Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ortopedie: Rozhovory

Rozhovor z operačnej sály

Ing. Lucie Kocourková

27. březen 2024

OrthoPilot

Rozhovor s docentom Marekom Lackom, špecialistom na implantácie endoprotéz kolenného a bedrového kĺbu.

doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.

prednosta Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UNLP Košice

doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. 

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa získal na LF UPJŠ Košice v odbore Všeobecné lekárstvo, vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa získal v odbore Chirurgia. V tomto odbore v roku 2018 získal aj vedecko-pedagogickú hodnosť docent. Je členom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti a tiež SICOT (Sociéte Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie).

Na Vašej klinike vykonávate zhruba 2 000 operácií ročne. Koľko z toho je totálnych endoprotéz kolien a bedrových kĺbov?

Implantácie endoprotéz kolenného a bedrového kĺbu tvorili štvrtinu z celkového počtu 2400 operačných výkonov realizovaných na našej klinike minulý rok.

Vlani ste implementovali ako prví na Slovensku nový medicínsky prístup s názvom Pacientska cesta. Čo Vás presvedčilo a ako ste spokojný s prvými výsledkami?

Projekt „Pacientska cesta“ je zameraný na pacientov, ktorí podstupujú implantáciu náhrady bedrového alebo kolenného kĺbu. Jeho cieľom je zefektívnenie a štandardizovanie predoperačnej prípravy a perioperačného manažmentu, čo by malo viesť k lepšej pripravenosti a aktívnejšej spolupráci pacienta na liečebnom procese, menšej pooperačnej bolesti, zníženiu rizika pooperačných komplikácií a  celkovému skráteniu doby rekonvalescencie po operačnom výkone. Projekt realizovaný v prostredí štátnej nemocnice  je jedinečný aj počtom a rozsahom odborného spektra zainteresovaných zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov. Už prvé mesiace fungovania projektu ukazujú, že je to správna cesta ako zlepšiť poskytovanú liečebnú starostlivosť, o čom svedčia aj pozitívne reakcie operovaných pacientov.

Ako jedna z prvých kliník na Slovensku ste pred rokmi začali používať počítačovú navigáciu OrthoPilot®. Čo by ste za seba vyzdvihli, keby ste porovnávali operáciu s navigáciou a bez nej?

Počítačový navigačný systém OrthoPilot® sme začali používať pri primárnych implantáciách endoprotéz kolena v roku 2006. Postupne sme túto technológiu etablovali aj pre revízne operácie endoprotéz kolenného kĺbu, implantácie unikondylárnych kolenných náhrad a korekčné osteotómie tibie. Počítačová navigácia predstavuje nástroj, ktorý ortopédovi poskytuje pri operácii aktuálne, personalizované údaje, ktoré sú využívané pri vedení kostnej resekcie a balansovaní mäkkých štruktúr.

Tým sa vytvárajú predpoklady pre zníženie rizika nepresnej implantácie kĺbovej náhrady alebo nedostatočnej korekcie osového postavenia  končatiny. Mierne predĺženie času operačného výkonu, ktoré súvisí so zavádzaním referenčných sond a digitalizáciou operačného poľa, predstavuje klinicky nevýznamnú skutočnosť spojenú s použitím počítačovej navigácie. 

Témou vašej dizertačnej práce bola počítačová navigácia. K čomu ste dospeli?

Výsledky tejto dizertačnej práce ukázali, že počítačová navigácia OrthoPilot® umožnila dosiahnuť presnejšie umiestnenie komponentov kolennej náhrady a precíznejšie vyváženie väzivových štruktúr.  

Podľa môjho názoru predstavuje počítačová navigácia digitalizovaný operačný nástroj, ktorý pomáha ortopédovi lepšie a rýchlejšie sa zorientovať v pomerne komplikovanej problematike endoprotetiky kolenného kĺbu. Tento názor potvrdzuje aj štúdia, ktorú sme realizovali na súbore  pacientov operovaných jedným ortopédom  z tzv. kategórie „low-volume surgeon“ s odstupom minimálne 10 rokov po primárnej implantácii totálnej náhrady kolena. Štúdia potvrdila, že celková miera prežívania kolenných endoprotéz kolena bola signifikantne väčšia v prípade počítačom navigovaných aloplastík v porovnaní s konvenčne vedenými implantáciami totálnych endoprotéz.

Operujú všetci vaši kolegovia z vami riadenej kliniky pomocou Orthopilota? Ak nie, prečo? Niektorí operatéri odmietajú počítačovú navigáciu z obavy, že zaučenie tímu by trvalo veľmi dlho. Ako z vašej dlhoročnej praxe vidíte učebnú krivku, je táto obava na mieste?

Túto technológiu si osvojili hlavne kolegovia z mladšej generácie. Súvisí to možno s prirodzenejšou dôverou a afinitou k digitálnym technológiám, ako aj s už spomínaným „edukačným“ prínosom počítačovej navigácie u mladších kolegov, ktorí získavajú    prvé skúsenosti v kĺbovej endoprotetike.

Samozrejme, zavádzanie každej novej operačnej techniky je spojené s učebnou krivkou. V prípade počítačovej navigácie OrthoPilot® ju považujem, aj vďaka jednoduchej a prehľadnej interakcii s užívateľom, za relatívne strmú a ortopéd dokáže už po prvých 20 aloplastikách dosiahnuť plnú operačnú spôsobilosť. 

Kam si myslíte, že sa ortopedická operatíva bude vyvíjať v budúcnosti?

V posledných rokoch evidujeme implementáciu inovatívnych technológií aj do operačnej ortopédie. Verím, že v blízkej budúcnosti sa umelá inteligencia, digitalizácia a syntéza obrazu z reálneho operačného poľa s jeho CT, MRI alebo angiografickým zobrazením pri holografickej projekcii počas operácie, ako aj aktívne robotické operačné systémy, stanú štandardnou súčasťou klinickej praxe. Tak budeme schopní dosahovať ešte lepšie liečebné výsledky s menším rizikom možných komplikácií.

Čo by ste zaželali vašej klinike a pacientom do roku 2024?

Našim pacientom želám skorý návrat do plnohodnotného aktívneho života. Klinike, ktorá zabezpečuje plné spektrum liečebnej činnosti pri ochoreniach a úrazoch pohybového aparátu u detí aj dospelých, želám dostatok erudovaných, zanietených a pracovitých zamestnancov, ktorí sú zárukou kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a neustáleho rozvoja kliniky. 

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník