Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nový způsob míchání léčiv

18. Duben 2011

Nový způsob míchání léčiv

V lednovém čísle Braunovin jsme vám představili automatické přečerpávací zařízení Exacta-Mix™ 2400,
přístroj určený k mísení vícezdrojových produktů. Prvním pracovištěm v České republice, kde tato míchačka
našla své uplatnění v přípravě All-in-one vaků a stala se nedílnou součástí lékárenské péče, je nemocniční lékárna ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Na první zkušenosti a dojmy jsme se zeptali Mgr. Pavly Kholové, farmaceutky odpovědné za přípravu parenterální výživy.

S přípravou All-in-one vaků máte již dlouhodobé zkušenosti. Jakou změnu přinesla nová generace „plniček“ do vaší denní praxe?

Po tříměsíční zkušenosti mohu (i za své spolupracovníky) říci, že práce s novou míchačkou se nám líbí. Starší plnička měla pouze čtrnáct vstupů a přenos dat jsme prováděli pomocí disket. Pokud se jednotlivé rozpisy výživy lišily ve složení (např. jiné roztoky aminokyselin, jiné tukové emulze), museli jsme přípravu řešit buď dopouštěním infúzním setem mimo plničku, nebo vytvořit nový soubor na další disketu. Nová plnička má čtyřiadvacet vstupů, všechny roztoky (různé aminokyseliny i tukové emulze) tak můžeme zapojit současně, neustále s námi komunikuje a vyžaduje potvrzení našeho zadání. Je to přístroj nové generace, který splňuje všechny požadavky na přípravu výživy.

Jak dlouho probíhalo zaškolení personálu a co pro vás bylo nejtěžší?

Seznámení s novým zařízením trvalo týden. Věnoval se nám tým zástupců a techniků společnosti B. Braun, distributora pro Českou republiku, a technici vlastního výrobce, společnosti Baxa. Bylo to náročné a intenzivní školení. Zaškolilo se několik pracovníků, kteří s plničkou pracovali bezprostředně po zaškolení, další pracovníky zaučuji průběžně za provozu. Moji kolegové mají s přípravou parenterální výživy velké zkušenosti, takže výuka probíhá poměrně plynule a bez problémů. Po týdnu je každý schopen samostatné práce s novým systémem.

Dnes již přístroj pracuje naplno. Domníváte se, že pomohl ke zvýšení bezpečnosti příprav a v jakém smyslu?

Bezpečnost přípravy má v tomto případě dvojí význam. Přístroj je nastavený na chybu +/- 3 %, takže je velice přesný. Na konci každé přípravy ukáže odchylku. To je pro nás důležitý údaj, protože pracovník má jistotu, že připravený vak je v pořádku, a tím pádem se zvyšuje i bezpečnost pro pacienty.

Jaká je chybovost při výstupní kontrole ve srovnání s ruční přípravou?

Ruční příprava vaků je náročná hlavně fyzicky. Pokud chceme pracovat přesně, mnoho roztoků odměřujeme pomocí injekčních stříkaček. Práce s plničkou je tedy pro nás mnohem pohodlnější
a méně namáhavá. A jak jsem uvedla výše, plnička je velice přesná a odchylka je obvykle kolem 1 %.

Zařízení bylo upraveno na míru tak, aby odpovídalo vašim individuálním procesům. Které objemy využíváte nejčastěji?

Objemy, s nimiž pracujeme, se pohybují od jednoho až do cca 3,5 l. Tomu odpovídají i velikosti vaků, které používáme. Nejčastěji jsou to objemy 2 500 - 3 100 ml, na které používáme 3l vaky, na větší objemy lépe vyhovují 4l vaky.

Jak jsme již zmínili, Exacta-Mix 2400 umí smíchat až čtyřiadvacet druhů zdrojových roztoků. Využíváte tuto vlastnost často?

Využít najednou všechny vstupy jsme zatím nezkusili, ale uvidíme. Stále se učíme a získáváme nové  zkušenosti. Zatím jsme současně použili osmnáct vstupů.

Pavlína Pucholtová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Společnost B. Braun představuje uzavřený samčí konektor PureSite, který lépe chrání zdravotníky před chemickou a mikrobiologickou kontaminací během celého procesu manipulace s lékem – od jeho přípravy až po podání.

02.08.2021

 Mgr. Tomáš Glac popisuje zkušenosti se zavedením standardů pro bezpečnou uzavřenou infuzní linku ve Fakultní nemocnici Ostrava.

09.07.2015
Infuzní terapie

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče