Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nová zázračná zbraň?

5. Květen 2010

Nová zázračná zbraň?

Díky patentované unikátní technologii potažení balonku, tzv. matrix, je umožněno uvolnění účinné látky z balonku do zúžené cévní stěny již při krátké aplikaci během inflace balonku.

SeQuent® Please

S trochou nadsázky jako „Wunderwaffe“ označily přední německé deníky (Die Welt, Berliner Morgenpost) nový léčebný prostředek vyvinutý společností B. Braun Melsungen AG pod názvem SeQuent® Please pro intervenční léčbu ICHS. Jde o drug eluting balloon (DEB), což je běžný angioplastický koronární balonkový katétr potažený speciální technologií a obsahující účinnou látku s antiproliferativním účinkem paclitaxel.

Jde o podobný princip léčby jako u drug eluting stentů (DES), jejichž uvedení do intervenční léčby před několika lety bylo považováno za revoluci v této oblasti. Německá média široce informovala o této nové alternativě léčby pomocí DEB na základě informací z tiskové konference, která se uskutečnila 30. března 2009 v Berlíně u příležitosti udělení CE certifikátu a uvedení DEB SeQuent® Please na trh. Na tiskové konferenci představili hlavní výzkumníci prof. Bruno Scheller z Univerzitní nemocnice Homburg-Saarland a prof. Ulrich Speck z berlínské Charité koncept DEB a velmi slibné výsledky z dosud  provedených studií, ať již experimentálních nebo i klinických. Díky patentované unikátní technologii potažení balonku, tzv. matrix, je umožněno uvolnění účinné látky z balonku do zúžené cévní stěny již při krátké aplikaci během inflace balonku.

Jak prokázaly na tiskové konferenci představené výsledky studií, tak stejně jako u DES a v některých případech i mnohem lépe, se podstatně snižuje riziko restenózy ošetřené koronární cévy. Tohoto léčebného efektu je navíc dosaženo bez rizika pozdní trombózy, která stále zůstává problémem při používání DES a také bez nutnosti dlouhodobé duální antiagregace, která je nutná u DES. To se zdá největším přínosem této nové metody, která se t. č. jeví jako jednoznačná metoda volby léčby in-stent restenózy, velmi nadějné jsou také výsledky u tzv. nemoci malých cév (small vessel disease) a u bifurkačních lézí.

Další studie s DEB a také s kombinací DEB a kobalto-chromového stentu jsou před dokončením a měly by prokázat pozitivní efekt této léčby v dalších indikacích. Další příznivá zpráva je, že od 1. dubna je tato nová „zázračná zbraň“ dostupná i pro české a slovenské intervenční kardiology a hlavně pro jejich pacienty. 

 

Převzato z časopisu Intervenční a akutní kardiologie, 2009; 8(2) se souhlasem redakce.

MUDr. Jiří Chvojka
divize Aesculap - vaskulární systémy
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory