Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zvýšení životnosti chirurgického instrumentária

13. Prosinec 2016

Zvýšení životnosti chirurgického instrumentária

Projekt započal detailní analýzou současného stavu. Zpracován byl do závěrečné zprávy s popisem doporučení jednotlivých kroků v celém procesu sledování oběhu instrumentária. Předsterilizační příprava se provádí centrálně odsouhlaseným systémem logistiky v prostorách centrální sterilizace, pouze dekontaminace nástrojů je prováděna samostatně přímo na klinikách a ambulancích.


 

Ústav pro péči o matku a dítě je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Provádí se zde více jak 5 000 porodů za rok, tedy asi 5 % porodů z celé České republiky, a přibližně 30 000 ambulantních zákroků. Gynekologické pracoviště má tři nové centrální moderně vybavené operační sály. Ústav má vybudovanou novou centrální sterilizaci. V oběhu je přibližně 2 500 kusů základních chirurgických nástrojů.

Nemocnice má až na pár výjimek zaveden filtrový kontejnerový systém Aesculap. Operační komplety se sestavují do standardizovaných operačních sít. Každé kontejnerové síto je ještě navíc zabaleno do netkané textilie. Jednotlivé nástroje jsou baleny do jednorázových obalů papír-folie. Každá klinika má svá vlastní instrumentária, která byla v prvopočátku vybavena nástroji od firmy B. Braun Medical s.r.o., ale postupem doby došlo k výraznému promíchání nástrojů od jiných firem s různým materiálovým složením. Ústav nemá zajištěn dlouhodobý smluvní servis nástrojů od centrálního smluvního dodavatele. Hodnocení kvality instrumentária se v nemocnici neprovádí, kliniky si dokupují instrumentária na základě vlastních požadavků. Dominantní značkou na sítech byly nástroje od firmy B. Braun Medical s.r.o. (53 %), zbývající podíl tvořily nástroje od jiných firem.
 

Vyšší bezpečnost pacienta díky standardizaci a optimalizaci operačních setů

Významnou investicí na konci roku 2015 byla obměna operačního instrumentária s důrazem na standardizaci a optimalizaci operačních setů v návaznosti na bezpečnost pacienta. Zakoupené nástroje od firmy B. Braun Medical s.r.o. jsou přímo od výrobce opatřeny 2D Data Matrix čárovým kódem (v souladu s EN9132), který zajišťuje jednoznačnou identifikaci každého nástroje. Pomocí těchto kódů lze evidovat použití nástroje na pacienta a sledovat jeho životnost a servisní parametry. Značení nástrojů provádíme v servisním středisku firmy B. Braun Medical s.r.o. v Modleticích u Prahy.  Podíl nástrojů B. Braun Medical s.r.o. se touto významnou investicí zvýšil na 69 %.

Filtrové sterilizační kontejnery Aesculap: Efektivnější sterilizace nástrojů

Součástí této investice bylo i zakoupení nejmodernějších filtrových sterilizačních kontejnerů Aesculap s plastovými víky Prime Line. Vyznačují se nízkou hmotností, dlouhou životností (5 000 sterilizačních cyklů) a téměř bezúdržbovým provozem. Do sterilizačních kontejnerů jsou použita bezkontaktní sterilizační operační síta zajišťující lepší odvod kondenzátu z vnitřku kontejneru. Kontejnery jsou opatřeny popisnými štítky s čárovým kódem k přesnému sledování oběhu kontejneru. Podíl kontejnerů Aesculap v nemocnici aktuálně převýšil hranici 50 %.

DoctIS: Přesná elektronická evidence zdravotnických prostředků

Přesné sledování oběhu kontejnerů a jednotlivých nástrojů bylo v této veřejné zakázce završeno implementací nového informačního systému DoctIS, modulem Management nástrojů. Jedná se především o přesnou elektronickou evidenci zdravotnického prostředku na pacienta, optimalizaci druhů a počtů nástrojů na sítech a nastavení parametrů pro jejich trvalou údržbu. Byla vytvořena jednotná elektronická databáze instrumentária celé nemocnice. Systém je přímo napojen na servisní modul využívaný v nemocnici. Součástí dodávky modulu Management nástrojů je možnost konzultací s našimi vyškolenými odborníky.

Analytický tým a odborné konzultace pro maximální spokojenost zákazníka

S každým novým projektem se sestavuje analytický tým podle potřeb zákazníka. K dispozici je kompletní tým specialistů pro optimalizaci nástrojových setů a kontejnerů, servisní technici, specialisté na logistiku operačních sálů a centrálních sterilizací, odborníci na hygienu a dezinfekci.

 Nemocnice využila taktéž konzultací zaměřených na proces dekontaminace, které poskytly odborníci z firmy B. Braun Medical s.r.o. Analýzou současného stavu byly odhaleny nedostatky v přesném sledování doby expozice, v logistice toku materiálu v odpoledních a nočních směnách, v možnosti záměny nástrojů na sítech a chemického složení dekontaminačního roztoku.
 

Stabimed Fresh: Optimální postup dekontaminace instrumentária

V návaznosti na tato zjištění byl navržen optimální postup dekontaminace instrumentária založený na výměně doposud používaného dekontaminačního roztoku za Stabimed Fresh, který umožňuje kratší expozici při manuálním postupu a vykazuje lepší materiálovou kompatibilitu prověřenou testováním. Při použití Stabimed Fresh nedochází k poškozování instrumentária, ale naopak se posiluje jeho ochranná pasivační vrstva. Tato změna vedla také k vítané nižší časové zátěži pracovníků provádějících dekontaminaci.

Ing. Jiří Hammer
divize Aesculap - chirurgie
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Za dobu své existence se kožní staplery plně etablovaly na pracovištích popáleninové medicíny. Dnes si už stěží dokážeme představit klinickou praxi bez nich. 

19.09.2022

Ročně se v nemocnicích o ostré předměty poraní stovky zdravotníků. Riziko poranění výrazně snižují právě jednorázové bezpečnostní skalpely s výsuvnou čepelí.

15.08.2022

Stabimed® není pouze název jednoho přípravku, ale celého systému péče o nástroje, jak termostabilní, tak termolabilní. Uživatelé tak mají k dispozici přípravky na flexibilní a rigidní endoskopy, které však stejně dobře vyhovují i standardním chirurgickým nástrojům a příslušenství.

09.05.2017
Dezinfekce a hygiena