Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aesculap Akademie udělila ceny za přínos vzdělávání ve zdravotnictví

18. Listopad 2014

Aesculap Akademie udělila ceny za přínos vzdělávání ve zdravotnictví

Při příležitosti druhé výroční konference Aesculap Akademie, která proběhla 23. září v Lékařském domě v Praze, byli oceněni odborníci z oblasti medicíny, kteří významně přispěli k rozvoji vzdělávání.

V kategorii „Nelékařské obory“ získala cenu za vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a edukaci pacientů Mgr. Lenka Klímová, kterou nominovala MUDr. Iva Šípová, členka Vědecké rady Aesculap Akademie.

V kategorii Lékařské obory si ocenění odnesl prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, za dlouhodobý a mimořádný přínos pro české lékaře – zvláště pro diabetology. Jeho nominaci navrhl prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., člen Vědecké rady Aesculap Akademie. Gratulujeme.


Mgr. Lenka Klímová

Pracuje jako vrchní sestra oddělení gastroenterologie v Nemocnici České Budějovice. Organizuje odborné konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Zároveň ve svém volném čase pořádá vzdělávací semináře pro pacienty – především pro celiaky.

„Vědecké radě Aesculap Akademie děkuji. Ceny, kterou mi udělila, si velmi vážím. Mým cílem je, aby se odbornost, samostatnost, a tím i prestiž nelékařských oborů zvýšila. Jsem potěšena, když se účastníkům témata líbí, ale že bych za to mohla být oceněna, to mě nenapadlo. Přiznám se, že jsem zjišťovala, zda cena byla opravdu udělena mně, protože jsem netušila, že jsem byla nominována. Když odeznělo překvapení, uvědomila jsem si, jaké pocty se mi dostalo. Cena pro mne znamená mnoho a považuji ji za velmi prestižní. Současně je to motivace a potvrzení, že na cestě za vzděláváním a celoživotním učením jdeme správnou cestou. Děkuji!“

 


Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Je prorektorem Univerzity Karlovy, ale zároveň se významným způsobem podílí na přípravě vzdělávacích programů lékařských oborů. V roce 2013 vydal svou poslední monografii s názvem Hypoglykémie.

„Cenu Aesculap Akademie považuji za vyjádření hodnocení mé dosavadní činnosti, a to na poli postgraduálního vzdělávání v lékařství. Jednak si vážím tohoto ocenění za práci v oblasti diabetologie, v níž se věnuji postgraduálním aktivitám 25 let, jednak potom na poli strukturování vzdělávacího procesu jako takového. Vzhledem k tomu, že je postgraduální vzdělávání jednou z náplní mé profesionální činnosti, kterou považuji za samozřejmost, mám pocit, že si ocenění Cenou Aesculap Akademie ani nezasloužím. Moc tedy děkuji.“

RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA
manažer Aesculap Akademie a marketingu
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Jak založit fungující ERAS tým (Enhanced Recovery After Surgery), jaká je role sestry, chirurga, anesteziologa v konceptu ERAS a jaká je správná výživa u velkého chirurgického výkonu – to byla ústřední témata lednového on-line sympozia, které uspořádala Aesculap Akademie společně s Fakultní nemocnicí Brno v návaznosti na několikaletý kolorektální projekt.

11.03.2021
Aesculap Akademie

Žijeme v nelehké době. Řada zdravotníků je dlouhodobě pod vysokým tlakem a mohou trpět syndromem vyhoření. Proto vám přinášíme řadu doporučení a preventivních metod. Je na každém z nás, jak se necháme inspirovat.

11.03.2021
Aesculap Akademie