Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Bezpolymerové lékové stenty Coroflex® ISAR

MUDr. Jiří Chvojka

5. listopad 2014

Cévní chirurgie

Většina současných lékových stentů obsahuje nosič účinné látky polymer, který má při dlouhodobém působení v cévní stěně některé nepříznivé účinky na hojení ošetřené léze. Stenty poslední generace jsou bezpolymerové a patří k nim právě Coroflex® ISAR.

Intervenční kardiologie patří pravděpodobně k nejdynamičtějšímu oboru současné medicíny. Rozvoj nových technologií jak diagnostických, tak tera­peutických umožnil elegantně a s minimálním zatížením pro pacienta ošetřit řadu patologických stavů na srdci, které se dříve léčily dlouhodobě s malou účinností nebo náročnými operačními výkony. Jasným příkladem je současná katetrizační léčba především akutního infarktu myokardu a dalších projevů ischemické choroby srdeční a také chlopenních vad. Léčebným standardem ischemické choroby srdeční a jejím akutním projevům ve formě infarktu myokardu je již léta tzv. PCI perkutánní koronární intervence se zprůchodněním postižené tepny angioplastikou pomocí balonkového katetru, resp. implantací stentu. V posledních letech dominuje této léčbě hlavně implantace stentů, ať již tzv. holých neboli bare metal stentů (BMS) nebo tzv. lékových stentů (DES-drug eluting stents). Tato skupina lékových stentů se stala nyní novým standardem PCI pro většinu indikací, což probíhalo paralelně s dramatickým technologickým vývojem těchto lékových stentů.

V současné době je již na trhu řada lékových stentů tzv. 2. a 3. generace, které využívají různé účinné látky, různé technologie úpravy povrchu stentů, různé polymery nesoucí účinnou látku a došlo také k podstatnému vylepšení technických parametrů stentů, především co do snadnosti implantace a možnosti ošetření i komplikovaných stenóz (tenčí tzv. struty stentu, dobrá flexibilita). Právě polymer, který u většiny současných lékových stentů nese účinnou látku, má při dlouhodobém působení v cévní stěně některé nepříznivé účinky na hojení ošetřené léze, proto některé stenty nové generace mají tzv. resorbovatelný polymer, který se po čase vstřebá, a snižují se tím zmíněné negativní účinky. Zcela poslední generaci lékových stentů představují stenty tzv. bezpolymerové, a právě jedním z těchto ojedinělých stentů na trhu je Coroflex® ISAR.

Bezpolymerová angioplastika Coroflex® ISAR

Společnost B. Braun Medical uvedla tento unikátní lékový stent na náš trh v květnu tohoto roku. Nabízí tak českým kardiologům osvědčené excelentní technické parametry rodiny kovových kobalto-chromových stentů řady Coroflex® Blue Neo a Ultra s prověřenou účinnou látkou, jakou je sirolimus, a hlavně bezpolymerovou úpravou tohoto stentu, jež přináší potenciálně lepší výsledný terapeutický efekt. Po uvedení zcela nového konceptu koronárního lékového balonkového katetru (DEB-drug eluting balloon) SeQuent® Please před několika lety doplňuje firma B. Braun své portfolio o další ojedinělý výrobek reprezentovaný právě lékovým stentem Coroflex® ISAR. Propaguje tímto koncept tzv. bezpolymerové angioplastiky (Polymer Free Angioplasty), kdy je možné elegantně a bez nežádoucí přítomnosti polymeru ošetřit prakticky každou koronární lézi ať již u pacientů rizikových pro dlouhodobou duální antiagregační léčbu (DAPT) ošetření lékovým balonkem SeQuent® Please, popřípadě implantací vysoce flexibilního a tenkého kobalto-chromového stentu Coroflex® Blue Neo a Ultra , nebo při nutnosti implantovat lékový stent použít právě Coroflex® ISAR s nejmenšími dlouhodobými potenciálními riziky z přítomnosti polymeru. Navíc účinnost jak balonku SeQuent® Please, tak stentu Coroflex® ISAR je podložena randomizovanými studiemi řady PEPCAD a ISAR.

Řada českých pracovišť již udělala první praktické zkušenosti s použitím lékového stentu Coroflex® ISAR a ocenila jeho technické parametry i celkový koncept bezpolymerového systému.

Přednosti a parametry stentu Coroflex® ISAR

Coroflex® ISAR reprezentuje poslední generaci lékových stentů, která kombinuje osvědčenou platformu stentu s prověřeným potažením bezpolymerovou matrix pro postupné a řízené uvolňování účinné látky. Coroflex® ISAR je pokryt inovativní bezpolymerovou matrix pro účinný lék, která je orientována pouze abluminálně. Nepřítomnost polymeru usnadňuje rychlejší epitelizaci.

Výhody

 • 100% bezpolymerové uvolňování účinné látky
 • Bio-resorbovatelná léková matrix
 • Sirolimus: osvědčená protizánětlivá a antiproliferativní látka
 • Pomocná látka Matrix: Probucol napodobuje funkci polymeru zpomalením uvolňování sirolimu
 • Zlepšené hojení endotelu za nepřítomnosti polymerového nosiče

Klinické důkazy

 • Velmi dobře klinicky zdokumentovaná látka sirolimus
 • Prokázaná inhibice neointimální proliferace
 • Coroflex® ISAR s klinickými důkazy z randomizovaných studií (zahrnujícími více než 4 000 pacientů)

Tenká tloušťka strutu a nízký profil umožňují snadnou implantaci

 • Unikátní profil stentu ≤ 0,93 mm
 • Tloušťka strutu pouze ≤ 50/60 μm
 • Vynikající flexibilita systému díky adaptivní architektuře stentu
 • Coroflex® ISAR je konstruován na bázi inovativní technologie řady kobalto-chromových stentů Coroflex® Blue

Koncept tzv. Solution Oriented Polymer-Free Angioplasty“

Coroflex® ISAR je součástí našeho vzájemně se doplňujícího portfolia výrobků pro bezpolymerovou angioplastiku. Tento koncept nabízí poslední generaci výrobků k řešení a léčbě komplexních cévních stenóz. Nepřítomnost polymeru jako nosiče účinné látky usnadňuje rychlou endotelizaci a zabraňuje zánětlivé reakci cévní stěny na cizorodou látku.

Další informace:

Coroflex® ISAR v produktovém katalogu

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník