Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

příprava léčiv

 Mgr. Tomáš Glac popisuje zkušenosti se zavedením standardů pro bezpečnou uzavřenou infuzní linku ve Fakultní nemocnici Ostrava.

09.07.2015 redakce Braunovin
Zelena hvezda

V lednovém čísle Braunovin jsme vám představili automatické přečerpávací zařízení Exacta-Mix™ 2400,
přístroj určený k mísení vícezdrojových produktů. Prvním pracovištěm v České republice, kde tato míchačka
našla své uplatnění v přípravě All-in-one vaků a stala se nedílnou součástí lékárenské péče, je nemocniční lékárna ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Na první zkušenosti a dojmy jsme se zeptali Mgr. Pavly Kholové, farmaceutky odpovědné za přípravu parenterální výživy.

příprava léčiv

V rámci pracovní skupiny Bezpečnost personálu jsme oslovili několik vysokých škol, kterým jsem nabídli témata ke zpracování bakalářských a diplomových prací v oboru ošetřovatelství. V létě 2009 jsme navázali spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, kde s námi spolupracovalo pět studentek.

30.03.2011 redakce Braunovin
příprava léčiv

Anglická státní agentura MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) vydala ve svém srpnovém zpravodaji informaci o nových kontraindikacích pro injekční formu roztoku kalcium glukonátu ve skleněných ampulkách, která vyplývá z nebezpečí expozice hliníku.

příprava léčiv

Podle Světové zdravotnické organizace se do roku 2020 celosvětově zvýší počet nádorových onemocnění o padesát procent. Toto výrazné zvýšení bude dáno především stárnutím obyvatelstva, vlivem kouření a vzrůstajícím počtem lidí s nezdravým životním stylem. Jedna z nejčastěji užívaných forem léčení je chemoterapie. Bohužel je dobře známým faktem, že cytostatika jsou potencionálně rizikové látky. Proto je velmi důležité, aby veškerý zdravotnický personál, který s těmito látkami manipuluje, používal veškeré dostupné kvalitní ochranné pomůcky.

26.04.2010 Jana Bednaříková
příprava léčiv

CytoCare je automatizovaný robotický systém, který dokáže s naprostou přesností za aseptických podmínek a s maximální bezpečností pro pracovníky připravovat cytostatická léčiva.

10.02.2010 MUDr. Jan Pirnos
příprava léčiv

Koncem minulého roku proběhla příprava instalace robota na ředění cytostatik
CytoCare™ do lékárny pražské Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí na oddělení „Ředění cytostatik“, jejímž vedením
je pověřena PharmDr. Irena Netíková a vedoucím lékárny je PharmDr. Helena Rotterová.

21.09.2009 redakce Braunovin
příprava léčiv