Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dezinfekce povrchů

1. Květen 2008

Dezinfekce povrchů

Hexaquart® forte, prostředek s velmi rychlou účinností a bez obsahu aldehydů
V přípravku Hexaquart® forte vyvinul koncern B. Braun moderní dezinfekční prostředek na povrchy - širokospektrálně účinný univerzálně použitelný koncentrát splňující současné vysoké požadavky, a to i při krátkých expozicích.

Hexaquart® forte, prostředek s velmi rychlou účinností a bez obsahu aldehydů

Ve zdravotnickém prostředí není při viditelném znečištění vždy možné rozlišit, jestli se jedná o infekční nebo neinfekční materiál. Proto se vždy při jakékoli kontaminaci doporučuje místo dezinfikovat.

Co se týče prevence šíření infekce, je již rutinní dezinfekce povrchů standardem. Provádí se v prostředí s vysokým rizikem infekce, jako jsou operační sály, hemodialyzační střediska, laboratoře nebo jednotky intenzivní péče, dále v oblastech, kde plochy mohou přijít do kontaktu s tělními tekutinami, a také všude, kde je třeba snižovat riziko infekce, jako např. na površích, s nimiž přichází do kontaktu pacient (noční stolky, kliky atd.).

    

Dalšími prostory, které je třeba pravidelně čistit a dezinfikovat, jsou terapeutické bazénky, vlhké části u bazénů, sauny apod.

Od moderního dezinfekčního prostředku očekávají uživatelé účinnost proti běžně se vyskytujícím bakteriím, kvasinkám a plísním, ale i proti takovým patogenům, jako jsou noroviry a rotaviry. Tyto skupiny se v poslední době vyskytují stále častěji a způsobují silné zvracení a průjmy, jež mohou mít až fatální následky. Ve smyslu protiepidemické prevence je cílem těmto situacím předejít, a pokud onemocnění již propuklo, mít okamžitě k dispozici účinný přípravek.

Hexaquart forteHexaquart® forteVýběr vhodného dezinfekčního prostředku je primárně založen na spektru účinnosti. Důležité jsou však i další parametry, jako je předepsaná expozice, materiálová kompatibilita, typ účinné látky, cena, čisticí schopnost. Uživatelé přikládají význam také vůni nebo zápachu a kožní snášenlivosti pro případ, že se dezinfekčním roztokem někdy potřísní. Hexaquart® forte je vhodný jak pro rychlou dezinfekci v případě potřeby, tak pro pravidelnou rutinní dezinfekci spojenou s čištěním povrchů zdravotnického vybavení a veškerých omyvatelných povrchů v nemocnicích, ambulancích a všude, kde je vyžadována zvýšená hygiena.o u Vás na operačním sále.

Vzhledem ke krátké pětiminutové expozici je Hexaquart® forte vhodný zejména v těch oblastech, kde se povrchy nebo zařízení nesmějí používat dřív, než proběhne celá expozice, protože je před použitím nezbytný oplach. Týká se to například bazénů, ploch a předmětů přicházejících do kontaktu s potravinami.

Použití

Hexaquart® forte má velmi dobrou čisticí schopnost. Do roztoku se nepřidávají žádné další saponáty. Obsahuje kationaktivní dezinfekční látky. Smícháním se saponáty nebo leštidly se může výrazně snížit dezinfekční účinnost. Kvartérní amonné soli jsou stabilní sloučeniny, které mohou na dezinfikovaném povrchu vytvořit povlak. Při častém používání doporučujeme odstranění povlaku omytím jedenkrát týdně čistou teplou vodou. Hexaquart® forte není vhodný pro dezinfekci povrchů z materiálů citlivých
na tenzidy.

Složení

Obsah účinných látek ve 100 g přípravku:
20,0 g kvartérních amoniových sloučenin benzyl-C12-16 alkyldimethyl-chloridů
7,9 g didecyldimethylamoniumchloridu

Ekotoxicita

Podle testu OECD jsou všechny použité účinné složky biologicky odbouratelné. Třída nebezpečnosti pro vodu: 2.

Ing. Iva Škodová
divize OPM

 

Fyzikálně-chemické údaje
  Koncentrát Standartní 0,5% roztok
Vzhled nažloutlý bezbarvý
Vůně / zápach neutrální neutrální
Hustota cca 1,02 g/cm3  
pH cca 9,5 cca 8,5

Koncentrace a expozice 5 min 10 min 30 min 1 h 2 h 4h
Dezinfekce povrchů (podle standardů DGHM / VAH) včetně účinnosti na obalené viry (HIV, HBV, HCV, vaccinia virus) a rotaviry 2 %   1 % 0,5 %    
Baktericidní účinnost EN 13727, s biologickou zátěží 0,5 % 0,25 %   0,1 %    
Fungicidní účinnost (C. albicans), EN 13624, s biologickou zátěží 0,5 % 0,25 %   0,1 %    
Fungicidní účinnost (A. niger), EN 13624, čisté podmínky       0,5 %    
Mykobaktericidní účinnost (M. Tereze), čisté podmínky           0,5 %
Rotaviry 0,5 %          
Adenoviry         2 %  
Polyomaviry       2 %    
Noroviry       2 %    
Ing. Iva Škodová
produktová specialistka divize OPM
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče