Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ortopedie: Rozhovory

Pacientska cesta – rýchly postup k regenerácii pacienta

Ing. Lucie Kocourková

23. leden 2024

Pacientská cesta

Na klinike ortopédie a traumatológie pohybového aparátu Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach sa na Slovensku rozbehol unikátny projekt Pacientska cesta. Metóda sa používa zatiaľ pri totálnych endoprotézach kolien a bedrových kĺbov a okrem iného dokáže pacienta postaviť na nohy už za pár hodín po operácii. O tejto špeciálnej medicíne sme sa rozprávali s ortopédom a operatérom tejto kliniky
MUDr. Rastislavom Šepitkom, MPH.
 

Lékař

MUDr. Rastislav Šepitka, MPH

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Ste prvá nemocnica na Slovensku, ktorá Pacientsku cestu začala používať. Koľko pacientov už máte za sebou?

Pacientska cesta bola spustená v júli 2023. V priebehu letných mesiacov júl a august pacienti absolvovali takzvanú preklinickú a predhospitalizačnú fázu, to znamená prípravu na operáciu. V septembri sme začali prvýkrát operovať pacientov podľa programu Pacientska cesta. K dnešnému dňu sme vrámci tohto projektu operovali 180 pacientov.

A aká je prvá reakcia?

Celkové výsledky budeme hodnotiť neskôr, ale od spustenia programu Pacientska cesta sme s prípravou pacientov k operácii veľmi spokojní. S priebehom hospitalizácie a jej skorou rehabilitáciou taktiež. Predovšetkým pacienti hodnotia tento program ako veľmi prínosný a my to vidíme hlavne na dôkladnej predoperačnej príprave, skorej mobilizácii a rýchlejšej samostatnosti pacientov.

Ako by ste opísali ortopedickú cestu pacienta v nemocnici?

Pacientsku cestu sme rozdelili do niekoľkých fáz. Sú to predhospitalizačná fáza hospitalizačná fáza, ktorá pozostáva aj z postoperačnej rehabilitácie, a nakoniec je to následná rehabilitačná starostlivosť. Všetko sa začína už 10 týždňov pred nástupom na hospitalizáciu v tzv. indikačnej poradni. Pacient sa v ambulancii dozvie základné informácie o programe a o celom priebehu liečby. Obdrží prvé informačné brožúry, letáky a predovšetkým sa zoznámi s edukačnými sestrami, ktoré ho budú sprevádzať celým procesom liečby. Zároveň je v indikačnej ambulancii možnosť nainštalovania špeciálnej aplikácie do smartfónov, ktorá slúži na jednosmernú komunikáciu. Obsahuje hlavne základné cviky, postupy rehabilitácie a samozrejme niekoľko videí. Ortopéd v danej ambulancii zhodnotí celkový stav pacienta, komorbidity, lokálny nález, parametre mobility. Zaznamenajú sa administratívne záležitosti o pacientovi, predpíšu sa mu barle, s ktorými začína cvičiť už predtým, ako absolvuje operáciu, a dohodne sa termín Pacientskej akadémie. Zároveň v ten istý deň využívame to, že pacient je prítomný v ambulancii a zasielame ho na rehabilitačnú ambulanciu Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Pacient absolvuje prvé rehabilitačné vyšetrenie, rehabilitačný lekár a fyzioterapeut zhodnotia lokálny nález, rozsah pohybov, celkovú fyzickú kondíciu pacientov a dohodnú sa na termíne tzv. prehabilitácie – rehabilitácie pred nástupom na hospitalizáciu.

Pacientska akadémia je stretnutie viacerých pacientov, ktorí majú pred sebou operáciu. Ako to prebieha?

Pacientska akadémia je vzdelávací seminár, zhruba 5–6 týždňov pred nástupom na hospitalizáciu. Cieľom je eliminovať obavy, strach, neistoty u pacientov a optimalizovať predoperačnú prípravu. Pacienti sa obávajú najmä bolesti a práve bolesť je veľmi limitujúci faktor. U pacientov po totálnej endoprotéze kolenného kĺbu aplikujeme lokálnu infiltračnú anestéziu, ktorá vo významnej miere zmierňuje bolesť, a tým umožňuje započatie skorej rehabilitácie. Anestéziológovia na seminári majú priestor na prezentáciu a vysvetlia pacientom, aké máme typy anestézie a ktorá anestézia bude pre nich vhodnejšia. Zároveň je prizvaný rehabilitačný lekár a fyzioterapeut, ktorí naučia pacienta chodiť s barlami a taktiež im odporučia, ktoré cviky sú pre nich vhodné a ktoré sú zakázané. Na Pacientskej akadémii sa zúčastňujú aj nutričná terapeutka, dietológ a samozrejme edukačná sestra, ktorá sprevádza pacienta celým priebehom liečby. Zároveň pacientom vysvetlíme, prečo je vhodné už pred operáciou si zadovážiť tzv. dekolonizačný balíček.

Čo je to dekolonizačný balíček?

Telo máme kolonizované baktériami. Tie, ktoré sú na koži, pre nás vo väčšine prípadov nepredstavujú problém, ale tým, že sa pri operácii dostaneme dovnútra kĺbu, tak sa tam prostredníctvom operačnej rany môže nejaká baktéria dostať. Tento balíček obsahuje tri základné produkty – čistiacu penu na umytie miesta, kde budeme viesť operačnú ranu, nazálny sprej a ústnu vodu. Tieto produkty môžu významne eliminovať infekcie.

Už ste spomenuli, že veľmi dôležitou súčasťou Pacientskej cesty je skorá mobilizácia pacienta. Za ako dlho môže pacient hýbať operovanou nohou a kedy sa postaví na svoje vlastné nohy?

Všetko závisí od fyzickej kondície alebo celkového stavu pacienta, avšak skorú rehabilitáciu sa snažíme realizovať už zhruba 3 hodiny po operácii, keď odoznie spinálna anestézia. Vtedy majú pacienti najmenšiu bolesť. U pacientov prvotne začíname pasívne a hlavne aktívne rehabilitáciu v ľahu, potom v sede a ak to celkový zdravotný stav pacientov dovoľuje, snažíme sa ich postaviť, aby sa pokúsili za pomoci barlí prejsť pár krokov. Chceme tým predísť komplikáciám, predovšetkým opuchu, trombózam alebo zhoršeniu celkového stavu pacienta a podobne.

MUDr. Rastislav Šepitko s jednou z prvých pacientek z programu Pacientska cesta
MUDr. Rastislav Šepitko s jednou z prvých pacientek z programu Pacientska cesta

 

Kratší čas hospitalizácie a zásadné zníženie pooperačných komplikácií vedie k vyššiemu počtu zoperovaných pacientov.

Aké sú výhody pre nemocnicu? Hovorí sa o tom, že Pacientska cesta dokáže nielen ušetriť peniaze, ale hlavne zvýšiť počet pacientov, ktorí môžu skôr podstúpiť ortopedickú operáciu.

Toto je veľmi predčasná otázka. Pre nás je dôležité zabezpečiť pacientom predovšetkým kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Vďaka najnovším odborným prístupom, intenzívnej edukácii, moderným technológiám a zrýchlením rekonvalescencie by sa mala skrátiť aj doba hospitalizácie, a to by malo v podstate viesť k úspore finančných zdrojov, a tým aj zlepšeniu ekonomických ukazovateľov nemocnice.

Ako ste sa vlastne dozvedeli o projekte Pacientska cesta a ako prebiehal rozhodovací proces? S takouto zmenou musí súznieť celý operačný tím, všetok zdravotnícky personál...

ERAS odporúčania v chirurgických odboroch vo svete majú svoje uplatnenie a ortopedické operácie nie sú výnimkou. Adherencia jednotlivých pracovísk zatiaľ nie je príliš vysoká, a pritom sú to pomerne jednoduché postupy. Základom bolo vytvorenie niekoľkých pracovných skupín, ktoré boli zodpovedné za konkrétne kroky. Vyškolenie asi 200 zamestnancov, ktorí sa podieľajú na správnom fungovaní Pacientskej cesty bolo ozaj náročné. Kľúčom k úspechu však bola komunikácia, medziodborová spolupráca a hlavne podpora vedenia nemocnice.

Čoho sa obávali zdravotníci skôr, ako ste túto metódu implementovali?

Personál sa obával predovšetkým návalu ďalšej práce, ktorá ich pri tomto projekte bude čakať. V konečnom dôsledku zisťujeme, že keď pacient bude samostatnejší skôr po operácii, môže to i pre nás byť omnoho prínosnejšie.

A na záver by nás zaujímal váš futurologický pohľad. Ako vidíte váš odbor zhruba o 50 rokov a akú rolu podľa vás budú zohrávať moderné technológie, ktoré teraz prichádzajú do popredia?

Nerád predpovedám udalosti do budúcna, ale vzhľadom na rýchly vývoj moderných technológií vo svete a samozrejme aj v medicíne, predpokladám možno aj zavedenie umelej inteligencie aj pri ortopedických výkonoch. Dúfam však, že tieto moderné technológie budú len nápomocné pre operatéra a jeho účasť priamo pri operácii bude stále prítomná, pretože endoprotetika je jeden úžasný operačný zákrok.
 

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník