Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Tomáš Vápeník

Mít více času na podstatné věci znamená mít více času pro pacienty

14.03.2012
dialyzační monitory

S tvrzeními na protější straně nelze než souhlasit. Pro dialyzovaného pacienta je pak voda doslova životodárnou tekutinou. Zatímco zdravý člověk vystačí průměrně s tisíci litry pitné vody za rok, dialyzovaný pacient potřebuje pro očišťování krve přibližně 40 000 l pitné vody za stejné období a nároky na její čistotu jsou mnohonásobně vyšší.

11.10.2011

Dialyzovaný pacient je během roku vystaven přibližně 20 000 litrům dialyzačního roztoku, přičemž dialyzační roztok odděluje od krve pouze polopropustná membrána a část roztoku může být substituována přímo do krve pacienta. Čistota dialyzačního roztoku je základní podmínkou pro kvalitu hemodialyzační léčby.

01.09.2011
dialyzační roztoky

Od počátku zavedení hemodialyzační léčby do klinické praxe se odborníci snaží zajistit co nejvyšší účinnost ošetření, aby mělo pro pacienty co největší užitek. Existuje řada cest, jak toho dosáhnout. Zdokonalují se především samotné filtry a dialyzační monitory jako hlavní součásti systémů pro mimotělní ošetřování krve. Ruku v ruce s vývojem filtrů a monitorů probíhá i neustálá diskuze nad rozvojem a zdokonalením samotných očišťovacích metod.

16.03.2011

Již prakticky jeden rok má řada hemodialyzačních středisek v České a Slovenské republice možnost on-line sledovat
účinnost ošetření pomocí systému Adimea® instalovaného do dialyzačních monitorů Dialog výrobce B. Braun. V nedávné době byly dokončeny ověřovací klinické studie pro použití systému Adimea® i v režimu hemodiafiltrace (HDF) a jednojehlové dialýzy (SN). Oblast použití systému tak byla nyní rozšířena a v tuto chvíli systém Adimea® pokrývá úplné spektrum modalit hemodialyzačních ošetření.

14.09.2010
dialyzační monitory

O kvalitě vody pro hemodialýzu toho již bylo napsáno mnoho. Jsou pro ni stanoveny zákonné kvalitativní limity (EPh, ČL) a velmi přísná a obšírná doporučení (European Best Practice Guidelines for Haemodialysis - EBPG). Kvalita vody stále zůstává významným faktorem ovlivňujícím kvalitu hemodialýzy. Nic na tom nemění ani postupný příklon k hemodiafiltračnímu (HDF) ošetření a modernizace přístrojového hemodialyzačního vybavení.

22.02.2010

Chronická hemodialýza je vnímána jako léčba, jejíž dávkování musí být nastaveno podle individuálních požadavků každého pacienta. Velké nadnárodní studie ukázaly, že vhodně přizpůsobená dialyzační dávka má velký vliv na prognózu pacienta. Systém Adimea je v současné době jediný, který umožňuje průběžně vyhodnocovat a graficky zobrazovat průběh všech standardně používaných kritérií pro hodnocení kvality dialyzačního ošetření.

03.06.2009