Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kurz základních laparoskopických technik v Hradci Králové

31. Červenec 2009

Kurz základních laparoskopických technik v Hradci Králové

Ve Vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Hradci Králové se ve středu 22. července 2009 uskutečnil první praktický kurz základních laparoskopických technik, kterého se zúčastnilo šest mladých lékařů z chirurgické kliniky FN v Hradci Králové.

Vysoká odborná úroveň kurzu byla zajištěna přítomností Serhana Belika, zahraničního lektora
z německé centrály v Tuttlingenu, a zároveň kvalitním zázemím a jedinečným tréninkovým vybavením vzdělávacího centra AAK, které bylo projektováno zejména pro tyto účely.

O velké poptávce po praktických kurzech tohoto typu svědčila i přítomnost dalších osmi lékařů
z chirurgické kliniky včetně přednosty Doc. MUDr. Alexandra Ferka, CSc. Tento kurz byl koncipován jako nultý ročník, který nám potvrdil nejen vysoký zájem o tyto praktické kurzy, ale také naši připravenost realizovat plánované pravidelné edukace lékařů v laparoskopických technikách. 

Velký dík patří zejména Mgr. Tomáši Hroudovi, Ph.D, který tento kurz pečlivě připravil a ve spolupráci
s německou centrálou a FN v Hradci Králové úspěšně realizoval. 

RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA
manažer Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory