Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Systémy přenosu dat z dialyzačních monitorů

14. Březen 2012

Systémy přenosu dat z dialyzačních monitorů

Mít více času na podstatné věci znamená mít více času pro pacienty

Zatížení zdravotnického personálu standardními administrativními procesy neustále roste. Stále vyšší a vyšší nároky na kvalitu obecně vedou i k neustále se zvyšující potřebě evidence veškerých dat týkajících se pacienta a jeho ošetření. Nejinak je tomu i v oblasti hemodialýzy. Proto společnost B. Braun nabízí hned několik řešení on-line přenosu dat z dialyzačních monitorů do centrálního informačního systému. Jsou k dispozici i řešení pro střediska, kde centrální systém zaveden není anebo není kompatibilní s obvyklými standardy a vzhledem ke komplexnosti provedení není jeho obměna aktuální.

Jako již standardní řešení, ověřené dlouhodobými zkušenostmi, se nabízí jednoduchý otevřený systém přenosu dat po sériové lince - DCI (Data Computer Interface). Jedná se o jednosměrný přenos aktuálních dat z monitoru do centrálního informačního systému. Přenášeny jsou hlavní parametry ovlivňující léčbu a identifikační data monitoru. Takto získané údaje slouží pro snadné sestavení dialyzačního protokolu na konci ošetření a k archivaci pro další potřeby. Samozřejmě, rozsah využití takto získaných dat je závislý na možnostech použitého centrálního informačního systému. Sériový systém přenosu dat DCI je základní, jednoduchý a otevřený systém, který je možné snadno napojit na libovolný nemocniční informační systém. V oblasti dialýzy je v České republice oblíbený systém Nefris s DCI kompatibilní.

Nexadia®

Vyšší komfort přenosu dat mezi dialyzačními monitory a nemocničním informačním systémem umožňuje systém Nexadia®. Přináší především daleko větší spektrum přenášených informací a možnost oboustranné komunikace mezi dialyzačním monitorem a okolím. Díky vysokému standardu zabezpečení lze tak sledovat průběh ošetření on-line prakticky odkudkoliv. Jako velmi atraktivní se jeví možnost jeho propojení s iPadem.

Systém Nexadia® nabízí ideální řešení administrace dat pro hemodialyzační střediska. Slouží k zadávání parametrů léčby, monitoraci a dokumentaci průběhu ošetření (včetně vizualizace), následnému zpracování a archivaci pacientských dat včetně všech přidružených informací (laboratorních výsledků, ultrazvukových či rentgenových snímků atd.).

Nexadia® Monitor

Nexadia® Monitor je základní systém pro správu dat hemodialyzačního střediska. Data získaná z dialyzačních monitorů, pacientských vah a analyzátorů jsou ukládána do strukturovaných souborů, které zajišťují jejich snadnou kontrolu, vizualizaci a editaci. Obousměrný datový přenos umožňuje před ošetřením rychlé nastavení dialyzačních monitorů na parametry optimalizované pro konkrétního pacienta.

Nexadia® Expert

Nexadia® Expert je nadstavbou systému Nexadia® Monitor. Podporuje vzdálenou správu dat a efektivní propojení s nemocničním informačním systémem a dalšími externími zdroji dat. Jedná se o velmi komplexní systém správy dat se širokými možnostmi konektivity a vzdáleného přístupu.

Základní vlastnosti systému Nexadia®

  • Snadné intuitivní ovládání
  • Snadná a přehledná kontrola dat
  • Systematická optimalizace léčebných procesů
  • Komplexní dokumentace pro zajištění optimální léčby
  • Méně administrativy
  • Vyšší efektivita vynaložených nákladů

V případě, že z nějakých důvodů není možné zajistit on-line datovou komunikaci, je k dispozici systém pacientských karet. Kaž­dému pacientovi je přiřazena čipová karta, na níž je uchována pacientova identifikace, obvyklé nastavení monitoru (samozřejmě kromě ultrafiltračního objemu) a řada parametrů předchozích ošetření. Tato data jsou pak monitorem využívána pro optimalizaci průběhu ošetření - např. systémem BioLogic RR Comfort - pro předcházení hypotenzním příhodám a minimalizaci potřeby měření krevního tlaku během ošetření. Před ošetřením tak stačí potvrdit, že založená karta náleží příslušnému pacientovi, a zadat požadovanou ultrafiltraci. Pokud není třeba z terapeutického hlediska parametry ošetření měnit, může být ihned po nezbytných testech ošetření zahájeno. I tento na okolí monitoru nezávislý způsob uchování dat však podstatnou měrou přispívá k úspoře zatížení personálu a k omezení s tím související možnosti výskytu chyb.

Mít více času na podstatné věci znamená mít více času pro pacienty - to je hlavní důvod, proč je systém Nexadia® maximálně přizpůsoben potřebám obsluhujícího personálu a celého zázemí dialýzy.

Tomáš Vápeník
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Na hemodialyzačním středisku ve frýdecko-místecké nemocnici nově pomáhá plně automatizovaný systém míchání a distribuce kyselých koncentrátů. Nemocnice ho pořídila v rámci celkové rekonstrukce dialýzy, která byla po devíti měsících práce slavnostně otevřená v červnu. Personál i vedení nemocnice věří, že jim zařízení od společnosti B. Braun pomůže ušetřit nejenom čas. Nabízí totiž i úsporu z hlediska hospodaření.

29.07.2021

K čemu může dojít, pokud nekontrolujeme dialyzační dávku při každém dialyzačním ošetření?

22.09.2015
Chronická dialýza

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie