Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

MUDr. Jiří Chvojka

Společnost B. Braun před devíti lety stála u zrodu nového konceptu intervenční léčby ischemické choroby srdeční (ICHS) pomocí balonkových katétrů potažených účinnou látkou. S narůstajícím počtem dat z klinických studií se její lékem potažené balonkové katétry SeQuent Please/Neo staly šetrnější možností intervence pro pacienty s ICHS nezanechávající v těle žádný implantát.

30.10.2020
intervenční kardiologie

Většina současných lékových stentů obsahuje nosič účinné látky polymer, který má při dlouhodobém působení v cévní stěně některé nepříznivé účinky na hojení ošetřené léze. Stenty poslední generace jsou bezpolymerové a patří k nim právě Coroflex® ISAR.

05.11.2014
koronární stenty

Intervenční kardiologie prodělává v posledních letech bouřlivý a intenzivní rozvoj. V oblasti diagnostických i terapeutických technologií patří pravděpodobně k nejdynamičtějšímu oboru medicíny.

31.12.2013

Invazivní monitorace hemodynamických parametrů, především arteriálního tlaku, centrálního žilního tlaku a tlaku v plicnici, již neodmyslitelně patří k péči o kriticky nemocné pacienty. Jednotky intenzivní péče, které tento monitoring pravidelně nevyužívají, nemohou být v současné době považovány za skutečné JIP.

02.01.2013

MUDr. Michal Paďour, primář Kardiocentra Karlovarské krajské nemocnice (KKN), naplňuje své poslání na více úrovních.

02.01.2013

Technologie tzv. drug eluting balonku (DEB) vyvinutého společností B. Braun slaví již několik let existence. Od oficiálního uvedení prvního DEB SeQuent® Please na trh a do běžné klinické praxe uplynou letos v březnu již tři roky. Co je tedy na počátku roku 2012 v této stále zajímavé problematice nového?

27.01.2012

Kobaltochromový stent Coroflex® Blue Neo je od ledna 2012 dostupný ve Slovenské republice, v České republice po zařazení do číselníku VZP od 1. 7. 2012.

12.01.2012

Týden před českým turnajem nemocnic v malé kopané, který se konal v Olomouci, proběhl v italském Pratu tradiční, již 19. ročník evropského turnaje nemocnic - Eurospital (26.-28. 8. 2011).

19.10.2011

Letos v březnu to již budou dva roky, co společnost B. Braun oficiálně uvedla na trh svůj drug eluting balonek (DEB) pro koronární intervence SeQuent® Please. V té době se jednalo o unikátní myšlenku potažení běžného angioplastického balonkového katetru antiproliferativní látkou paclitaxelem, která stejně tak jako u drug eluting stentů (DES) omezuje opětovné zúžení (restenózu) ošetřené cévy.

04.01.2011

Od roku 1999 se tým lékařů a zdravotníků Fakultní nemocnice Plzeň účastní evropského turnaje nemocnic v malé kopané, který nese název Eurospital. Prakticky skoro ve stejném základním složení mužstva reprezentoval Českou republiku a Fakultní nemocnici Plzeň každý rok v jiné pořádající zemi a vždy patřil k předním favoritům tohoto turnaje.

05.10.2010