Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dostává se dialyzovaným pacientům vždy stejné péče?

4. Listopad 2014

Dostává se dialyzovaným pacientům vždy stejné péče?

V České republice pokračuje trend přesunu části zdravotní péče do soukromého sektoru. Jejím nejvýznamnějším soukromým poskytovatelem ve středoevropském regionu je skupina společností AGEL. Naproti tomu společnost B. Braun Avitum se ve svých 32 střediscích v České republice a na Slovensku soustřeďuje především na péči o pacienty s nefrologickým onemocněním a o chronicky dialyzované.

Obě společnosti spojují nejen obchodní vazby, ale také spolupráce při poskytování zdravotní péče chronickým i akutně dialyzovaným pacientům, a také při tzv. prázdninových dialýzách pacientů.

Pro širokou i odbornou veřejnost logicky vyvstávají otázky, zdali se dialyzovaným pacientům léčeným v soukromých zařízeních dostává stejné nebo lepší kvality péče než v tzv. státních zařízeních, nebo dokonce na špičkových pracovištích ve fakultních nemocnicích. Aspekty posuzování kvality lékařské péče a výměny praktických zkušeností se zabývali lékaři z obou společností na společném pracovním sympoziu. Stalo se tak v rámci letošního celofiremního sympozia AGEL v Olomouci na „prvním pracovním setkání lékařů dialyzačních středisek AGEL a B. Braun Avitum.“

Lékaři diskutovali parametry dialyzační péče

Záštitu nad akcí za stranu AGEL převzala MUDr. Jana Zahálková, Ph.D., garantka oboru nefrologie a primářka dialyzačního střediska ve Šternberku, která se ve své přednášce zaměřila na měřitelné hodnoty i subjektivní hlediska hodnocení kvality dialyzační péče. Sympoziu spolupředsedal MUDr. Roman Kantor, člen lékařské rady B. Braun Avitum odpovědný za moravská a slezská dialyzační střediska B. Braun Avitum. Ve své prezentaci představil podrobnosti systému hodnocení kvality lékařské péče, systém sběru dat, vyhodnocování jednotlivých parametrů a na konkrétních ukazatelích demonstroval vliv na zlepšení kvality jednotlivých středisek B. Braun Avitum. Předvedl praktické srovnání kvalitativních parametrů nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni B. Braun Avitum. Třetím přednášejícím byl MUDr. Petr Hartl, primář dialyzačního střediska Praha – Černý Most, který na konkrétním případu demonstroval zlepšení parametrů počtu výskytu hypotenzních příhod s použitím technologie bioLogic RR Comfort.

Lékaři obou společností se shodli na tom, že bez funkčního systému sběru dat, jejich pravidelného hodnocení a porovnávání nelze kvalitu lékařské péče objektivně hodnotit. Přestože čísla nejsou dogmatem, pro měření kvality zdravotní péče je vhodné vybírat z těch parametrů, které dlouhodobě sledují a vyhodnocují mezinárodní nefrologické instituce (např. v Evropě ERA-EDTA). Data bude potřeba pravidelně sbírat, analyzovat a porovnávat s doporučenými standardy. Mezi nejdůležitější subjektivní kritéria kvality lze zařadit to, jak hodnotí péči zdravotníků sám pacient, protože ten tvoří středobod veškeré jejich péče.

Mgr. Boris Malhocký, MBA
manažer divize B. Braun Avitum
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Slovenská komora sester a porodních asistentek už patnáct let každoročně uděluje prestižní ocenění vyjadřující oddanost práci a výborné znalosti naplňující podstatu ošetřovatelství. 

29.07.2022

Uplynulý „pandemický“ rok plný omezení byl výzvou pro všechny, ale obzvlášť pro rizikové skupiny lidí, jako jsou například právě pacienti s chronickým onemocněním ledvin. Přistupovat k životu aktivně a s optimismem se ne vždy daří, ale nesmíme se o to přestat snažit, i když se nám to pomyslné „světélko ve tmě“ zdá třeba chvíli neviditelné. Kde ale vzít ten pozitivní přístup, jak neupadnout do stereotypu? A kdy si přiznat, že potřebuji odbornou pomoc? I na takové otázky nám odpovídala klinická psycholožka PhDr. Marcela Znojová, která se dialyzovaným pacientům věnuje.
 

11.08.2021

Na hemodialyzačním středisku ve frýdecko-místecké nemocnici nově pomáhá plně automatizovaný systém míchání a distribuce kyselých koncentrátů. Nemocnice ho pořídila v rámci celkové rekonstrukce dialýzy, která byla po devíti měsících práce slavnostně otevřená v červnu. Personál i vedení nemocnice věří, že jim zařízení od společnosti B. Braun pomůže ušetřit nejenom čas. Nabízí totiž i úsporu z hlediska hospodaření.

29.07.2021