Přejít k hlavnímu obsahu

Dezinfekce povrchů v blízkosti pacienta

Ing. Iva Škodová, Ing. Tomáš Karas

30. Srpen 2020

Dezinfekce a hygiena

Dezinfekce povrchů, se kterými pacient nebo personál přichází často do kontaktu, patří mezi nejdůležitější opatření pro zastavení možného šíření infekce. Pokud je prováděna správnými přípravky, chráníme sebe i pacienty a prodlužujeme životnost přístrojům. Podívejme se společně na to, jak správně a účinně dezinfikovat okolí pacienta.

Povrchy v blízkosti pacienta jsou ve zdravotnické praxi označovány různě, a to jako malé plochy, kontaktní plochy, povrchy inventáře apod. Bývají začleňovány do běžného režimu úklidu a dezinfekce. Mezi tyto povrchy patří ty, kterých se dotýká personál nebo pacienti, a to i velmi často a za běžných podmínek. Vzhledem k tomu, že kromě rukou jsou právě tyto povrchy největším rizikovým faktorem v přenosu infekcí, zasluhují mnohem větší pozornost, než jim je ve většině případů věnována.

Vyhněme se dezinfekcí povrchu šíření infekce

Nemocniční patogeny, včetně mikroorganismů rezistentních vůči antibiotikům, jsou schopny přežít na povrchu z různých materiálů po dlouhou dobu a z něj být přeneseny ať už rukama nebo předměty jinam, do jiné místnosti, na jiného pacienta, a mohou být ze špatně ošetřeného povrchu přeneseny dál i po propuštění infikovaného nebo kolonizovaného pacienta.
Proto je v zájmu snížení počtu infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI) třeba vedle dodržování principů Světové zdravotnické organizace (WHO) „5 momentů pro hygienu rukou“ zavést také účinnou strategii pro dezinfekci povrchů v okolí pacienta a její kontrolu s cílem snížit množství mikroorganismů na nich, a tím i možnost jejich přenosu. V praxi to znamená vyšší frekvenci dezinfekce těchto povrchů a volbu účinných přípravků s efektivními parametry, zejména rychlostí účinku. Podle platných testovacích norem pro dezinfekční prostředky používané ve zdravotnictví je pro povrchy v blízkosti pacienta stanovena expozice pět minut. Věděli jste to?

Jak nejlépe dezinfikovat povrchy v blízkosti pacienta?

Samostatnou kapitolou spadající však také do povrchů v blízkosti pacienta jsou povrchy přístrojů nebo jejich součástí a příslušenství, drahých zařízení, která jsou konstruována z různých materiálů, často velmi citlivých vůči agresivním dezinfekčním prostředkům. V tom případě je třeba vedle výše uvedených parametrů zohlednit ještě materiálovou kompatibilitu přípravků s tzv. citlivými povrchy.
V poslední době všechny tyto požadavky velmi dobře splňují přípravky označované jako „s nízkým obsahem alkoholu“. Vzhledem k opravdu nízkému obsahu alkoholu (limitní hodnotou je 20 %) se tyto přípravky vůči materiálům chovají podobně jako vodné roztoky, takže je nepoškozují jako alkoholové přípravky. Vlivem alkoholu, respektive jeho vysokého obsahu v přípravku, mohou některé materiály matnět, křehnout nebo se stávat neprůhlednými.
Na druhou stranu přídavek alkoholu v „přípravcích s nízkým obsahem alkoholu“ má svůj význam, posiluje jak jejich antimikrobiální účinnost – spektrum účinnosti i rychlost působení –, tak čisticí schopnost. Samozřejmě je u citlivých materiálů třeba opatrnosti, i co se týče dalších obsažených látek, nejen alkoholu.

Prevence infekce: přípravky s nízkým obsahem alkoholu

Pro dezinfekci kontaktních ploch i citlivých materiálů zdravotnických prostředků doporučujeme používat přípravky s nízkým obsahem alkoholu: roztok Meliseptol® Foam pure nebo ubrousky Meliseptol® Wipes sensitive. Meliseptol® Foam pure je roztok, který se na povrch aplikuje ve formě pěny ergonometricky přizpůsobenou lahví s napěňovací hlavicí. Pro doplnění je k dispozici pětilitrový kanystr.

