Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

Proběhla první podzimní konference pro nelékařské obory

RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA

21. Září 2011

Aesculap Akademie

Zdravotníci mají nyní jedinečnou šanci školit se v rámci nového cyklu konferencí a seminářů spolufinancovaných Evropskou unií, který pořádá Aesculap Akademie.

V Moravskoslezském kraji v Havířově proběhla 6. září první konference na půdě
Vysoké školy sociálně-správní. Účastníky osobně přivítali Ing. RSDr. Karel Konečný,
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast zdravotnictví, a Ing. Jan
Ferenc, ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov. Hlavním tématem byla cerebrovaskulární
onemocnění se zaměřením na péči o dětské pacienty i pacienty v pozdním věku.

Dále zazněly přednášky na téma komunikace s pacientem, rodinou a dítětem, nutriční
péče, bezpečná infuzní terapie či ochrana rukou ve zdravotnictví. Mezi přednášejícími
byl i Peter Schwarz, lékař mezioborové jednotky intenzivní péče z Nemocnice s poliklinikou
Havířov. Ten se zaměřil zejména na preventivní vliv výživy u onemocnění
mozkových cév a na význam výživy a možnosti jejího ovlivnění u pacientů po cévních
mozkových příhodách. Nejzajímavějším tématem byla „Komunikace s pacientem,
rodinou a dítětem" v interaktivním podání MUDr. Michala Čillíka.

Nad konferencí převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Palas.
„V minulosti konference pro zdravotníky probíhaly většinou ve vzdálených místech,
což zvyšovalo nároky na finanční zabezpečení a hlavně čas. Proto vítám, že se projekt
Konference a semináře pro nelékařské obory realizuje v našem kraji. Pro všeobecné
sestry či porodní asistentky se jedná o velkou příležitost získat prakticky v místě bydliště
nové medicínské poznatky ve svých oborech,“ uvedl k významu konference Jaroslav Palas.

„Díky získanému grantu z Evropské unie má šanci bezmála 20 000 zdravotníků z nelékařských
oborů, jako jsou všeobecné sestry, porodní asistentky, laboranti a všichni ti,
bez nichž by zdravotnictví nemohlo fungovat, během roku a půl absolvovat konference
a semináře s prvotřídními lektory na aktuální témata, což ocenili i účastníci akce
v Havířově,“ řekl k projektu RNDr. Martin Kalina, Ph.D., manažer Aesculap Akademie.
Zájemci se mohou hlásit elektronicky na www.aesculap-akademie.cz . Další konference
v Moravskoslezském kraji, tentokrát na téma „Možnosti nelékařských profesí v péči
o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním“, proběhne 30. listopadu v Ostravě.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník