Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Implementace informačního systému DoctIS v Městské nemocnici Ostrava

9. Březen 2018

Implementace informačního systému DoctIS v Městské nemocnici Ostrava

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

Společnost B. Braun Medical, která vyhrála výběrové řízení, ve spolupráci s nemocnicí zrealizovala projekt implementace informačního systému DoctIS. Díky němu se zvýší kvalita a bezpečnost poskytované péče a sníží provozní náklady.

Cíle projektu

Cílem projektu je snížení administrativní zátěže na Oddělení centrální sterilizace, zavedení jednotných postupů při manipulaci s chirurgickým instrumentáriem. Sledování a zaznamenávání všech legislativních norem, plánování operačního programu a vytvoření jednotné perioperační sesterské dokumentace. Nedílnou součástí projektu jsou manažerské sestavy.

Instrumentárium a čárové kódy

V rámci implementace systému se vedení nemocnice rozhodlo v první fázi provést analýzu chirurgického instrumentária. Odborníci ze společnosti B. Braun Medical zkontrolovali 9 080 kusů základních nástrojů, které byly rozděleny do čtyř skupin. Byla provedena kontrola provádění procesů dekontaminace, předsterilizační přípravy a sterilizace. Na základě výsledků analýzy byl navržen další postup.

V první fázi byly z oběhu vyřazeny nebezpečné a staré nástroje. Vedení nemocnice se ve spolupráci s jednotlivými operačními obory rozhodlo sjednotit výrobce chirurgického instrumentaria, optimalizovat a standardizovat operační síta. Zavést jednoznačnou a přesnou evidenci každého nástroje QR kódem, síta a kontejnery označit čárovými kódy.

Každý nový nástroj je opatřen QR kódem což je dnes u chirurgického instrumentária Aesculap standardem přímo z výroby. V rámci nemocnice došlo ke sjednocení názvosloví instrumentária. Starší neoznačené nástroje byly přeznačeny nebo byla vytvořena jejich kusová elektronická databáze. Byla vytvořena elektronická evidence dobrých nepotřebných nástrojů na operačních sálech. Spuštěním elektronické burzy těchto nástrojů v rámci nemocnice došlo k výraznému snížení nákladů na nákup nového instrumentária. 

Automatizace a evidence procesů

Pozornost se zaměřila především na standardizaci procesů předsterilizační přípravy. Na základě požadavků vrchní sestry Oddělení centrální sterilizace paní Bc. Mikurdové, byly v informačním systému DoctIS doprogramovány funkce přesného sledování expozice a použitého dezinfekčního roztoku při dekontaminaci nástrojů, elektronická evidence substerilizace a resterilizace nástrojů, evidence dopravy instrumentária z operačních sálů na oddělení centrální sterilzace, detailní rozložení instrumentária do mycích sít včetně zavážecích vozíků do myček a sterilizátorů.

Na Oddělení centrální sterilizace byly na setovací stoly nainstalovány průmyslové kamery pro čtení čárových kódů z nástrojů. Každý setovaný nástroj je kontrolován elektronickou setovací kartou. Je evidována jeho životnost na počet sterilizačních cyklů. Systém automaticky eviduje šarže a bezpečnostní kontroly, zaznamenává technické parametry sterilizace včetně automatizovaného vyhodnocování sterilizačních testů.
Celý systém dokumentace procesů přípravy sterilního instrumentária plní požadavky ČSN EN ISO Zdravotnické prostředky – systém managementu kvality, kterým je pracoviště certifikováno od roku 2008.

Prodloužená životnost nástrojů

Každý operační obor má své vlastní instrumentárium a v případě nástrojů od různých výrobců může nemocnice velmi detailně sledovat kvalitu materiálu s ohledem na počet sterilizací a jeho dopad na plnou funkčnost a kvalitu nástroje. Operační komplety se sestavují do standardizovaných operačních sít. Nemocnice má zaveden filtrový kontejnerový systém. Kontejnery jsou opatřeny čárovým kódem pro přesné sledování jejich oběhu.
Jednotlivé nástroje jsou baleny do jednorázových obalů papír-fólie. Díky filtrům a jednorázovým obalům je zajištěna dokonalá čistota nástrojů v kontejnerech. Životnost nástrojů se tak několikanásobně prodlužuje.

Management nástrojů a servis

Pro přesné sledování oběhu kontejnerů a jednotlivých nástrojů byl implementován nový modul Management nástrojů. Komplexní systém DoctIS je napojen na operační sály novými moduly zajišťujícími plánování operací a sestavování operačních programů pro efektivní řízení operačního dne. Moduly zajišťují přesnou elektronickou evidenci veškerých zdravotnických prostředků použitých během operačního výkonu, tvorbu perioperační sesterské dokumentace, sledování ekonomických ukazatelů každé operace a tvorbu žádanek na sterilizaci. S vazbou na skladový systém je systém DoctIS schopen evidovat expiraci a čísla šarží zdravotnického materiálu použitého během operace. Součástí implementace informačního systému DoctIS je zajištění servisu a možnost konzultací s vyškolenými odborníky Společnosti B. Braun Medical.

Špičkové vybavení

Oddělení centrální sterilizace je vybaveno novými dotykovými obrazovkami All in ONE,  bezdrátovými 2D čtečkami čárových kódů. Pro čtení kódů z chirurgických nástrojů používá drátové 2D DPM čtečky a průmyslové kamery. Štítky čárových kódů se tisknou na termotransferových tiskárnách. Operační sály jsou vybaveny mobilními PDA snímači se schopností pracovat v režimu On-line i Off-line v návaznosti na Wi-Fi síť.

Ing. Jiří Hammer
divize Aesculap - chirurgie
Průměrně: 4 (4 hlasů)

Čtěte také

Společnost B. Braun rozšířila své portfolio vstřebatelných hemostatických prostředků z oxidované celulózy o nového benjamínka.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun

Robotická chirurgie, vycházející z nejslavnějšího českého slova bratří Čapků robot, se u nás dostala do povědomí široké veřejnosti v roce 2008 a od té doby urazila dlouhou cestu. Primář Chirurgického oddělení Nemocnice Nový Jičín a.s., člena skupiny AGEL, Matej Škrovina nám popsal, jak významnou roli v moderní medicíně hraje právě robotická chirurgie, která čím dál více usnadňuje práci lékařům, zvyšuje kvalitu operačního výkonu a urychluje uzdravení pacientů.

15.07.2020
Chirurgie

Lékaři Nemocnice Šumperk od konce února operují novými chirurgickými nástroji. Místo jejich koupě si nemocnice téměř 3 500 chirurgických nástrojů špičkové kvality jako první v Česku a ve střední Evropě pronajala od společnosti B. Braun Medical na šest let. Součástí řešení je prvotřídní autorizovaný servis či proškolení personálu.

20.04.2020
Chirurgie