Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie: Článek

Šetrnější způsob intervenční léčby ischemické choroby srdeční

MUDr. Jiří Chvojka

30. říjen 2020

Cévní chirurgie

Společnost B. Braun před devíti lety stála u zrodu nového konceptu intervenční léčby ischemické choroby srdeční (ICHS) pomocí balonkových katétrů potažených účinnou látkou. S narůstajícím počtem dat z klinických studií se její lékem potažené balonkové katétry SeQuent Please/Neo staly šetrnější možností intervence pro pacienty s ICHS nezanechávající v těle žádný implantát.

Implantace lékových koronárních stentů (drug-eluting stents, DES) se v posledních letech stala zlatým standardem terapie intervenční léčby akutních koronárních syndromů i stabilních forem ischemické choroby srdeční. Nové generace těchto stále tenčích a flexibilnějších stentů, které méně traumatizují cévní stěnu, snížila procento akutních i následných komplikací vyžadujících případnou opakovanou reintervenci. Na tomto úspěchu se podílí i společnost B. Braun.

Nová generace stentů podporuje hojivý proces v cévní stěně

Společnost B. Braun se svými ultratenkými bezpolymerovými lékovými stenty Coroflex ISAR Neo a lékovými balonky SeQuent Please Neo patří k předním výrobcům těchto technologií. Koronární lékové stenty bez polymeru patří k poslední generaci stentů pozitivně ovlivňujících hojivý proces v cévní stěně, a tím i zdraví pacientů. Starší generace stentů s trvalým krytím nebo i s degradabilním polymerem, který se v čase odbourává, zatěžuje nemocného po implantaci možnými dlouhodobými nepříznivými dopady na hojivý proces. Kromě kovového materiálu jsou možným rizikem i další „cizí“ látky v cévní stěně.

Koncepce Polymer Free Angioplasty, rozvinutá společností B. Braun, odkazuje právě na výhody používání intervenčních produktů bez polymerů, ať již bezpolymerových lékových stentů nebo tzv. lékových balonků. B. Braun s produkty SeQuent Please a SeQuent Please Neo uvedl jako první do klinické praxe koncept lékových balonků drug-eluting balloons (DEB) nebo nověji drug-coated balloons (DCB). Balonky pracují na podobném principu uvolňování léčiva do cévní stěny, jako tomu je u lékových stentů. Účinná látka je ale nanesena na povrch balonkového katétru, který se použije k rozšíření stenózy koronární tepny. Velkou výhodou tohoto postupu je, že po úspěšné intervenci pouze balonkovým katétrem nezůstává v cévě žádný cizí materiál a může dojít k přirozenému zhojení cévní stěny s minimálním rizikem vzniku trombózy.

Na stejném principu je založen i koncept Go Implant Free. Přes všechny prokázané benefity implantace lékových stentů je potřeba uvažovat i o některých rizicích z trvalé přítomnosti cizího kovového materiálu v koronárních cévách. Aby nedošlo ke vzniku trombu ve stentu, ať již akutně, nebo i následně po implantaci, je nutné dlouhodobé podávání antiagregancií (tzv. duální antiagregace, DAPT), které v malém procentu hrozí některými krvácivými komplikacemi. Intervence bez použití implantátu (stentu) pomocí lékového balonku se tedy zdá být optimální šetrnou metodou ošetření i v dlouhodobém horizontu.

Prověřeno studiemi i klinickou praxí

Společnost B. Braun se se svým lékovým balonkem SeQuent Please a SeQuent Please Neo opírá o téměř patnáct let klinických zkušeností a více než padesát klinických studií s téměř 15 tisíci pacienty. Na základě výsledků řady přesvědčivých studií byly lékové balonky zařazeny do doporučení Evropské kardiologické společnosti (ESC) také pro terapii opakované stenózy v implantovaném stentu (in-stent restenózy, ISR). Další studie rozšířily indikace použití lékového balonku především u bifurkací a tzv. nemoci malých koronárních tepen (small vessel disease, SVD) do průměru 3,0 mm. Postupem času roste množství dat o přínosu a účinnosti ošetření dalších koronárních lézí lékovým balonkem bez nutnosti implantace stentu. Hlavní výhody tohoto postupu jsou především již zmíněná dlouhodobá nepřítomnost kovového implantátu v cévě se všemi potenciálními negativními dopady. Dále je třeba zmínit zkrácení doby nutného podávání léčiv snižujících riziko vzniku trombu a prokázanou tzv. pozitivní remodelaci cévní stěny, kdy při dlouhodobém sledování dochází dokonce k rozšíření průsvitu ošetřené cévy ve srovnání s výsledkem ihned po intervenci. U implantace stentů je tomu právě naopak. Okamžitý výsledek intervence vypadá velmi dobře, ale s postupující tzv. neointimální proliferací se v čase průsvit cévy zužuje.

Na základě nejnovějších studií se koncept Go Implant Free snaží prosadit použití lékových balonků i v dalších indikacích, ve kterých byla donedávna možná jen implantace stentu. Jde především o intervenci pouze lékovým balonkem u tzv. de novo lézí, tedy nově zjištěného postižení koronární tepny. Na západ od našich hranic, především v Německu, ale i ve Švýcarsku a Velké Británii, používají renomovaná pracoviště (např. Kardiologická pracoviště Postupim – Prof. Klaus Bonaventura, Charité v Berlíně – Prof. Krackhardt, Univerzitní nemocnice Basel – Prof. Jeger a další) léčivem potažené balonky se všemi popisovanými výhodami pro pacienty až u poloviny všech intervencí. V našich podmínkách také postupně dochází k nárůstu použití DCB, neboť i čeští intervenční kardiologové si začínají uvědomovat přínos této šetrnější léčby pro své nemocné.

Věříme, že koncept Go Implant Free osloví více příznivců i mezi českými a slovenskými kardiology, neboť z něj mohou těžit především jejich pacienti. Tam, kde je po intervenci balonkem nutná ještě implantace stentu, nabízí společnost B. Braun řešení, kterým je koncept Polymer Free Angioplasty – bezpolymerový stent Coroflex ISAR Neo.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník