Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ing. Jiří Hammer

V Československu byla výroba hliníku započata v roce 1933  v Břidličné a na Slovensku se vyrábí od roku 1953 v Žiaru nad Hronom. Hliník a jeho slitiny si své uplatnění si našli hlavně ve zdravotnictví a to díky nízké hmotnosti, korozivzdornosti a poměrně značné chemické odolnosti. Je velmi pevný, tvárný, vodivý a dobře svařitelný. Využíváme jej především na výrobu sterilizačních kontejnerů, držadel chirurgických nástrojů, kuchyňského nádobí, elektronických vodičů a součástí přístrojů apod.

04.07.2018

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018

v Ústavu pro péči o matku a dítě, díky komplexnímu přístupu k obměně instrumentária.

13.12.2016
chirurgické nástroje

Stále větší náročnost na zpracování dokumentace, její archivaci a evidenci je časově náročnější a logicky vede ke snaze některé činnosti automatizovat a postupně přecházet na elektronické formy zdravotnické dokumentace. Systém DoctIS® řešící oblast zdravotní dokumentace, logistiky, majetku, lidských zdrojů a kontrolních řídicích procesů

01.11.2015

Ve dnech 15. 18. října 2014 proběhl v Praze XV. světový kongres o sterilizaci WFHSS. Registrováno bylo 1 006 účastníků ze 65 zemí celého světa.

12.12.2014
sterilizace nástrojů

Rozhovor s vedúcou sestrou centrálnej sterilizácie Nemocnice Poprad Mgr. Katarínou Jendrušákovou o využití systému riadenia predsterilizačných procesov.

13.11.2014
sterilizace nástrojů

Od první aplikace informačního systému MEDIX® v Opavě uplynulo již dvanáct let. Dnes MEDIX® řídí více než pětatřicet nemocnic a s prvními instalacemi začínáme na Slovensku. Dokumentovat předsterilizační přípravu na Slovensku je však složitější, proto byl vyvinut nový modul pro řízení procesů sterilizace - MEDIXc.

13.05.2013

Při návštěvách centrálních sterilizací se většinou zabýváme příčinami zničení chirurgických nástrojů. Ve většině případů se jedná o hrubé chyby předsterilizační přípravy.

31.01.2013
chirurgické nástroje

Veškeré lidské úsilí směřuje k úspoře vlastní práce zautomatizováním procesů, které běžně vykonáváme. Lidská bytost je naprogramována tak, že každou činnost je schopna řešit samostatně několika způsoby. Při vyhodnocení nebo kontrole této činnosti nacházíme rozdílnost postupů, někdy i s kontraproduktivním výsledkem.

31.05.2011
nemocniční informační systém

Chirurgické instrumentárium je jednou z nejdůležitějších materiálních hodnot každé nemocnice. Téměř nikde však neexistuje propracovaný systém péče o chirurgické nástroje. Je to dáno omezenou nabídkou firem, které většinou nabízí pouze opravu již poškozeného nástroje. Absence těchto služeb na trhu nás přivedla k nabídce zcela nového produktu s názvem „Komplexní servisní služby Aesculap“.

28.06.2010