Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Stabimed® synonymum pro ideální péči o instrumentárium

9. Květen 2017

Stabimed® synonymum pro ideální péči o instrumentárium

Stabimed® není pouze název jednoho přípravku, ale celého systému péče o nástroje, jak termostabilní, tak termolabilní. Uživatelé tak mají k dispozici přípravky na flexibilní a rigidní endoskopy, které však stejně dobře vyhovují i standardním chirurgickým nástrojům a příslušenství.

V současné době poskytují přípravky Stabimed® fresh a Stabimed® ultra nejširší škálu možností využití jak po stránce účinnosti, tak časových možností, tedy volby koncentrace a expozice. Především díky unikátnímu složení komplexu antikorozivních látek je povrch kovového instrumentária velmi dobře chráněn před jeho narušením a následným poškozením nástroje. Společnost B. Braun je jako jediná výrobcem dezinfekčních prostředků a zároveň instrumentária, což umožňuje důkladné průběžné testování vzájemného působení. Používání přípravků Stabimed podle návodu napomáhá zachování vysoké užitné hodnoty instrumentária.

Stabimed® fresh, tekutý dezinfekční a čisticí přípravek, vyniká čisticí schopností a nízkými koncentracemi zaručujícími běžně požadovanou účinnost při krátké expozici. Díky svému složení je nedráždivý a kompatibilní s většinou ve zdravotnictví běžně používaných materiálů. Má univerzální využití. Lze použít na standardní dezinfekci a čištění, ale i pro silně znečištěné instrumentárium, mikroinstrumentárium nebo členité nástroje, kde je kladen důraz na čisticí schopnost přípravku, i tam, kde je nezbytná velmi krátká expozice. Je účinný od 5 min.

Stabimed® ultra patří do skupiny práškových přípravků, nabízí však lepší uživatelské parametry než podobné přípravky dostupné na našem trhu.

Působí na bázi kyseliny peroctové in situ, přičemž standardní účinnosti potřebné pro dezinfekci nástrojů a pro první stupně dezinfekce endoskopů dosahuje během 5 minut. Účinnosti pro druhý nebo vyšší stupeň dezinfekce dosahuje v závislosti na koncentraci za 10-15 min. Stejně tak se na druhou stranu liší od jiných podobných přípravků šíří spektra účinnosti za konkrétních časových podmínek. Sporicidní účinnosti, které lze využít nejen při vyšším stupni dezinfekce, ale v případě nutnosti i k cílené dezinfekci povrchů, dosahuje např. od 0,5 %.

Při manuální přípravě endoskopů je pro úspěšnost celého procesu důležité dodržet expozici jak v prvním stupni dezinfekce, tak v následujícím druhém nebo vyšším stupni. Doba přípravy se tak stává limitujícím faktorem pro množství provedených výkonů. Při vhodné kombinaci přípravků Stabimed® lze dosáhnout velmi krátkých pracovních časů. V každém případě je třeba počítat s časem navíc pro řádné oplachy, vysoušení a manipulaci s nástroji, protože i v případě kombinace přípravků Stabimed® platí, že endoskop se musí po každém stupni přípravy dobře opláchnout a vysušit.

S maximálně efektivním využitím přípravků Stabimed® vám ochotně poradí obchodní zástupci B. Braun divize OPM a sestaví vám kombinaci přímo na míru.  

Více informací:

Stabimed® ultra

Stabimed® fresh

Ing. Vladimír Čepelka
divize OPM - dezinfekce a hygiena, diabetologie
Ing. Iva Škodová
produktová specialistka divize OPM
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Ve dnech 15. 18. října 2014 proběhl v Praze XV. světový kongres o sterilizaci WFHSS. Registrováno bylo 1 006 účastníků ze 65 zemí celého světa.

12.12.2014
Chirurgie

Jako nosné téma při příležitosti Světového dne hygieny rukou, připadajícího na den 5. května, byla vybrána problematika rezistence a edukace.  
Skupina B Braun ve spolupráci s vybranými pracovišti připravuje on-line školení.

17.05.2017
Lidé a společnost

Unikátní úpravna vody Aquaboss® poskytuje nejvyšší světový standard v péči o kvalitu vody pro dialýzu. Produkty Aquaboss® se vyznačují vysokým stupněm flexibility a již dnes splňují požadavky budoucnosti.

18.09.2015
Dialyzační technika