Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aesculap Akademie udělila ceny za přínos vzdělávání ve zdravotnictví

18. Listopad 2014

Aesculap Akademie udělila ceny za přínos vzdělávání ve zdravotnictví

Při příležitosti druhé výroční konference Aesculap Akademie, která proběhla 23. září v Lékařském domě v Praze, byli oceněni odborníci z oblasti medicíny, kteří významně přispěli k rozvoji vzdělávání.

V kategorii „Nelékařské obory“ získala cenu za vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a edukaci pacientů Mgr. Lenka Klímová, kterou nominovala MUDr. Iva Šípová, členka Vědecké rady Aesculap Akademie.

V kategorii Lékařské obory si ocenění odnesl prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, za dlouhodobý a mimořádný přínos pro české lékaře – zvláště pro diabetology. Jeho nominaci navrhl prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., člen Vědecké rady Aesculap Akademie. Gratulujeme.


Mgr. Lenka Klímová

Pracuje jako vrchní sestra oddělení gastroenterologie v Nemocnici České Budějovice. Organizuje odborné konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Zároveň ve svém volném čase pořádá vzdělávací semináře pro pacienty – především pro celiaky.

„Vědecké radě Aesculap Akademie děkuji. Ceny, kterou mi udělila, si velmi vážím. Mým cílem je, aby se odbornost, samostatnost, a tím i prestiž nelékařských oborů zvýšila. Jsem potěšena, když se účastníkům témata líbí, ale že bych za to mohla být oceněna, to mě nenapadlo. Přiznám se, že jsem zjišťovala, zda cena byla opravdu udělena mně, protože jsem netušila, že jsem byla nominována. Když odeznělo překvapení, uvědomila jsem si, jaké pocty se mi dostalo. Cena pro mne znamená mnoho a považuji ji za velmi prestižní. Současně je to motivace a potvrzení, že na cestě za vzděláváním a celoživotním učením jdeme správnou cestou. Děkuji!“

 


Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Je prorektorem Univerzity Karlovy, ale zároveň se významným způsobem podílí na přípravě vzdělávacích programů lékařských oborů. V roce 2013 vydal svou poslední monografii s názvem Hypoglykémie.

„Cenu Aesculap Akademie považuji za vyjádření hodnocení mé dosavadní činnosti, a to na poli postgraduálního vzdělávání v lékařství. Jednak si vážím tohoto ocenění za práci v oblasti diabetologie, v níž se věnuji postgraduálním aktivitám 25 let, jednak potom na poli strukturování vzdělávacího procesu jako takového. Vzhledem k tomu, že je postgraduální vzdělávání jednou z náplní mé profesionální činnosti, kterou považuji za samozřejmost, mám pocit, že si ocenění Cenou Aesculap Akademie ani nezasloužím. Moc tedy děkuji.“

RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA
manažer Aesculap Akademie
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Jedním z hlavních předpokladů zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu je plně funkční a kvalitní instrumentárium, které umožňuje lékařům provést operační zákrok přesně, a v co nejkratším čase. Název Aesculap je už více než 140 let synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů, nabízí však také komplexní servisní péči o nástroje. Dnes se zaměříme na některé klíčové kroky v takové péči.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Vědecká rada Aesculap Akademie pravidelně uděluje cenu za mimořádný přínos ve vzdělávání ve zdravotnictví. Tento rok ocenění získala v kategorii Nelékařské zdravotnické obory profesorka Helena Haškovcová za mimořádný přínos především v oblasti lékařské etiky, ale také dialýz. V kategorii lékařů si ocenění převzal profesor Zdeněk Krška za mimořádný přínos spojený s obnovením edice moderní „Albertovy sbírky“.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou uspořádala kurz Infuzní technika v ošetřovatelské praxi. Společně tak vyšly vstříc studentům, kteří byli díky pandemii povolání do boje s covid-19 a nedostávalo se jim času na studium. Přestože kurz proběhl online, jeho významnou část tvořily praktické demonstrace zacházení s infuzními pumpami B. Braun Space. A účastníci byli víc než spokojení.

17.06.2021
Aesculap Akademie