Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Crit-Line III TQA

Tomáš Vápeník

16. Březen 2011

Dialýza

Od počátku zavedení hemodialyzační léčby do klinické praxe se odborníci snaží zajistit co nejvyšší účinnost ošetření, aby mělo pro pacienty co největší užitek. Existuje řada cest, jak toho dosáhnout. Zdokonalují se především samotné filtry a dialyzační monitory jako hlavní součásti systémů pro mimotělní ošetřování krve. Ruku v ruce s vývojem filtrů a monitorů probíhá i neustálá diskuze nad rozvojem a zdokonalením samotných očišťovacích metod.

Optimální řešení požadavku vyhlášky č. 221/2010 Ministerstva zdravotnictví České republiky

Nedílnou součástí tohoto komplexního procesu zdokonalování jsou i diagnostické metody týkající se kvality cévního přístupu. Kvalitní cévní přístup je totiž základní podmínkou úspěšné a účinné hemodialýzy. Nativní A-V fistule je nejčastějším řešením cévního přístupu pro hemodialyzační léčbu pacientů v chronickém programu.

Kvalitní cévní přístup v podobě A-V fistule musí zajistit dostatečný průtok krve pro mimotělní okruh. Při obvyklé čtyřhodinové dialýze se počítá s mimotělními průtoky 300-350   ml/min. Samozřejmě průtok fistulí musí být podstatně vyšší, aby nedocházelo k recirkulaci. V tom případě by i při dostatečném mimotělním průtoku krve docházelo k prudkému poklesu účinnosti ošetření, a to díky tomu, že již očištěná krev by se protiproudem vracela do arteriální kanyly, aniž by prošla tělním oběhem. Tím by klesla koncentrace toxinů v nasávané krvi a logicky též efektivita především difuzního procesu čištění krve ve filtru.

Význam problematiky cévního přístupu pro zajištění kvality ošetření dokladují dodnes platná doporučení iniciativy National Kidney Foundation (DOQI, Dialysis Outcome Quality Initiative) a K/DOQI (Kidney Disease Outcome Quality Initiative) - dodnes odbornou veřejností uznávané za základní dokumenty pro správnou klinickou dialyzační praxi.

S potěšením můžeme konstatovat, že tento trend zvyšování kvality dialyzační péče je aplikován i českou legislativou v podobě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 221/2010, o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení, která vešla v platnost v loňském roce a v plném rozsahu bude platit od 1. září 2011. Tato vyhláška v sobě zahrnuje kromě jiného i požadavek vybavit každé středisko zařízením pro měření recirkulace v cévním přístupu.

CritLine III TQA

Společnost B. Braun nyní nabízí efektivní způsob měření recirkulace v A-V fistuli pomocí přístroje CritLine III TQA firmy Hemametrics. Přístroj umožňuje kontrolovat řadu parametrů fistule a kromě jiného prakticky neinvazivně určit recirkulaci. Měření probíhá v součinnosti s dialyzačním přístrojem. Doporučuje se měřit vždy ve stejné fázi dialyzačního ošetření, nejlépe ve fázi úvodní. Přístroj CritLine III TQA využívá dilučního principu měření infúzí fyziologického roztoku.

Výhody tohoto principu měření v porovnání s jinými metodami:

  • test je možné provádět kdykoliv během léčby,
  • je jednoduchý a zabraňuje rizikům spojeným se třemi krevními odběry,
  • je levný,
  • výsledky jsou dostupné prakticky ihned - je možné okamžitě provést korektivní opatření,
  • měření nevyžaduje přerušení léčby,
  • testy provedené pomocí přístroje CritLine dobře korelují (r=0,933) se standardní laboratorní metodou založenou na hodnocení krevního dusíku (BUN).

Pravidelné měření recirkulace a sledování naměřených hodnot velmi napovídá o vývoji A-V fistule a možných počínajících destruktivních procesech. Přístroj CritLine navíc umožňuje adresné ukládání dat jednotlivých měření a jejich zpětné vyhodnocení.

Přistroj CritLine se díky svým širokým možnostem monitorace A-V shuntu stává optimálním doplňkem vybavení každého hemodialyzačního střediska, který je dnes již (podle vyhlášky MZ č. 221/2010) povinný. Kromě vyhláškou předepsaného měření recirkulace a průtoku v shuntu je možné přístrojem CritLine sledovat průběh hematokritu, hemoglobinu, saturace O2 a úbytek krevního objemu.

Nezanedbatelnou výhodou jistě může být i možnost spojení přístroje CritLine přímo s dialyzačním monitorem. Právě monitory Dialog+ a Dialog+Evolution výrobce B. Braun umožňují vzájemné datové propojení s přístrojem CritLine. Parametry odměřené přístrojem CritLine lze tak zobrazovat, sledovat a vyhodnocovat přímo na obrazovce dialyzačního monitoru společně s ostatními daty ošetření.

Je několik možností, jak zajistit vysokou kvalitu hemodialyzační léčby. Kvalitní cévní přístup je jednou ze základních podmínek úspěchu, nikoliv však jedinou a postačující. Jedině vyvážený komplex systému pacient-monitor-filtr-parametry léčby může zajistit optimální výsledek. Velmi jednoduchou a praktickou monitoraci účinnosti hemodialyzační léčby jako celku prakticky ve všech modalitách ošetření nabízí systém Adimea® na monitorech Dialog+ a Dialog+Evolution . Systém Adimea® byl již na stránkách Braunovin představen v loňském roce, a proto mu patří tentokráte jen krátká zmínka pouze jako o doplňku přístroje CritLine při komplexní péči o maximální účinnost léčby.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník