Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dezinfekční přípravky v praxi - rozhovor s Magdalenou Lavičkovou

6. Prosinec 2013

Dezinfekční přípravky v praxi - rozhovor s Magdalenou Lavičkovou

Rozhovor s Magdalenou Lavičkovou, hlavní epidemiologickou sestrou Krajské nemocnice v Jihlavě.

Když jsem přemýšlel, koho požádat o rozhovor k tomuto tématu, měl jsem hned několik otázek. Oslovím osobu z managementu nemocnice, která vidí tuto problematiku pouze z pohledu ekonomického? Půjdu za zdravotní setrou, jež intenzivně vnímá zejména uživatelský komfort přípravků, ale cenu a účinnost příliš neřeší? Nebo budu tuto problematiku konzultovat s ústavním hygienikem, který zase jednoznačně upředňostňuje účinnost a expozici?

Dezinfekce B. Braun v praxi - rozhovor s Magdalenou LavičkovouPo dlouhé úvaze jsem dospěl k jasnému rozhodnutí. V Krajské nemocnici Jihlava jsem našel osobu, která v sobě snoubí všechny tři uvedená kritéria, Mgr. Magdalenu Lavičkovou. Je to bývalá vrchní sestra oddělení ARO. Svým postupným vzděláváním se vypracovala do středního managementu nemocnice a nyní zastává pozici hlavní epidemiologické sestry.

Již více než dva roky používáte ve vaší nemocnici dezinfekční přípravky od společnosti B. Braun Medical. Jak byste jednoduše charakterizovala hygienickou dezinfekci rukou v období před úpravou dezinfekčního řádu a nyní po dvouleté zkušenosti?

Jako vrchní sestra na oddělení ARO jsem posuzovala všechny dezinfekční přípravky podle toho, zda také voní či nikoliv. Dnes už vím, že vůně není to hlavní, důležité je spíše to, jestli je dezinfekce celkově příjemná pro uživatele. V oblasti dezinfekce rukou se některé kolegyně bránily často používat alkoholové dezinfekce, protože měly pocit, že jim vysušují pokožku. Některé kolegyně měly dokonce alergické projevy na rukou, ale ukázalo se, že příčinou bylo spíše kombinování mytí rukou a dezinfekce rukou. Vaše prostředky používáme již dva roky a musím říct, že těchto alergií ubylo. Většina zdravotnického personálu nyní uvádí, že používá dezinfekci na ruce podstatně častěji, což vede ke snížení výskytu nozokomiálních nákaz.

U nástrojové dekontaminace je klíčová materiálová kompatibilita a zejména rychlost odstranění biologické zátěže z použitého nástroje. Jaké jsou vaše zkušenosti s přípravkem Stabimed®?

Dříve používaný přípravek na nástroje nám vyhovoval, a proto jsme ze změny dekontaminačního roztoku měly asi největší obavy. Po zavedení roztoku Stabimed® do naší nemocnice jsme si prakticky hned všimly jasného rozdílu, a to že se krev z nástroje odstraňuje podstatně efektivněji. Další jednoznačnou výhodou, kterou si personál také velice pochvaluje, jsou nízké pracovní koncentrace (toto neplatí pro CS, kde používají 2% / 15 minut). To znamená, že v pracovnách sester není přípravek z dekontaminační vany cítit. Díky velice příznivé ceně za pracovní roztok Stabimed® se nemocnici také výrazně snížily finanční náklady na předsterilizační přípravu nástrojů.

Změna dezinfekčních přípravků na podlahy je v každé nemocnici vždy nejpalčivější a nejdiskutabilnější otázkou. Mnohým zaměstnancům „nové dezinfekce“ způsobují nejrůznější subjektivní potíže. Jak jste se vypořádali s touto záležitostí?

Před dvěma lety jsme přecházeli například na Oxiper, který je na bázi peroxidu vodíku, takže je bez jakékoliv pachové stopy. Nevybavuji si, že bychom na některém oddělení řešili podobné problémy s tímto přípravkem.

V poslední době je v odborných kruzích velice často diskutována problematika dezinfekce zdravotnických prostředků vyrobených z citlivých materiálů, z obavy personálu o jejich trvalé poškození. Jedná se například o inkubátory, infuzní pumpy, křesla potažená koženkou, ultrazvukové sondy, PC monitory, klávesnice atd. Jak řešíte ve vaší nemocnici tento problém?

Na vytipovaných pracovištích jsme zavedli přípravek Meliseptol® Foam pure (pěna) nebo Meliseptol® Wipes sensitive (ubrousky na citlivé povrchy), kterými ošetřujeme zejména drahé přístroje, kde by při používaní nevhodných přípravků hrozilo trvalé poškození. Uvědomujeme si, že tristním šetřením finančních prostředků používáním levnějších, ale agresivnějších alkoholových prostředků, by mohlo dojít k nevratnému poškození podstatně dražších přístrojů.

Co považujete za hlavní přínos spolupráce s naší společností?

Za mě jako za epidemiologickou sestru je to jednoznačně kvalita používaných přípravků a jejich garance účinnosti. Pro moji práci to znamená minimální výskyt nozokomiálních nákaz, a tím i další výraznou finanční úsporu pro nemocnici. Ve své práci také oceňuji, že se vaše firma zabývá také organizací mnoha vzdělávacích akcí pro zdravotní sestry, kterých jsem se často zúčastnila.

 

Více informací o uvedených produktech:

Mgr. Zdeněk Fikr
divize OPM - dezinfekce a hygiena, diabetologie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče

U pacientů s onkologickým onemocněním bývá často přítomná podvýživa. Nejedná se však o „běžný“ úbytek hmotnosti. Jde o chronickou formu podvýživy, která vzniká v důsledku nádorového onemocnění. Novinkou pro zkvalitnění nutriční péče je potravina pro zvláštní výživu Remune™, který je určen k popíjení pro onkologické pacienty.

02.07.2020
Ambulantní péče