boris Malhocký, MBA

4. Červenec 2012

Zelená hvězda
1. dubna 2012 byl zahájen provoz nové prodejny a výdejny zdravotnických pomůcek Zelená hvězda. Najdete ji přímo za hlavním vchodem do areálu nemocnice v Písku.

Společně s prodejnami v Českých Budějovicích, Plzni a Táboře se jedná v pořadí již o čtvrtou Zelenou hvězdu provozovanou franchisingovým partnerem Devětsil JST v rámci spolupráce se společností B. Braun Medical.

Podobně jako tomu bylo před třemi lety při zakládání prodejny v Táboře v rámci spolupráce s Nemocnicí Tábor, písecká provozovna vznikla díky spolupráci s Nemocnicí Písek. Zahájení provozu předcházela jednání s managementem nemocnice o možnostech spolupráce v rámci poskytování služeb pacientům při výdeji zdravotnických pomůcek a zásobování nemocnice prostředky zdravotní techniky. Nemocnice zvolila variantu spolupráce formou outsourcingu, a tak v prázdných prostorách u hlavního vchodu do nemocnice vznikla zcela nová prodejna - místo, které zajišťuje služby pacientům i nemocnici.

Přínosy pro pacienta

Výdejna drží skladem většinu zdravotních pomůcek, které jsou v nemocnici běžně předepisovány na poukaz. Pacient tedy získá zdravotní pomůcku přímo v areálu nemocnice a nemusí se již pro ni vracet. V případě většího objemu či váhy pomůcek, což se týká např. inkontinence, se pacient může dohodnout na dodávce až do domu.

Přínosy pro nemocnici

Nemocnice vidí pozitiva v optimalizaci logistických procesů na jednotlivých odděleních i v definování požadované úrovně kvality a dodacích podmínek pro zásobování zdravotnickými pomůckami. V neposlední řadě je výhodou také převedení odpovědnosti na externího dodavatele. Výsledkem jsou jasné pracovní postupy definované managementem nemocnice pro její jednotlivá oddělení, ale i pro výdejnu a dodavatelské firmy. To vše také povede k očekávanému kladnému finančnímu efektu.

Výhody Zelené hvězdy v Nemocnici Písek, ale také ostatních provozoven řetězce spočívají v tom, že je zde k dispozici široké spektrum zdravotnických prostředků a pomůcek od řady předních výrobců, tak aby byly v plném rozsahu zajištěny potřeby nemocnice i pacientů, kteří žádají kvalitní výrobky, rychlý servis a individuální přístup.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník