Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Drug eluting ballon - evoluce, nebo revoluce?

9. Prosinec 2009

Drug eluting ballon - evoluce, nebo revoluce?

Letošní tradiční kongres TCT (Transcatheter
Cardiovascular Therapeutics) se po dvaceti
letech konání ve Washingtonu, D.C., konal
netradičně v kalifornském San Francisku.
Místo konání letošního kongresu bylo
rozhodně turisticky zajímavější než „okoukaný“ Washington, na druhou stranu pro řadu evropských, ale i amerických účastníků hůře a komplikovaněji dostupné.

 

Slavný most se jen neochotně ukazovalTento fakt  a možná i finanční krize byly příčinou trochu nižšího počtu účastníků, než tomu bylo v minulých letech, a také firemní prezentace na doprovodné výstavě nebyly již tak bombastické jako dříve. Jinak ale kongresové centrum Moscone Convention Centre poskytlo podobně jako ve Washingtonu skvělé zázemí pro obvyklý nabitý pětidenní odborný program týkající se všech aspektů intervenční léčby, jak v oblasti koronární, tak i v tzv. nekoronární sféře (chlopně, karotidy) a periferní (končetiny). Program zahrnoval kurzy, workshopy, sympozia, diskusní „kulaté stoly“, hot topic sessions, prezentace výsledků nejnovějších studií (tzv. „late breaking trials“) a samozřejmě
i oblíbené moderované přímé přenosy koronárních i nekoronárních intervencí z řady předních pracovišť v USA, Evropě, Asii i Jižní Americe.

Atraktivita místa konání, ale hlavně speciální česká sekce v programu TCT, přilákala také nebývalé množství intervenčních kardiologů z České republiky a každý český katlab měl na TCT minimálně jednoho zástupce. Také firma B. Braun měla tentokrát na kongresu docela významné zastoupení. Jednak se prezentovala hezkým stánkem na doprovodné výstavě, ale byla i sponzorem jednoho
z ranních sympozií, které se týkalo projektu „drug eluting balonku“ (DEB). Právě tento projekt je klíčový pro divizi Vascular Systems a firma B. Braun je zatím jedinou firmou na  světě, která má tento projekt podložený experimentálními i klinickými studiemi. Projekt DEB pro léčbu koronárních, ale i periferních cévních lézí se vrací ke „starému“ principu prosté balonkové angioplastiky inovované o myšlenku potažení povrchu balonku účinnou látkou, která zabraňuje vzniku tzv. restenózy (opětovného zúžení ošetřené cévy). Využívá tedy podobného principu jako u tzv. „drug eluting stentů“ (DES), které před lety znamenaly revoluci v intervenční léčbě. Letošní kongres TCT ukázal, jak se projekt DEB stále více dostává do popředí zájmu předních světových odborníků i velkých evropských a amerických firem. Přispěla k tomu právě firma B. Braun, která již opakovaně prokázala účinnost svého
DEB SeQuent® Please, jenž je na evropském trhu od března tohoto roku.

Ve zmíněném sponzorovaném ranním sympoziu na TCT představila výsledky všech dosud provedených experimentálních a klinických studií i další plánované nebo běžící studie, které jsou již známy pod jménem PEPCAD (Paclitaxel-Eluting PTCA-Balloon Catheter in Coronary Artery Disease). Sympozium sklidilo velmi pozitivní ohlas a  účastnilo se ho nejvíce posluchačů ze všech ranních sympozií. Velké množství zájemců se ani vůbec nedostalo do přednáškového sálu. Stejně tak den předtím se jedno z tzv. hot topic session věnovalo problematice DEB a prezentovaly a diskutovaly se převážně výsledky studií B. Braun s balonkem Se- Quent® Please. Vedle již dříve prokázaných jednoznačně pozitivních efektů na tzv. ISR  (in-stent restenózu) a léze v tzv. malých cévách (small vessel disease) byla prezentována malá studie PEPCAD V, která ukázala účinnost DEB také v bifurkačních lézích. Mimo tyto dva hlavní bloky věnované DEB se tento projekt podrobně a široce diskutoval v jedné
z tzv. „round table“ diskusí, jež se věnovala nejaktuálnějším technologiím v intervenční léčbě, jako jsou vedle DEB také biodegradabilní stenty a katetrizačně implantovatelné aortální chlopně. V jedné
z diskusí dokonce padl dotaz na předního světového kardiologa Patricka Serruyse z Rotterdamu, zda uvedení DEB do klinické praxe znamená evoluci nebo revoluci. Jeho odpověď zněla, že podle jeho názoru jde o revoluci v intervenční léčbě. Je potěšující, že v souvislosti s tímto slibným projektem se firma B. Braun stále více viditelňuje na evropských i světových odborných fórech. Letošní kongres TCT byl toho důkazem.

Podobně nabito bylo i na ranním B. Braun sympóziu o "drug eluting balonku"San Francisco nabídlo účastníkům vedle moderního kongresového centra přímo v centru města také celkem příjemné slunečné počasí, někdy s nečekanými teplotními výkyvy a mraky přicházejícími od oceánu. Mlhavá mračna také zakrývala skoro po celých pět kongresových dnů i jednu z hlavních atrakcí Golden Gate Bridge a jen někteří měli štěstí vidět tento most v celé jeho kráse. Další známé atrakce již příroda neukryla, takže účastníci kongresu mohli navštívit pověstný ostrov-vězení Alcatraz, projet se historickou  kabelovou tramvají, projít se po proslulém přístavišti Fishermans Wharf nebo navštívit největší China Town v USA. Příští rok se všichni sejdou na TCT 2010 opět ve Washingtonu, D.C.,
a jen doufáme, že firma B. Braun bude u toho s novými výsledky studií, které potvrdí, že revoluce v léčbě DEB nadále trvá.

MUDr. Jiří Chvojka
divize Aesculap - vaskulární systémy
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory