Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Co jsme pro Vás připravili v oblasti dezinfekce a hygieny

Ing. Iva Škodová

1. duben 2008

Stejně jako v minulých letech se i letos v rámci Aesculap Akademie uskuteční několik seminářů zabývajících se tematikou dezinfekce a hygieny.

V prvním pololetí to bude v Brně, ve druhém v Praze nebo Hradci Králové. Náplní seminářů je komplexní pohled na dezinfekci a hygienu, od obecných zásad v návaznosti na platné právní předpisy přes způsoby správného provádění různých typů dezinfekce, tvorbu dezinfekčních programů až po nové přístupy a doporučení vycházející z poznatků mezinárodních odborných společností apod. Také se zaměříme na aktuální problematiku, např. na hygienická opatření při výskytu MRSA, Clostridia difficile. Důraz bude kladen na účelné provádění dezinfekce a hygieny.

Semináře jsou určeny především pro střední zdravotnický personál a jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání zdravotníků a ohodnoceny kredity. Jsou koncipovány pro menší počet účastníků, při němž je možné se v případě zájmu zabývat konkrétními příklady z různých pracovišť.

Vedle seminářů je již tradiční akcí i každoročně pořádaný kongres Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz. Letos se bude konat v krásném prostředí Lázní Jeseník ve dnech 18. - 20. května 2008.

Částečně související s oblastí dezinfekce je i „nový“ seminář Příprava instrumentária, který probíhá ve dvou stupních, a hlavním partnerem při jeho realizaci je Česká společnost pro sterilizaci. Je určen především pracovníkům centrálních sterilizací, sterilizačních center, popřípadě operačních sálů. Nabízí široké spektrum informací týkajících se správné péče o instrumentárium, možných příčin poškození při nesprávné předsterilizační přípravě, sterilizace, souvisejících platných právních předpisů atd.

Ing. Iva Škodová
divize OPM

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník