Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Informační systém DoctIS® pomáhá řešit požadavky nemocnic na evidenci a dokumentaci

1. Listopad 2015

Informační systém DoctIS® pomáhá řešit požadavky nemocnic na evidenci a dokumentaci

Ilustrační obrázek

Zdravotnictví je obor, kde každá chyba může mít nevratné následky. Proto jsou požadavky na podrobné zpracovávání zdravotnické dokumentace a evidence vyšší než v jiných oblastech a svou důležitostí se vyrovnají samotné péči o nemocné. Úroveň zdravotnické dokumentace má přímou vazbu na rozšiřování platné legislativy, především na transformaci základních standardů legislativy Evropské unie. Stále větší náročnost na zpracování dokumentace, její archivaci a evidenci je časově náročnější a logicky vede ke snaze některé činnosti automatizovat a postupně přecházet na elektronické formy zdravotnické dokumentace.

Patnáct let s informačním systémem MEDIX®

Informační systém MEDIX®, který má těžiště v evidenci událostí na centrálním operačním sále a centrální sterilizaci, se během svého patnáctiletého používání osvědčil v řadě českých i slovenských nemocnic a nyní ho využívá každá třetí nemocnice. Technologie se ale nepřetržitě vyvíjí, a nutným důsledkem toho je vznik nových generací informačních systémů, které technologické novinky implementují. Proto je od letošního roku vyvíjen systém DoctIS® řešící oblast zdravotní dokumentace, logistiky, majetku, lidských zdrojů a kontrolních řídicích procesů. Tento systém lze snadno napojit na stávající infrastrukturu nemocnice. Uživatele informačního systému Medix® jistě potěší informace, že lze kdykoliv přejít na informační systém

DoctIS®. Není tedy nutné vytvářet nové číselníky ani měnit systém nastavené logistiky řízení provozu.

 

Informační systém DoctIS® jako webová multilicenční aplikace

Informační systém DoctIS® je tvořen jako webová multilicenční aplikace bez omezení uživatelských licencí. Systém je postaven na serveru Microsoft 2007 a vyšším. Pro rychlý a přesný přenos informací využívá čárových kódů výrobců nebo čárových kódů, které si umí sám vytvářet. Ke snímání kódů používá nejmodernější dostupné mobilní technologie založené na platformě operačních systémů Windows nebo Android. Pro evidenci kontejnerů je možno zvolit technologii RFID čipů nebo QR kódů. Systém je uživatelsky přívětivý, jednoduchý a lze jej ovládat zcela intuitivně. Uživatel pracuje jen s myší, klávesnicí, čtečkou čárových kódů nebo s mobilním PDA zařízením.

 

Hlavním uživatelským přínosem je modulární konfigurace

Hlavním uživatelským přínosem informačního systému DoctIS® je jeho modulární konfigurace, což mu zaručuje neomezenou variabilitu nasazení. Jedná se o webovou platformu s možností jednoduchého připojení uživatelů a implementace mobilních technologií, kdy uživatel již není závislý na přímém připojení k počítači. Uživatel může ke vstupu do systému používat i svůj chytrý telefon. Využitím systému DoctIS® dosahujeme snížení chybovosti, významného snížení provozních nákladů, úspory času uživatelů a zlepšení toku informací a podkladů pro rozhodování managementu i zdravotnického personálu.

 

Docházka a plánování směn jednoduše

Pojďme si tedy nový informační systém DoctIS® představit detailněji. Na operačních sálech a centrálních sterilizacích se pohybuji více než třicet let. Když koncem měsíce žádám někoho o schůzku, často slýchám odpověď: „Dnes se prosím nezastavujte, je posledního, musím dělat docházku a odevzdat všechny vyplněné formuláře.“ Pro tyto případy má systém DoctIS® v nabídce moduly ze skupiny lidských zdrojů Docházkový systém a Plánování směn.

K modulu Docházkový systém lze připojit samostatný modul Plánování směn. Jeho výhodou je snížení pracnosti a zvýšení efektivity při sestavování směn u vícesměnných pracovišť. Vytvoření plánu směn je bez použité elektronické podpory velmi náročné a zdlouhavé a přes veškerou snahu nesplňuje zákonné požadavky. Modul Plánování směn nabízí komfort při sestavování plánu směn, respektuje všechny zákony a obsahuje i napojení na mzdové účetnictví. Problémy na konci měsíce jsou vyřešeny v řádu minut a zároveň jsou k dispozici přesné informace:

 

  • záznam průchodu zaměstnanců (příchod a odchod, zahájení polední pauzy, odchody k lékaři, nástupy na dovolenou apod.),

  • přehledné zobrazení plánu směn,

  • přesná evidence přesčasů,

  • příprava podkladů pro mzdové účetnictví s možností tisku a exportu,

  • přehled zaměstnanců, kteří jsou aktuálně na pracovišti,

  • elektronická nástěnka – informace o dění v nemocnici,

  • evidence směn – (ranní, odpolední, noční),

  • aktuální data pro plánování.

Modul je vhodné napojit na další nabízené moduly, například Operační sály a Centrální sterilizace.

 

Elektronické objednávání pacientů napříč zdravotnickými pracovišti

Další nový modul rozšiřující nabídku řízení operačních sálů je Objednávání pacientů. Zajišťuje pohodlné elektronického objednávání do ambulancí nemocnice, a to i v době, kdy ordinace není dostupná například pro telefonické objednání. Pacient se může prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče objednat z pohodlí domova. Současně je možno, aby své pacienty objednali na vyšetření do nemocnice externí ambulantní lékaři, lékaři z nemocnice zase mohou objednávat pacienty na vyšetření na jiná oddělení a ambulance i vytvářet automatizované požadavky na operaci do modulu plánování operací. Systém ověří přihlášení pacienta formou SMS s kódem zaslané na pacientův telefon. Pacientovi se po přihlášení zobrazí volné termíny v elektronickém diáři, kde si může svůj termín zarezervovat. Údaj se automaticky přenáší do diáře lékaře, který termín buď potvrdí, nebo nabídne nový. Po vyšetření má lékař možnost nahlížet do diáře operační knihy pro rezervaci požadavku na operaci, a tím vytvářet požadavky do modulu Plánování operačního dne.

 

Modul Operační sály umožní plánovat i řídit operační den

Modul Operační sály sestává ze dvou modulů: Plánování operačního dne a Řízení operačního dne. Oba moduly usnadňují organizaci práce na operačních sálech. Umožňují v reálném čase vytvářet přehledy o vytížení operačních sálů a zpracovávají podklady pro jeho optimalizaci. Úkolem modulu je monitorovat kompletní náklady na jednotlivé provedené operace, zaznamenávat jejich reálné časy a automaticky vytvářet sesterskou a lékařskou dokumentaci včetně automatizovaného zpracování žádanky o sterilizaci. Zajímavou funkcí, kterou uživatelé operačních sálů jistě ocení, je možnost tvorby interních čárových kódů na položky nakupované ze skladů nebo tvorby „kuchařky“ čárových kódů pro operační materiály.Modul Operační sály je vhodné napojit na další nabízené moduly, například Centrální sterilizace, Docházkový systém, Skladová evidence, Přístrojová evidence, Konsignační sklady, Management nástrojů, PDK, DICOM.

 

Centrální sterilizace podle legislativy daného regionu

Modul Centrální sterilizace slouží pro kompletní podporu procesů centrální sterilizace a je vždy upraven podle legislativy v daném regionu. Proces sterilizace začíná odesláním objednávky na sterilizační pracoviště, pokračuje přijetím materiálu ke sterilizaci, evidencí procesu dekontaminace a mytí, evidencí procesu setování, zaznamenáním údajů o sterilizaci a jeho kontrole po sterilizaci. Celý proces končí vydáním sterilního materiálu a vyúčtováním poskytnutých služeb. Systém automaticky vytváří evidenci procesů, vyrábí čárové kódy a hlídá exspiraci jednotlivých sad nástrojů i další povinné údaje. Pro důkladné vyhodnocení efektivity oddělení obsahuje řadu přehledných statistik. Modul navazuje na modul operačních sálů a umožňuje připojit požadavky na sterilizaci přímo k plánovaným operacím. Díky propojení s personálním modulem je operační tým sestavován přímo z osob s odpovídajícími funkcemi a je zohledněna i jejich plánovaná přítomnost na pracovišti. Sterilizátory a mycí automaty jsou evidovány v modulu Evidence přístrojů, které lze propojit s produktem DP3, 5CZ, popřípadě dalšími. Tímto způsobem je zajištěno, aby neprobíhaly sterilizace, pokud nebyly provedeny všechny nezbytné servisní zásahy a revize.

Modul centrální sterilizace je vhodné napojit na další nabízené moduly, například Operační sály, Docházkový systém – Plánování směn, Skladová evidence, Přístrojová evidence, Management nástrojů nebo Konsignační sklady.

 

Chirurgické nástroje mohou mít své „rodné číslo“

Chirurgické instrumentárium je jednou z nejdůležitějších materiálních hodnot každé nemocnice. Téměř nikde však neexistuje propracovaný systém péče o chirurgické nástroje. Pro přesnou evidenci životnosti, užitné hodnoty a pohybu instrumentária v nemocnici a pro evidenci nástrojů na pacienta vznikl nový propracovaný modul Management nástrojů. Zavedením tohoto modulu získá uživatel kontrolu nad všemi procesy souvisejícími s chirurgickým instrumentáriem. Jde především o přesnou elektronickou evidenci, optimalizaci druhů a počtů nástrojů na sítech a nastavení parametrů pro jejich trvalou údržbu.

Při objednávání modulu Management nástrojů nabízíme možnost konzultace s našimi vyškolenými odborníky.

S každým novým projektem sestavujeme podle potřeb zadavatele analytický tým B. Braun. K dispozici jsou odborníci na optimalizaci nástrojových setů a kontejnerů, servisní technici, specialisté na logistiku operačních sálů a centrálních sterilizací, odborníci na hygienu a dezinfekci. V případě zájmu o implementaci softwaru jsou do týmu zařazeni IT specialisté se zkušenostmi z mnoha realizovaných projektů v nemocnicích v České a Slovenské republice. Členy řídicího týmu bývají vždy i pověření pracovníci zadavatele, jejichž úkolem je, aby navrhované postupy zharmonizovali se stávajícími procesy a zvyklostmi. Celý propracovaný systém je založen na označení nástrojů strojově čitelnými 2D kódy (v souladu s EN9132). Značení nástrojů provádíme v servisním středisku naší firmy, po dohodě však nabízíme možnost aplikace značení přímo v nemocnici za provozu. Tento krok umožňuje jednoznačnou identifikaci nástrojů Data Matrix kódy, tedy označení nástrojů jejich „rodnými čísly“, což je základním předpokladem pro vytvoření jednotné elektronické databáze instrumentária celé nemocnice. 

 

Informační systém DoctIS® je také schopen evidovat přístroje

Dalším nabízeným samostatným modulem je Přístrojová evidence, který vykonává přehlednou správu přístrojů a vybavení nemocnice v návaznosti na účetnictví. Eviduje elektronické žádanky o nákup nebo servis přístroje včetně schvalovacího procesu, který jej potvrdí. Díky vedení všech povinných údajů o přístrojích a kontrole pravidelných servisních prohlídek a revizí umožňuje naplnit zákonné požadavky na provoz přístrojů v nemocnici. Statisticky lze snadno vyhodnotit využití jednotlivých přístrojů, životnost a kompletní náklady spojené s jeho provozem. Modul je vhodné napojit na další nabízené moduly, například Operační sály a Centrální sterilizace.

 

Modul Skladová evidence řeší problematiku majetkové a skladové evidence

Jen málo nemocnic má dokonalý systém pro evidenci skladů, konsignačních skladů a přesnou evidenci spotřeby materiálu na pacienta. Každá firma si označuje své výrobky různým typem čárového kódu, proto se je nedaří komplexně evidovat. Touto problematikou se zabývá modul Skladová evidence. Komplexní přístup ke správě investičního majetku a přístrojů dovoluje sledovat položky od jejich zařazení do evidence přes kontrolu plnění servisních plánů až po objednávky a vykázání práce vlastních techniků i externích servisních společností. Skladová evidence ovládá všechny standardní skladové operace jak na úrovni centrálních skladů, tak i skladů pobočkových, případně konsignačních. Samozřejmostí je návaznost modulů pro objednávání zboží či léků a přesné evidence spotřeby materiálů na pacienta, včetně všech bezpečnostních informací, jako např. šarže, exspirace, ceny apod. Modul je vhodné napojit na další nabízené moduly, například Operační sály a Centrální sterilizace.

 

Jednotná evidence prostřednictvím číselníku PDK

Na modul Skladová evidence přímo navazuje modul PDK, přehledně zpřístupňující informace z číselníku PDK, tedy informace o lécích, včetně příbalových letáků a obrazové dokumentace. Samozřejmostí je vyhledávání v databázi podle různých kritérií. Modul lze využívat samostatně nebo v návaznosti na další moduly, zejména v návaznosti na objednávky léků. Poskytuje totiž informace v okamžiku, kdy je lékař potřebuje, což je uživatelsky pohodlné. Důležitou předností modulu PDK je to, že dokáže jednoznačně identifikovat produkt a jeho substituty a má vliv na dosažení významných úspor při nákupech. PDK číselník je podmínkou pro automatizaci objednávek od dodavatelů, kteří vyšší úroveň integrace podporují. Modul je vhodné napojit na další nabízené moduly, například Operační sály a Centrální sterilizace.

 

Bezpečné podávání léků pacientům  

Modul Podávání léků navazuje na lékařský modul, v němž jsou pacientovi předepisovány léky a jehož cílem je snížit chybovost při jejich podání. Na sesterně je k dispozici průběžně aktualizovaný seznam úkolů pro sestry, jako např. kontrola výdeje léků pacientovi. Při podávání léku se nejdříve prostřednictvím čárového kódu identifikuje pacient. Sestra sejme čárový kód z balení léku, a tím ho eviduje na pacienta. Výhodné je používat PDA mobilní snímače s displejem, které zároveň umožňují další činnosti u lůžka pacienta, zejména zaznamenání doplňkových informací, např. teploty a tlaku. Čtečka PDA jednoznačně pomocí čárového kódu identifikuje pacienta a osobu, která lék podává. Kontroluje se i čas podání léku a informace je předána do centrálního registru. Modul je vhodné napojit na další nabízené moduly, například Operační sály, s vazbou na podávání léků a materiálu, např. u anestezie.

 

Nová generace informačního systému DoctIS® je navržena tak, aby prostřednictvím modulů dokázala vyřešit veškeré požadavky uživatelů a byla přitom kompatibilní s nemocničním systémem. Tento článek popisuje pouze některé z nabízených modulů - ty, s nimiž se v praxi nejčastěji setkáváme. Naším cílem je nabídnout zákazníkům informační systém s vyšší flexibilitou, spolehlivostí, profesionalitou, rychlým vývojem a dokonalým servisním zajištěním. Zprovoznění informačního systému DoctIS® garantujeme do tří měsíců od podpisu kupní smlouvy. V současné době informační systém DoctIS® používají čtyři nemocnice v České republice a spouštíme také první aplikaci na Slovensku v nemocnici Košice – Šaca. Uživatelům, kterým jsme dříve instalovali informační systém pro operační sály a centrální sterilizaci MEDIX®, nabízíme možnost přechodu na informační systém DoctIS®. Naši specialisté jsou připraveni zodpovědět jakékoliv informace, které se do tohoto textu již nevešly.

Ing. Jiří Hammer
divize Aesculap - chirurgie
Průměrně: 2 (1 hlas)

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory