Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Výměna zkušeností v oblasti hygieny a nozokomiálních nákaz

Mgr. Zdeněk Fikr

8. Červen 2009

Mě osobně zaujalo téma o neustálém upřednostňování mytí rukou před hygienickou dezinfekcí u zdravotnických pracovníků, které se více či méně prolínalo mnoha přednáškami a následnými diskuzemi.

Letošní rok již v pořadí poosmé proběhl kongres Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz. Setkání se uskutečnilo ve dnech 17. - 19. května v prostorách Sporthotelu v Hrotovicích na Vysočině.

V průběhu akce zaznělo mnoho zajímavých informací a inspirujících podnětů, jak od devatenácti přednášejících, tak také v mnoha bouřlivých diskuzích.

První překvapení přinesl hned úvodní přednášející MUDr. Vladimír Polanecký z IPVZ Praha, který zaměnil původně uvedenou přednášku za aktuální téma. Velice trefně účastníky seznámil s právě probíhající světovou epidemií prasečí chřipky. Stručně chronologicky uvedl všechny světové epidemie a nastínil, co nám všem v moderním světě hrozí v případě jejich většího výskytu.

Následovala řada zajímavých sdělení od mnoha přednášejících z různých koutů naší země i ze zahraničí, a to jak z nemocnic, tak také z mnohých státních institucí.

Za zmínku určitě stojí přednáška paní MUDr. Věry Toršové ze Zdravotního ústavu Ostrava na téma „Nejnovější postupy při léčbě chronických ran“. Dále RNDr. Erich Pazdziora, CSc., velice konstruktivně sumarizoval současné problémy ve sterilizaci. Taktéž přednáška RNDr. Jaroslavy Zelenkové z Hygienické stanice hl. města Prahy přinesla mnohým účastníkům nové pohledy na problematiku dezinfekce a sterilizace. Určitě pro všechny přínosnou informaci přinesla přednáška na téma „Problematika MRSA na LDN v nemocnici Písek“, kterou si připravila MUDr. Věra Kůrková. Velkým potleskem byla odměněna přednáška MUDr. Věry Melicherčíkové, CSc., ze Státního zdravotního ústavu Praha na téma „Uvádění biocidních přípravků na trh“.

Mě osobně zaujalo téma o neustálém upřednostňování mytí rukou před hygienickou dezinfekcí u zdravotnických pracovníků, které se více či méně prolínalo mnoha přednáškami a následnými diskuzemi. Myslím si, že se všichni účastníci i přednášející shodli na tom, že je třeba v této oblasti neustále edukovat a vychovávat veškerý zdravotnický personál. V jedné z mnoha bouřlivých diskuzí k tomuto tématu pronesl MUDr. Vladimír Polanecký pro mne nezapomenutelnou větu: „Ano, je bezpodmínečně nutné neustále vychovávat a vychovávat, ale já již vychovávám třicet let a myslím si, že již nastal čas přistoupit také k restrikci, protože jinak je mnohdy výsledkem mrtvý pacient.“

Nabitý odborný program odlehčila příjemná projížďka parníkem po Dalešické přehradě, která zásobuje vodou nedalekou jadernou elektrárnu v Dukovanech a svými 104 metry patří k nejvyšším vodním hrázím v České republice.

Pondělní společenský večer patřil vzpomínce na klenot české kinematografie - Hrabalovy Postřižiny. Všichni jsme společně nasáli atmosféru ukřičeného strýce Pepina na prohlídce muzea Postřižin v Dalešickém pivovaru a ochutnali výborné kvasnicové pivo a zabijačkové dobroty.

Letošní konference byla zhodnocena jako velmi vydařená, svědčí o tom řada spokojených účastníků, kteří se již nyní těší na další ročník.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník