Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

ECOMix Revolution je na teplické dialýze „doma“ už dva roky

14. Říjen 2021

ECOMix Revolution je na teplické dialýze „doma“ už dva roky

Zatímco ve frýdecko-místecké nemocnici se s novým systémem výroby 
a distribuce koncentrátů teprve sžívají, na dialyzačním středisku B. Braun 
Avitum v Teplicích už mají výhody zařízení ověřené v praxi. O zkušenosti s plně 
automatizovanou výrobou a distribucí kyselých koncentrátů se s námi podělil 
tamní vedoucí lékař MUDr. František Švára a vedoucí sestra Olga Roučková.

Jak doktor Švára, tak sestra Roučková se shodují v tom, že ECOMix Revolution znamená pro zdravotnický personál především velkou úsporu energie a času: „Změna to je rozhodně k lepšímu, ušetří hodně fyzické práce, ale i skladových prostorů,“ konstatuje vedoucí sestra Olga Roučková s tím, že automatizovaný systém distribuce a výroby kyselých koncentrátů ušetří personálu dialyzačního střediska zhruba dvě hodiny denně. 

Prvotní investice přináší výraznou ekonomickou úsporu

Podle doktora Šváry zařízení od firmy B. Braun přináší také nesporné ekonomické výhody: „ECOMix sice představuje vstupní investici, na druhé straně je ale vlastní provoz ve srovnání s konvenčním způsobem distribuce dialyzačních koncentrátů v barelech výhodný. Investice do ECOMixu má tedy reálnou a naplánovatelnou návratnost.“ Vedoucí sestra mu dává za pravdu: „Po ekonomické stránce je ECOMix velmi výhodný, ušetří se na spotřebě koncentrátu. Spotřebuje se přesně tolik, kolik je potřeba na jedno dialyzační ošetření. Pokud pacient absolvuje kratší dialýzu, nic se nevylévá, a naopak pokud je dialýza delší, nemůže se stát, že by koncentrát došel a musel se otevírat nový kanystr. Problémem není ani změna druhu koncentrátu během dialyzačního ošetření. Jednoduše se jen změní požadovaný koncentrát v nastavení Dialogu iQ.“ 

 

MUDr. František Švára 
MUDr. František Švára 
Studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (1. LF UK) ukončil v roce 1994. Po promoci nastoupil na pozici sekundárního lékaře na Interním oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Postgraduální specializační vzdělání zakončil atestací z interního lékařství a nefrologie. Od roku 1999 je odborným asistentem na 1. LF UK, kde se podílí na výuce interního lékařství a nefrologie, včetně výuky zahraničních studentů v anglickém jazyce. V roce 2003 mu bylo International Society of Nephrology uděleno roční stipendium, které mu umožnilo pracovat na nefrologickém a transplantačním oddělení v Royal Prince Alfred Hospital v Sydney. Po návratu na Interní oddělení Strahov se stal zástupcem primáře a vedoucím hemodialyzačního střediska. Pravidelně publikuje v tuzemských i mezinárodních nefrologických časopisech, jeho vědecká práce se zaměřuje na problematiku minerálové a kostní poruchy při chronickém onemocnění ledvin, renální anemie a cévního přístupu pro hemodialýzu. Dialyzační středisko v Teplicích vede od 1. 11. 2019.

 

Snadné ovládání a rychlé zaučení

Podle doktora Šváry nepředstavovalo zavedení ECOMixu pro personál nijak velkou výzvu. Žádné komplikace v instalaci zařízení nevidí ani sestra Roučková: „ECOMix má velmi snadné ovládání. Jeho součástí je míchací zařízení, čtyři zásobní tanky s automatickou regulací a systém distribuce koncentrátů, který je rozvádí na dialyzační sál přímo do dialyzačních panelů. Používáme dva druhy koncentrátů, každý ve dvou zásobních tancích. Když dojde v průběhu dialýzy k vyprázdnění tanku, zařízení se automaticky přepne na druhý tank. V této chvíli začneme ředit nový koncentrát ze zdrojové kapsle ECOCart.“

Olga Roučková 
Olga Roučková
Olga Roučková do společnosti B. Braun nastoupila jako zdravotní sestra v roce 1994, kdy dialyzační středisko v Teplicích zahájilo provoz. Posledních deset let pracuje na pozici vedoucí sestry. Za ty roky práce už jí dialýza přirostla k srdci a z mnoha pacientů se stali její přátelé.

 

Provozně výhodnější

Personál teplické dialýzy má navíc porovnání i s dialyzačním střediskem HDS Duchcov, kde zatím ECOMix Revolution instalovaný není: „Všichni považují centrální distribuci dialyzačního roztoku technologií ECOMix za provozně výhodnější,“ vysvětluje doktor Švára. Také vyzdvihuje fakt, že ECOMix představuje dobrou volbu z hlediska ekologie: „Zásobníky na ECOCart se vracejí a opakovaně se plní, takže se neprodukuje množství prázdných plastových kanystrů. Ve srovnání s běžnými koncentráty se výrazně snižuje i nutnost automobilové přepravy, což snižuje emise CO2.“ 

 

ECOMix a jeho výhody 

ECOmixpodle doktora Šváry a sestry Roučkové:

 

  • méně namáhavé práce pro sestry
  • více času na pacienty 
  • ekonomická úspora
  • ekologičtější provoz

 

 

 

Výrobní systém ECOMix Revolution je zdravotnický prostředek určený pro výrobu kyselých dialyzačních 
koncentrátů s použitím originálních zásobníků ECOCart Revolution nebo ECOCart ToGo dodávaných 
společností Intermedt (dále jen jako ECOCart). Umožňuje výrobu dialyzačních koncentrátů v rámci 
tolerancí daných normou EN ISO 13958. Jiné použití, zejména použití jiných médií, může vést 
k nebezpečným situacím a je třeba se ho zcela vyvarovat. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte 
návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického 
prostředku a další důležité informace. Podrobné informace o zdravotnickému prostředku naleznete 
rovněž na str. 1 letáku .Informace o inzerovaných produktech, který je přílohou tohoto časopisu. 

Dialog iQ je zdravotnický prostředek určený k provádění a monitorování léčby formou hemodialýzy 
u pacientů s akutním nebo chronickým selháním ledvin, použitelný v nemocnicích, zdravotnických 
zařízeních, při ambulantním ošetření s omezenou péčí nebo na jednotkách JIP. Podle konkrétního 
modelu přístroje lze provádět hemodialýzu, hemodiafiltraci, hemofiltraci, sekvenční ultrafiltraci 
nebo sekvenční ošetření. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento 
obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité 
informace. Podrobné informace o zdravotnickému prostředku naleznete na str. 1 letáku Informace 
o inzerovaných produktech, který je přílohou tohoto časopisu.  
Soubory ke stažení: 
Bc. Marie Machytková, DiS.
Redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V neurochirurgii, kde může i několik milimetrů rozhodnout mezi zdravím a postižením, znamená kvalitní zobrazení všechno. Po desetiletí podporovaly práci chirurgů klasické mikroskopy a na neurochirurgických sálech je to tak i v současnosti. Ruce neurochirurga nemohou léčit to, co jeho oči nevidí, proto je v neurochirurgii klíčem k úspěchu mikroskop poskytující dobré zobrazení.

11.04.2022

Infekce v místě chirurgického výkonu (surgical site infections, SSIs) jsou jednou z nejdůležitějších příčin nozokomiálních nákaz (healthcareassociated infections, HCAIs) a představují závažné pooperační komplikace. Každá SSI s sebou nese zátěž zdravotní i ekonomickou. Osobní hygienou před plánovaným operačním zákrokem lze rizika infekce minimalizovat.

27.01.2022

Provádět monitoring hygieny rukou formou pozorování je velmi nákladné, zdlouhavé a neefektivní. Řešení přináší monitorovací systém NosoEx od společnosti B. Braun. Systém je založen na automatickém získávání, zpracování a přenosu dat, aniž by vyžadoval přímé sledování dalším pracovníkem. 

14.10.2021
Servis