Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ing. Iva Škodová

Dezinfekce povrchů, se kterými pacient nebo personál přichází často do kontaktu, patří mezi nejdůležitější opatření pro zastavení možného šíření infekce. Pokud je prováděna správnými přípravky, chráníme sebe i pacienty a prodlužujeme životnost přístrojům. Podívejme se společně na to, jak správně a účinně dezinfikovat okolí pacienta. 

30.08.2020
Dezinfekce a hygiena

Stabimed® není pouze název jednoho přípravku, ale celého systému péče o nástroje, jak termostabilní, tak termolabilní. Uživatelé tak mají k dispozici přípravky na flexibilní a rigidní endoskopy, které však stejně dobře vyhovují i standardním chirurgickým nástrojům a příslušenství.

09.05.2017
sterilizace nástrojů

V současné době, kdy je pozornost uživatelů vedle účinnosti přípravků věnována ve stejné míře i jejich vlivu na pokožku, je Promanum® pure jedním z nejoblíbenějších výrobků.

09.12.2014
dezinfekce rukou

Melsept® SF si zaslouží označení „stálice“. Je jedním z prvních dezinfekčních prostředků, které byly vyvinuty koncernem B. Braun a poté uvedeny i na český a slovenský trh. Je stále stejně žádaný již déle než patnáct let a v sortimentu přípravků na dezinfekci ploch a povrchů má své nezastupitelné místo.

30.05.2014

Není pochyb o tom, že pokožka rukou zdravotnického personálu je nadměrně namáhána. Aby byla v dobré kondici, je potřeba ji chránit a ošetřovat.

29.11.2013
dezinfekce rukou

Zavedený permanentní močový katetr je vždy potenciálním rizikovým faktorem pro rozvinutí uroinfekce, ať už u hospitalizovaných pacientů nebo u pacientů v domácím ošetření.

15.12.2010

Přípravek Braunol®, s původním názvem Braunol® 2000, určený k dezinfekci kůže a antisepsi sliznic a ran, dodáváme na náš trh již deset let. Přesto stále přináší svým uživatelům výhody, kterých jiné přípravky nedosahují.

17.05.2010
dezinfekce kůže

Hygiena rukou ve zdravotnických zařízeních je považována za základní součást prevence přenosu nozokomiálních nákaz. V porovnání s náklady na léčbu jimi způsobených onemocnění je navíc velmi efektivní. Její význam spočívá také v ochraně před profesionálními nákazami a představuje i prevenci primárního zanesení infekce do zdravotnického zařízení pacienty, návštěvníky i zdravotníky.

11.01.2010
dezinfekce rukou

Noroviry jsou vysoce infekční. Infekční dávka je méně než sto partikulí, inkubační doba jen dvanáct až osmačtyřicet hodin. Infekce se projevuje jako žaludeční a střevní onemocnění se silným průjmem a zvracením.

26.11.2009

Virus prasečí chřipky (označované nově také jako Nová chřipka A/H1N1) patří do skupiny obalených virů - orthomyxovirů. Obecně jsou obalené viry vůči dezinfekčním prostředkům citlivější než viry neobalené.

06.05.2009