Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Aquaboss® - nejvyšší světový standard v péči o kvalitu vody pro dialýzu

Tomáš Vápeník

11. Říjen 2011

Dialýza
S tvrzeními na protější straně nelze než souhlasit. Pro dialyzovaného pacienta je pak voda doslova životodárnou tekutinou. Zatímco zdravý člověk vystačí průměrně s tisíci litry pitné vody za rok, dialyzovaný pacient potřebuje pro očišťování krve přibližně 40 000 l pitné vody za stejné období a nároky na její čistotu jsou mnohonásobně vyšší.

Význam čistoty vody pro hemodialýzu dále roste s narůstajícím podílem hemodiafiltrace a s on-line přípravou substitučního roztoku. Právě z tohoto důvodu je třeba se na dialyzačních střediscích trvale zaměřovat na časté kontroly kvality vody pro dialýzu a zajistit takové technologie, které dlouhodobě garantují její vysokou kvalitu. Pouhé splnění limitů pro vodu pro ředění hemodialyzačních roztoků stanovených evropským a českým lékopisem již ale není dostačující. Je třeba striktně dodržovat přísnější doporučení Technické sekce ERA/EDTA z roku 2002 o zajištění kvality vody pro hemodialýzu
a používání ultračistého dialyzačního roztoku pro dialyzační ošetření.

I když poslední stupeň čištění dialyzačního roztoku přímo před samotným dialyzátorem zajišťuje zpravidla přímo dialyzační monitor pomocí speciálního pyrogenního filtru, nelze hledisko čistoty vody vstupující do dialyzačního monitoru opomíjet především proto, že řada ošetření dnes probíhá při použití vysokopropustných filtrů na konvenčních monitorech, které nejsou pyrogenním filtrem osazeny (viz Braunoviny 2/2010). Jednou
z možností, jak zajistit velmi kvalitní vodu pro dialýzu, jsou systémy Aquaboss® firmy Lauer.

Nejdůležitější vlastnosti systémů Aquaboss®, které se hlavním dílem podílejí na výstupní kvalitě vody:

 • Provedení celého systému od vstupu do reverzní osmózy až po výstup distribuční smyčky těsně
  u vstupu do dialyzačního monitoru absolutně bez mrtvých prostorů.
 • Pulzní proplachování membrán reverzní osmózy zajišťuje dlouhodobou životnost membrán a jejich dobrý stav po celou dobu provozu.

Patentovaný systém Aquaboss® impulse back washing chrání membrány před usazováním depozit na jejich povrchu a v pórech. Pomocí impulzů zpětného proudu permeátu membránou zpět do prostoru surové vody dochází k odplavování úsad z jejího povrchu.

 • Periodická horká dezinfekce systému reverzní osmózy.
 • Periodická horká dezinfekce okruhu rozvodu permeátu buď průtokovým systémem s cirkulací, anebo systémem se zásobníkem a cirkulací.
 • Speciální systém proplachování připojovacích hadic dialyzačních monitorů. Ve spojení s horkou dezinfekcí okruhu je tímto systémem zajištěna dokonalá dezinfekce i této kritické oblasti rozvodu permeátu. Pomocí patentovaného provedení odběrných míst je celý úsek napojovací hadice dokonale proplachován za provozu i při dezinfekci.
 • Možnost pyrogenní filtrace permeátu před vstupem do okruhu.
 • Vysoká kvalita materiálů použitých v rozvodech přečištěné vody - nerezová ocel AISI 316L ve farmaceutické kvalitě.
 • Variabilita konstrukce systému - twin-pass systémy s možností rekonfigurace na single-pass
  v případě poruchy jednoho systému.

Velkou výhodou tohoto řešení je vysoká kvalita výstupní vody a v případě poruchy jednoho ze systémů možnost přechodu na jednoduchý systém reverzní osmózy. Zcela je tak eliminována alternativa nouzového provozu pouze na změkčenou vodu při poruše.

Systémy Aquaboss® jsou navíc schopny prostřednictvím programu Aquaboss® Vision poskytovat velmi přehledné informace o svém aktuálním provozním stavu a parametrech výstupní vody, a to buď v tabulkovém přehledu, nebo funkčním diagramu.

Samozřejmostí je, že všechny komponenty systému mají veškerou potřebnou certifikaci pro evropský
i mimoevropský trh. Veškeré komponenty jsou deklarovány jako zdravotnický prostředek třídy IIb v souladu se směrnicí rady EHS č. 93/42. Posuďte tedy sami - nechtěli byste mít tento „mercedes“ na svém dialyzačním středisku? Pokud ano, rádi vám poradíme a dodávku tohoto špičkového systému Aquaboss® zajistíme.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník