Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kurz základních laparoskopických technik v Hradci Králové

31. Červenec 2009

Kurz základních laparoskopických technik v Hradci Králové

Ve Vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Hradci Králové se ve středu 22. července 2009 uskutečnil první praktický kurz základních laparoskopických technik, kterého se zúčastnilo šest mladých lékařů z chirurgické kliniky FN v Hradci Králové.

Vysoká odborná úroveň kurzu byla zajištěna přítomností Serhana Belika, zahraničního lektora
z německé centrály v Tuttlingenu, a zároveň kvalitním zázemím a jedinečným tréninkovým vybavením vzdělávacího centra AAK, které bylo projektováno zejména pro tyto účely.

O velké poptávce po praktických kurzech tohoto typu svědčila i přítomnost dalších osmi lékařů
z chirurgické kliniky včetně přednosty Doc. MUDr. Alexandra Ferka, CSc. Tento kurz byl koncipován jako nultý ročník, který nám potvrdil nejen vysoký zájem o tyto praktické kurzy, ale také naši připravenost realizovat plánované pravidelné edukace lékařů v laparoskopických technikách. 

Velký dík patří zejména Mgr. Tomáši Hroudovi, Ph.D, který tento kurz pečlivě připravil a ve spolupráci
s německou centrálou a FN v Hradci Králové úspěšně realizoval. 

RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA
manažer Aesculap Akademie a marketingu
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory

„Studentek medicíny každým rokem přibývá, přesto jich skalpel v rukou drží stále málo,“ konstatuje jedna z odvážných žen pohybujících se v chirurgii doktorka Barbora East ze III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Specializuje se na chirurgii kýly, kterou popisuje jako nedoceněnou a přehlíženou „popelku“ schovanou v klasické chirurgii.

31.08.2020
Chirurgické obory