Meliseptol® Wipes sensitive

Dezinfekční ubrousky jsou vyrobeny z měkkého flísu a napuštěny roztokem Meliseptol® Foam pure. Jejich výhodou je, že jsou ihned k dispozici bez potřeby dalšího materiálu k otěru. Výběr je možný ze dvou variant, z pevné dózy s možností náhradní náplně nebo Flow pack se zaklapávajícím uzávěrem. Další výhodou je, že nezatěžují prostředí alkoholovým aerosolem, a nízká hořlavost v porovnání s alkoholovými přípravky.

Antimikrobiální účinnost

Účinnosti testované podle platných testovacích norem na bakterie, kvasinky, obalené viry a rotaviry je dosaženo během jedné minuty. V případě potřeby lze využít i tuberkulocidní účinnosti nebo účinnosti na noroviry v požadovaném limitu do pěti minut.

Materiálová kompatibilita

Přípravek byl testován s vynikajícími výsledky na materiálovou kompatibilitu pro širokou škálu povrchů, jako jsou makrolon, akrylátová skla, gumy, latex, koženka, silikony či hlavice ultrazvukových sond. Funguje jako univerzální přípravek na rychlou dezinfekci ploch a povrchů nepřeberného množství zdravotnických prostředků.

Dodržováním správného čisticího postupu prodlužujete životnost přístroje

Infuzní technika B. Braun je jedničkou na trhu v oblasti infuzní techniky. Životnost přístrojů a jejich vzhled jsou v nemocničním prostředí do značné míry ovlivněny tím, jak je o přístroj postaráno ze strany obsluhujícího personálu. Je žádoucí, aby byly přístroje čištěny a dezinfikovány správnými postupy a doporučenými prostředky, které jsou uvedeny v uživatelském manuálu. Používání neschválených čisticích prostředků a nedodržování postupů dezinfekce a ředění doporučených výrobcem mohou mít za následek nesprávné fungování přístroje a poškození výrobku a mohou zneplatnit záruku.

Působení tekutin z nevhodných dezinfekčních prostředků

I přes stupeň krytí, který je u přístrojů B. Braun na stupni IPX2 nebo IPX4 a zaručuje určitou odolnost proti působení tekutin, dochází při nedodržení postupů k zatečení dezinfekčních roztoků do přístrojů. „V praxi se setkáváme s tím, že citlivá elektronika přístroje je poškozena oxidací vlivem působení nesprávných dezinfekčních prostředků. Dezinfekční roztok je zatečen uvnitř přístroje a na styku plastových ploch krytů přístroje. Toto znečištění není možné bez servisního zásahu odstranit,“ vysvětluje manažer pro obchod a marketing Divize Hospital Care MUDr. František Vojík.

Nepříjemný zápach způsobují nekvalitní čisticí roztoky

Levné čisticí roztoky zatečené uvnitř přístroje zároveň způsobují nepříjemný zápach. Tyto popsané aspekty mohou prodražit související navazující a pravidelný servis poskytovaný pro infuzní techniku B. Braun. Vlivem působení dezinfekčních roztoků o vysokém obsahu alkoholu dochází ke zmatnění displejů, které způsobí špatnou čitelnost znaků a nápisu zobrazujících se na displeji, což může vést k pochybení v zadávání požadované medikace.

Kdy přístroj dezinfikovat?

Přístroj by neměl být pří čištění nikdy zapnutý a měl by být odpojen ze sítě. U přístrojů by se měly čistit pouze vnější povrchy. Vhodné pro čištění jsou ubrousky Meliseptol® Wipes sensitive. Z ubrousků nezatéká dezinfekční roztok do vnitřku přístroje a zároveň jsou dostatečně měkké, aby nepoškozovaly plasty v oblasti displeje a zvětšující průhledová skla.

Důležité je, aby dezinfekční prostředky nebyly stříkány přímo na povrch přístroje. Přístroj by měl být čištěn ve svislé poloze a dezinfekční přípravek by měl být nastříkán na měkký hadřík. Velmi vhodný je k tomuto úkonu Meliseptol® Foam pure, který na hadříku vytvoří aktivní pěnu, jež se na povrchu přístroje rychle odpaří a nezatéká do přístroje. Po očištění a vydezinfikování ponechejte přístroj před použitím alespoň 20 minut vyschnout.

Dodržením správných postupů při čištění a dezinfekci chráníme nejen pacienty v nemocnici a jejich obsluhující personál, zároveň také prodlužujeme životnost drahé přístrojové technice, která pomáhá léčit nemocné ve zdravotnických zařízeních. V neposlední řadě šetříme prostředky při výměně elektronických součástek přístroje, které patří mezi nejdražší náhradní díly.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník