Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Článek

Dialog iQ – Challenge the Thinking

Mgr. Boris Malhocký, MBA

2. listopad 2016

Dialyzační monitory Dialýza

Vývoj nové generace dialyzačního přístroje probíhal ruku v ruce se získáváním zpětné vazby lékařů, sester i techniků. Jejich doporučení a podněty lze shrnout do několika tematických okruhů. Mezi nejčastější patří pacientovo subjektivní vnímání průběhu dialýzy, automatická úprava terapie na základě biologické zpětné vazby a dosažení lepších výsledků terapie.

Zaznívalo také přání personálu týkající se dalších zrychlení a zjednodušení obsluhy přístroje a zajištění, aby provoz nového přístroje zůstal pro poskytovatele péče ekonomicky efektivní. Odpovědí vývojového centra B. Braun Avitum v Melsungenu na tento dialog se zdravotníky je nový dialyzační monitor „Dialog iQ“ s řadou technických inovací.

Prevence hemodynamické nestability během dialýzy

Přes veškerou snahu zdravotníků se s hemodynamickou nestabilitou během dialýzy potýká velká část dialyzovaných pacientů. Není to tedy problém úzké skupiny pacientů s přesně definovanou anamnézou. Literární zdroje uvádějí, že nastává v přibližně dvaceti procentech všech mimotělních eliminačních procedur.1 Významný pokles krevního tlaku během hemodialýzy nebo tzv. hypotenzní epizoda může mít řadu příčin, ale také řadu negativních vedlejších projevů. V případech, kdy se jedná o akutní komplikaci při dialýze, nastupují rychlá nápravná řešení, např. Trendelenburgova poloha, přerušení ultrafiltrace, doplnění tekutiny.

Mezi základní preventivní opatření jejího vzniku patří stanovení, resp. úprava suché váhy pacienta, úprava rychlosti a celkového množství ultrafiltrované tekutiny a další. V současnosti používané dialyzační přístroje umožňují automaticky upravovat ultrafiltraci na základě biologické zpětné vazby. Právě proto je zásadní, aby vstupní hodnoty, na základě nichž dialyzační přístroj vypočítá a upraví terapii, byly přesné. Pro tento účel je ideální, aby nebyla měřena jen jedna veličina.3

Spolehlivá biologická zpětná vazba

Dialog iQ umožňuje sledovat a automaticky upravovat parametry terapie na základě dvou vstupů. Nejdůležitější vstupní veličinou zůstává krevní tlak, druhým parametrem je relativní krevní objem. Do výbavy přístroje patří čtečka pacientských karet. Na kartu lze nahrávat informace o průběhu uplynulých terapií, což vytvoří informační řadu o tom, jaké parametry léčby byly nastaveny a jak pacient snášel průběh dialýzy.

Systém na základě historie doporučuje optimální nastavení pro novou terapii. Čím častěji je systém používán, tím více zpřesňuje optimální nastavení. Díky tomu se daří dosahovat cílové hodnoty léčby, kterou definuje lékař, a umožnit pacientovi, aby se během celé dialýzy cítil lépe. Spojení výše uvedených funkcionalit dalo také jméno novému systému – Biologic Fusion.

Efektivní měření krevního tlaku, relativního objemu krve i saturace kyslíkem

I základní funkcionalita - automatické měření tlaku krve pomocí nafukovací manžety - dosáhla významných vylepšení. K samotnému měření tlaku krve dochází už ve fázi nafukování manžety, odpadá tedy zdlouhavá fáze měření během postupného, pozvolného vyfukování manžety. Pacienti si pochvalují to, že se jednak významně zkrátil celkový čas měření tlaku krve, také že se snížil počet všech jeho měření, ale i že manžeta je nafukována méně - na takový tlak, který umožní změřit aktuální systolický tlak.

Novinkou je měření relativního objemu krve, aniž je k tomu zapotřebí extra spotřební materiál. Hodnoty lze získat kdykoliv během terapie. Stejně tak je tomu s měřením saturace krve kyslíkem. Obě hodnoty napomohou zdravotníkům lépe rozpoznat vývoj zdravotního stavu pacienta.

Jednoduché, jasné a přehledné ovládání přístroje

Zásadní změny se týkají uživatelského rozhraní. Přístroj vede s uživatelem inteligentní dialog, reaguje na povely – stačí jen přejet prstem po dotykové obrazovce stejně jako u chytrého telefonu. Grafické rozhraní si lze představit jako krychli z papíru, kterou když rozložíme, každá její stěna obsahuje informace pro danou osobu, resp. odbornost. Např. nahoře je přehledný soubor všech základních informací pro lékaře, pro informace pro sestru stačí jít o úroveň níže a posunovat obrazovky doprava nebo zpět doleva. Vše o technickém nastavení najdete ještě o úroveň níž.

Testováno týmy zdravotníků aneb když zjednodušení zvyšuje bezpečnost

Přístroj v jeho různých vývojových stupních testovalo několik týmů zdravotníků z různých evropských zemí. Jejich průběžné hodnocení dávalo vývojářům jasnou zpětnou vazbu. Finální výsledek je potěšující – zrychlení přípravy, zjednodušení obsluhy a zároveň zavedení nových bezpečnostních prvků do výbavy přístroje. Jediným zmáčknutím se uvede do chodu funkce „one touch priming“ a Dialog iQ se sám velmi rychle otestuje a uvede do provozu. Pokud přístroj po první směně nevypnete, pro zahájení druhé nebo třetí směny je dokonce čas přípravy ještě o přibližně tři minuty kratší.

V tomto krátkém úvodním představení nového Dialogu iQ jsme nepopsali všechna důležitá zlepšení a inovace, proto se k nim budeme moci vrátit v některém z budoucích čísel Braunovin. Např. pozornost jistě bude patřit významným zlepšením v technice jednojehlové dialýzy, díky nimž se její účinnost významně přiblížila standardní dvoujehlové terapii.4 Proč se vývojáři zaměřili na „single needle cross over“, když jsou prováděny přibližně jen u pěti procent všech dialýz? Důvod je zřejmý - ochrana funkční fistule je jedním ze základních předpokladů úspěšné léčby.2

Odborná literatura:
1
TESAŘ, V., VIKLICKÝ, O. a kol. Klinická nefrologie 2., Zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada 2015; 398-400.
2 Booth J et al. Do changes in relative blood volume monitoring correlate to hemodialyse-associated hypotension? Nephron Clin Pract. 2011; 117 (3); c179-83.
3
Bieser W et al. Performance of an innovative, one-pump single-needle hemodialysis systém versus standard two-pump single needle-needle hemodialysis systém. 53rd ERA-EDTA Congress. 2016 May 21-24; Vienna (Austria)
4
CHYTILOVÁ, E. a kol. Cévní přístupy pro hemodialýzu. Praha: Mladá fronta a.s. 2015.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník