Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

MUDr. Jiří Chvojka

Společnost B. Braun před devíti lety stála u zrodu nového konceptu intervenční léčby ischemické choroby srdeční (ICHS) pomocí balonkových katétrů potažených účinnou látkou. S narůstajícím počtem dat z klinických studií se její lékem potažené balonkové katétry SeQuent Please/Neo staly šetrnější možností intervence pro pacienty s ICHS nezanechávající v těle žádný implantát.

30.10.2020
intervenční kardiologie

Většina současných lékových stentů obsahuje nosič účinné látky polymer, který má při dlouhodobém působení v cévní stěně některé nepříznivé účinky na hojení ošetřené léze. Stenty poslední generace jsou bezpolymerové a patří k nim právě Coroflex® ISAR.

05.11.2014
koronární stenty

Intervenční kardiologie prodělává v posledních letech bouřlivý a intenzivní rozvoj. V oblasti diagnostických i terapeutických technologií patří pravděpodobně k nejdynamičtějšímu oboru medicíny.

31.12.2013

MUDr. Michal Paďour, primář Kardiocentra Karlovarské krajské nemocnice (KKN), naplňuje své poslání na více úrovních.

02.01.2013

Invazivní monitorace hemodynamických parametrů, především arteriálního tlaku, centrálního žilního tlaku a tlaku v plicnici, již neodmyslitelně patří k péči o kriticky nemocné pacienty. Jednotky intenzivní péče, které tento monitoring pravidelně nevyužívají, nemohou být v současné době považovány za skutečné JIP.

02.01.2013

Technologie tzv. drug eluting balonku (DEB) vyvinutého společností B. Braun slaví již několik let existence. Od oficiálního uvedení prvního DEB SeQuent® Please na trh a do běžné klinické praxe uplynou letos v březnu již tři roky. Co je tedy na počátku roku 2012 v této stále zajímavé problematice nového?

27.01.2012

Kobaltochromový stent Coroflex® Blue Neo je od ledna 2012 dostupný ve Slovenské republice, v České republice po zařazení do číselníku VZP od 1. 7. 2012.

12.01.2012

Týden před českým turnajem nemocnic v malé kopané, který se konal v Olomouci, proběhl v italském Pratu tradiční, již 19. ročník evropského turnaje nemocnic - Eurospital (26.-28. 8. 2011).

19.10.2011

Letos v březnu to již budou dva roky, co společnost B. Braun oficiálně uvedla na trh svůj drug eluting balonek (DEB) pro koronární intervence SeQuent® Please. V té době se jednalo o unikátní myšlenku potažení běžného angioplastického balonkového katetru antiproliferativní látkou paclitaxelem, která stejně tak jako u drug eluting stentů (DES) omezuje opětovné zúžení (restenózu) ošetřené cévy.

04.01.2011

Od roku 1999 se tým lékařů a zdravotníků Fakultní nemocnice Plzeň účastní evropského turnaje nemocnic v malé kopané, který nese název Eurospital. Prakticky skoro ve stejném základním složení mužstva reprezentoval Českou republiku a Fakultní nemocnici Plzeň každý rok v jiné pořádající zemi a vždy patřil k předním favoritům tohoto turnaje.

05.10.2010