Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Co jsou noroviry?

26. Listopad 2009

Co jsou noroviry?

Noroviry jsou vysoce infekční. Infekční dávka je méně než sto partikulí, inkubační doba jen dvanáct až osmačtyřicet hodin. Infekce se projevuje jako žaludeční a střevní onemocnění se silným průjmem a zvracením.

Noroviry - dříve označované jako Norwalklike viry (velikost cca 26-35 nm, neobalené RNA viry) jsou představiteli malých kulatých virů, patřící k čeledi Caliviridae . Poprvé byly popsány a zkoumány elektronovým mikroskopem v roce 1972. Pojmenovány byly podle místa svého objevení - Norwalku v Ohiu v USA. Jsou velmi rezistentní vůči dezinfekčním prostředkům a okolním vlivům.

Noroviry jsou vysoce infekční. Infekční dávka je pouhých 10-100 partikulí. Inkubační doba je relativně krátká - dvanáct až osmačtyřicet hodin. Infekce se projevuje jako žaludeční a střevní onemocnění se silným průjmem a zvracením. Pro osoby s oslabeným imunitním systémem může být takové onemocnění až životu nebezpečné.

Nákaza noroviry může vzniknout jak přímým přenosem z člověka na člověka, tak prostřednictvím potravin. Svou roli hrají i různé povrchy, které mohou být kontaminovány a z nich pak může dojít k přenosu infekce. Místem propuknutí nákazy jsou často hromadná zařízení jako nemocnice, domovy důchodců nebo mateřské školky apod. Velké nebezpečí infekce norovirů spočívá v možnosti jejich doslova explozivního šíření mezi pacienty v nemocnicích nebo klienty různýchsociálních zařízení a také mezi zdravotnickým personálem.

V Německu bylo v roce 2004 podle statistik Institutu Roberta Kocha hlášeno 64 893 případů nákazy noroviry a toto číslo se každoročně´zvyšuje. Také u nás přestávají být norovirové infekce neznámou záležitostí.

Efektivní hygienická opatření při výskytu norovirůPři výskytu onemocnění vyvolanými proviry se musí postupovat podle vyhlášky 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, § 1,2. V případě výskytu norovirů v hromadných zařízeních (nemocnice, domovy důchodců apod.), je třeba přijmout účinná hygienická opatření, aby se rychlému šíření infekce zabránilo. Zásadní roli hraje pravidelná a účinná dezinfekce rukou, samozřejmě i ošetření kontaktních ploch a zásady manipulace s potravinami, odpady atd.

Laboratorní testování norovirů se jako takové neprovádí, pro tento účel je používán surogátní virus feline Calicivirus (FCV). Jedná se o neobalený RNA virus s podobnými biochemickými vlastnostmi
a podobnou strukturou genomů jako mají noroviry. Vzhledem k typu viru, kdy noroviry patří k odolným neobaleným virům, je třeba důsledně dbát na správný výběr dezinfekčních prostředků s prokázaným účinkem na kompletní spektrum virů nebo na konkrétní FCV. Zejména u dezinfekčních prostředků na ruce je třeba dobře zvolit přípravek, protože naprostá většina alkoholových dezinfekčních prostředků na ruce dostupných na našem trhu účinná na neobalené viry není.

Přísné požadavky na prokázanou účinnost na kompletní spektrum virů splňují přípravky Softa-Man® Acute pro hygienickou dezinfekci rukou, Hexaquart® forte, Hexaquart® plus a Melsept® SF pro běžnou plošnou dezinfekci, a pro rychlou účinnou dezinfekci malých, tzv. kontaktních ploch alkoholový dezinfekční prostředek Meliseptol® rapid ve formě postřiku nebo Meliseptol® HBV ubrousky, které jsou napuštěny dezinfekcí Meliseptol® rapid. V obou případech je účinnosti dosaženo během jedné minuty expozice.

Přípravky lze zakoupit na e-shopu www.zelenahvezda.cz.

 

Ohodnoťte článek, pokud se vám líbil.
0
Ing. Iva Škodová
produktová specialistka divize OPM
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče