Přejít k hlavnímu obsahu

Podcasty

Nový rok, nový život

Porodnictví je prvním tématem letošního roku podcastu Medicína. Porodní asistentka z porodnice u Apolináře Pavlína Jirásk...

Host: Pavlína Jirásková

Staniční porodní asistentka v Zemské porodnici u svatého Apolináře,
Gynekologicko-porodní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Více o epizodě

Dialýza doma umožňuje nový život

Dnešním hostem podcastu je primářka dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Uherském Brodě, která podrobně vysvětluje me...

Host: MUDr. Markéta Kratochvilová, Ph.D

Vedoucí lékařka dialyzačního střediska v Uherském Brodě

Více o epizodě

Jak chránit a zachránit lidské srdce

Kardiovaskulární choroby patří k nejčastějším příčinám nemocnosti a úmrtnosti v Česku. O stavu a úrovni české kardiologie...

Host: doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

Přednosta Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU, prezident České asociace intervenční kardiologie

Více o epizodě

Není čeho se bát ani proč se stydět

Urologická sestra Olga Panenková mluví o tom, že cévkování, stomie ani preventivní vyšetření například prostaty, nejsou a...

Host: Mgr. Olga Panenková

Zdravotní sestra ambulance Urologie Ukrajinská |
Konzultant pro pacientskou péči B. Braun

Více o epizodě

Česká anesteziologie patří ke světové špičce

Kam se obor anesteziologie v současnosti posouvá, jaké to je podávat anestezii malému miminku a proč jsou čeští anestezio...

Host: prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA

Přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a FN Brno

Více o epizodě

Zubaře si vybírají i podle vybavení ordinace

Do zubního lékařství se v posledních letech velmi rychle dostávají nové technologie i nové přístupy. Dříve výhradně chiru...

Host: Jakub Seemann & Irina Seemannová

MUDr. Jakub Seemann - Vedoucí lékař stomatologické kliniky, Odborný asistent Zubního lékařství 1. LF UK;
MDDr. Irina Seemannová - Zubní lékařka se specializací na ošetření nespolupracujících dětí

Více o epizodě

Při operaci mozku je potřeba vidět za roh

Do neurochirurgie stále rychleji pronikají digitální technologie. Mozek je možné už dva roky operovat digitálním mikrosko...

Host: doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Přednosta Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, LF OU

Více o epizodě

Program Pacientská cesta startuje v Česku

Nemocnice Šumperk jako první v České republice optimalizuje pobyt ortopedických pacientů v nemocnici. Z komplexního příst...

Host: MUDr. Ján Debre

Primář Ortopedického oddělení Nemocnice Šumperk

Více o epizodě

Sport a medicína

Dá se skloubit náročný pracovní život s vrcholovým sportem? Mají lékaři výhodu při sportovní přípravě? Jak by měli začína...

Host: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA

přednosta I. interní kliniky Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Plzeň, Biomedicínské centrum, triatlonista

Více o epizodě

Cvičení podle kalendáře

Poslechněte si podcast Medicína s fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Dědičovou, která se velmi intenzivně podílela na vzniku ...

Host: Mgr. Martina Dědičová

Fyzioterapeutka

Více o epizodě

Povolání sestra

O tom, jak se kloubí organizační a vysoce odborná práce, jak sestry zvládají stres na sále i mimo něj, co je nejvíc trápí...

Host: Bc. Dagmar Mandovcová

Vrchní sestra Ortopedické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Více o epizodě

Až 100 krát více výměn velkých kloubů?

Endoprotetika je operativní výměna kloubů, kdy se mění většinou artrózou opotřebované části končetin. Jedná se hlavně o k...

Host: MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA

přednosta ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Více o epizodě
Co je podcast Medicína?

Přinášíme rozhovory s osobnostmi napříč zdravotnickými obory. Zveme si lékaře, sestry, pacienty i manažery působící ve zdravotnictví. Ptáme se jich na aktuální dění, ale i na běžné situace, které ostatním mohou pomoci.

Podcast medicina
Moderátorka podcastu

Lucie Kocourková

Našimi hosty jsou medicínští odborníci. Mluvíme spolu o zdraví, probíráme konkrétní lékařské specializace, zaměřujeme se na možnosti prevence a dotýkáme se také psychologické stránky v péči o pacienty.
Podcast moderuje Lucie Kocourková, tisková mluvčí Skupiny B. Braun, která tímto děkuje všem hostům za jejich čas a ochotu sdílet svoje zkušenosti s ostatními.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník