Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Rozhovory

Systém ECOMix REVOLUTION v Českých Budějovicích

Jan Matuška, DiS.

8. červen 2022

ECOmix Revolution

Systém ECOMix REVOLUTION je plně automatizovaný systém míchání a distribuce kyselých koncentrátů, které je schopen na místě vyrobit, skladovat a distribuovat k dialyzačním monitorům. V Nemocnici České Budějovice používají tento systém od února letošního roku. O první zkušenosti se s námi podělí primářka Interního oddělení MUDr. Marie Pešková.

Systém ECOmix REVOLUTION patří mezi novinky na českém trhu. Co vás vedlo k jeho pořízení?

Dialyzovaní pacienti jsou při léčbě závislí na vysoké kvalitě vody a dialyzačního roztoku. Dialyzační roztok obsahuje ionty v koncentracích, jejichž případná odchylka od fyziologických hodnot udržuje gradient pro přechod látek přes membránu žádoucím směrem.

Úvahy o změně úpravy dialyzačního roztoku před lety zásadně ovlivnilo vybudování vlastního nemocničního vodního zdroje z 300 metrů hlubokého vrtu v bezprostřední blízkosti našeho dialyzačního střediska a současně kamion zavážející mnoho hektolitrů dialyzačního koncentrátu několik set kilometrů každé pondělní časné ráno. Proto jsme několik let hledali systém, který snadno, rychle a přesně vyrobí dialyzační koncentrát a současně využije naše možnosti. Systém ECOMix REVOLUTION automatizovaně míchá a distribuuje kyselé dialyzační koncentráty. Jeho součástí je míchací zařízení, čtyři zásobní tanky s automatickou regulací a systém distribuce koncentrátů, který je rozvádí na dialyzační sál přímo do dialyzačních panelů.

Kolik druhů koncentrátů používáte?

Na našem středisku používáme aktuálně dva druhy koncentrátů, s K+ 2 mmol/l a 3 mmol/l. Každý koncentrát je uchováván ve dvou zásobních tancích, pro dialyzační procedury je čerpán z jednoho tanku, jeho plný objem činí 620 litrů.

MUDr. Marie Peková

- primářka Interního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. od roku 2014
- internistka a specialistkou v oboru nefrologie a dialyzačních technik

Vystačíte si se dvěma druhy koncentrátů pro většinu pacientů?

Většina pacientů v chronickém dialyzačním programu je léčena jedním ze dvou typů koncentrátů. Pro výjimečné stavy máme k dispozici klasické kanystry s dialyzačním koncentrátem K+ 4 mmol/l anebo s Ca+ 1,25 mmol/l. Jsme připraveni i na situaci poruchy výroby anebo distribuce dialyzačního roztoku centrálním rozvodem. Udržujeme si malou rezervu nejpoužívanějších dialyzačních koncentrátů v kanystrech. Depo těchto koncentrátů průběžně obnovujeme, spotřebujeme je totiž pro akutní hemodialýzu na jednotce intenzivní péče. V případě výpadku a nedostatku kanystrových dialyzačních roztoků můžeme pro tyto pacienty použít naopak dialyzační roztoky vyrobené automatizovaným systémem ECOMix REVOLUTION.

Jak je tento koncentrát dodáván na vaše pracoviště?

Dialyzační koncentrát ze zdrojové kapsle ECOCart si můžete představit jako barel na malé pojízdné paletě naplněný příslušnými práškovými komponenty. Ačkoliv jeho hmotnost činí 200 kg, je manipulace s ním velmi snadná. Dodávka koncentrátu je zajištěna až do prostor k automatickému míchacímu zařízení. Současně jsou zpětně dodavateli navráceny vyprázdněné barely.

Jak často vám jsou zásobníky ECOCarts dodávány?

Předpokládáme, že zásobníky dialyzačního koncentrátu budeme odebírat 1–2krát měsíčně.

Jak proces míchání funguje?

Vlastní míchací proces je zahájen propojením zdrojové kapsle ECOCart pomocí dvou rychlospojek s míchacím zařízením ECOMix. Každý barel má svoji čipovou identifikaci. V okamžiku připojení se čip automaticky načte do míchacího zařízení, je identifikován nejen obsah barelu, ale zároveň zkontrolován koncentrát v zásobních tancích. Výsledný koncentrát je znovu porovnán s údaji na čipu barelu. K naředění koncentrátu je používána voda z reverzní osmózy. Celý proces míchání trvá 6–8 hodin, přičemž se získá 620 litrů nového koncentrátu. Díky tomu je ředění koncentrátu pro uživatele velmi přesné a bezpečné a vylučuje jakoukoliv chybu personálu. Proces míchání je zobrazen na samotném míchacím zařízení a také přenášen vzdáleně na dialyzační sál.

Jaké je ovládání při ředění koncentrátu z tohoto zařízení?

Automatizovaný systém je velmi snadný na ovládání a zajišťuje bezpečný proces celého míchání.

Je možné definovat případné časové úspory se systémem ECOMix Revolution v porovnání s používáním klasických koncentrátů v kanystrech?

Práce s automatickým systémem přináší úsporu času celému dialyzačnímu týmu a umožní mu tak trávit více času s pacientem a pečovat o něj. Ušetří se část fyzické práce, objednávání roztoků je snadnější a nenáročné, ubývají také starosti s kontrolou uchovávání roztoku.

Očekáváte z dlouhodobého hlediska, že vám tento systém přinese i ekonomické úspory?

Ekonomické zhodnocení se projeví v čase, zatím jsme investovali do nového zařízení, máme vlastní zdroj vody, což je dobrý vklad do budoucnosti. I když některé úspory lze odvozovat konkrétně od spotřeby přesného objemu koncentrátu na jedno dialyzační ošetření podle délky procedury. Každá délka procedury má svůj přesný objem a řešení určitě přinese úsporu objemu efektivně využitého koncentrátu.

Kolik pacientů v tuto chvíli ošetřujete? A jaké máte s dialýzou historicky zkušenosti?

Dialyzační středisko českobudějovické nemocnice poskytuje vysoce specializovanou péči pacientům s onemocněním ledvin již padesát let, při svém otevření v roce 1971 bylo prvním nefakultním zařízení v Československu. Počtem výkonů stále patří mezi největší dialyzační střediska v Česku. Středisko má v pravidelném dialyzačním programu devadesát pacientů a zároveň poskytuje náhradu ledvinných funkcí u pacientů s akutním ledvinným selháním. Disponuje patnácti lůžky, ročně provede 12500 výkonů. Tým dialyzačního střediska tvoří tři atestovaní nefrologové a pod vedením staniční sestry Bc. Markéty Tůmové zde pracuje šestnáct zdravotních sester a tři ošetřovatelky.

Poskytujeme všechny hemoeliminační procedury a peritoneální dialýzu. V roce 2021 jsme provedli u našich pacientů 7500 hemodiafiltrací, 3000 hemodialýz, 630 hemodialýz v domácím prostředí, 480 akutních hemodialýz, 11 hemodialýz s vysokopropustnou membránou, 108 plazmaferéz a 920 peritoneálních dialýz.

 Výrobní systém ECOMix Revolution je zdravotnický prostředek určený pro výrobu kyselých dialyzačních koncentrátů s použitím originálních zásobníků ECOCart Revolution nebo ECOCart ToGo dodávaných společností Intermedt (dále jen jako ECOCart). Umožňuje výrobu dialyzačních koncentrátů v rámci tolerancí daných normou EN ISO 13958. Jiné použití, zejména použití jiných médií, může vést k nebezpečným situacím a je třeba se ho zcela vyvarovat. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Podrobné informace o zdravotnickém prostředku naleznete rovněž v letáku Informace o inzerovaných produktech, který je přílohou tohoto časopisu. 

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník