Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Mgr. Zdeněk Fikr

Během několika let se nozokomiální nákazy staly smutnou, ale vcelku běžnou součástí nemocniční reality pro hospitalizované vysoce rizikové pacienty. Byla zavedena řada opatření, jak jim předcházet, a této problematice se věnuje řada odborníků.

30.05.2014

Rozhovor s Magdalenou Lavičkovou, hlavní epidemiologickou sestrou Krajské nemocnice v Jihlavě.

06.12.2013

Světový den hygieny rukou je projektem Světové zdravotnické organizace (WHO). Společnost B. Braun se opět aktivně zapojila do jeho podpory a uspořádala v mnoha nemocnicích v České republice instruktážní akce. Odstartovala se tak dlouhodobá kampaň „Chraňte život čistýma rukama“.

28.05.2013

Rozhovor s Danou Vaculíkovou z hygienického odboru Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o užitečném novém pracovníkovi, jak familierně zařízení Melseptomat® nazývá, a úsporách, kterých s jeho pomocí dosahují.

30.12.2011

Jistě všichni velice intenzivně vnímáme, že v oblasti telekomunikací, automobilových technologií, zdravotnických materiálů, farmaceutických léčivých přípravků apod. se svět kolem nás vyvíjí neuvěřitelně rychlým tempem. Také v oblasti aplikačních pomůcek a dávkovačů dezinfekce neustále hledá koncern B. Braun nové technologie, které by zdravotnickému personálu usnadnily každodenní přípravu dezinfekčních roztoků.

29.12.2011

Mě osobně zaujalo téma o neustálém upřednostňování mytí rukou před hygienickou dezinfekcí u zdravotnických pracovníků, které se více či méně prolínalo mnoha přednáškami a následnými diskuzemi.

08.06.2009