Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Rozhovory

Pro nefrologického pacienta je velkým přínosem komplexní péče na jednom místě

14. Listopad 2018

Dialýza Aktuality B. Braun

Rozhovor s Martinem Kunckem nejen o dialyzační péči a zaměření se na pacienta, s cílem skloubit jednotlivé medicínské obory a služby na jednom místě.

MUDr. Martin Kuncek

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích nastoupil jako pediatr-neonatolog do Fakultní nemocnice Brno, a i když jej tato oblast medicíny bavila a naplňovala, lákalo ho poznat i další oblasti zdravotnictví. Proto přijal pozici marketingového a obchodního manažera společnosti B. Braun a po tříleté mezinárodní misi na německé centrále nyní působí jako ředitel a jednatel společnosti B. Braun Avitum. Je odpovědný za lékařské vedení, rozvoj dialyzačních středisek a obchodní divizi B. Braun Avitum. Mezi jeho koníčky patří vedle rodiny a medicíny také dobrá gastronomie. Mimo jiné je také aktivním běžcem a má za sebou například několik ročníků štafetového závodu Vltava Run či maratonů.
 

Jaké hlavní milníky byste z pohledu Skupiny B. Braun zmínil v souvislosti s vývojem dialyzační péče v České a Slovenské republice?
Vůbec nejdůležitější je rok 1994, kdy Skupina B. Braun vstoupila do segmentu poskytování zdravotních služeb, v čemž i do budoucna vidím obrovský potenciál. Velice důležitým milníkem je samozřejmě také počet dialyzačních středisek, která provozujeme. Letos jsme v České a Slovenské republice otevřeli v pořadí už čtyřicáté středisko. Významný vývoj jsem zaznamenal také v komplexnějším přístupu k pacientovi. S modelem komplexní zdravotnické péče jsme začali ve Slavkově u Brna v projektu B. Braun Omnia a pokračujeme v něm i v případě B. Braun Galenia na Slovensku a dalších pracovištích. Jsem přesvědčený, že péče o pacienta by neměla reflektovat jen jeho nefrologické onemocnění, ale musí brát ohled také na jeho další zdravotní a sociální potřeby. To je aktuální trend, který budeme prosazovat.

 

Jaké je postavení dialyzačních středisek skupiny B. Braun mezi ostatními poskytovateli dialyzační péče?
Bezpochyby patříme mezi největší poskytovatele nefrologické a dialyzační péče. Mezi privátními společnostmi existuje jen jedna, která je podobně významná a velká jako ta naše. I ve srovnání s ostatními zeměmi si stojíme velmi dobře. Jak jsem již zmiňoval, dnes provozujeme čtyřicet center, a pokud se na stav dialyzační péče u nás a na Slovensku podíváme objektivně, dá se říct, že trh je víceméně nasycený. A proto je v tuhle chvíli důležité zaměřit se na komplexnější péči o pacienta a na to, abychom mu nabízeli širší spektrum zdravotnických služeb.

 

Co vůbec model komplexní zdravotnické péče v rámci dialyzačních středisek B. Braun Avitum znamená?
Komplexnější pohled na pacienta, než tomu bývalo dříve. Snažíme se vnímat souvislosti, které existují mezi nefrologickou a dialyzační péčí a dalšími obory. Kromě toho, že průměrný věk dialyzovaných pacientů roste, mají mimo jiné i více zdravotních komplikací, které stojí někdy i na počátku samotného selhání ledvin a jsou jeho příčinou. Proto se chceme věnovat i oblastem kardiologie, diabetologie, urologie, hojení ran a dalším, aby u nás pacient dostal z medicínského hlediska co nejširší spektrum ambulantní péče. Sociální nástavba je reakcí na aktuální vývoj, především na navyšování průměrného věku pacientů, a je jistým doplněním zdravotní služby o další rozměr. Demografický vývoj nás stále více posouvá směrem k seniorům – nemám ovšem na mysli seniory nad šedesát let, ti fungují většinou bez větších problémů, ale bavíme se o segmentu seniorů nad sedmdesát let. Prakticky tedy není možné poskytovat zdravotní péči bez návaznosti na sociální zabezpečení v segmentu nejstarších dialyzovaných pacientů.

 

Co dialyzační střediska B. Braun Avitum nabízejí pacientům navíc ve srovnání s ostatními? Co byste vy sám za sebe vyzdvihl především?
Rozdělil bych to na dvě oblasti. První je kvalitativní oblast nefrologie a dialyzační péče a druhá je kvantitativní, tedy šíře a množství služeb, které pacientům poskytujeme. Po té kvalitativní stránce si myslím, že B. Braun byl vždy proti ostatním napřed v tom, že dokázal jasně definovat parametry kvality dialyzační a nefrologické péče a průběžně je sledoval, vyhodnocoval a výsledkům přizpůsoboval fungování svých středisek a ambulancí. Jsem velice rád, že se v poslední době tyto mezinárodní kvalitativní standardy podařilo dostat i do celkového systému hodnocení a úhrad zdravotní péče v Čechách a na Slovensku.

 

Čekají vás nějaké produktové inovace, které opět posunou úroveň dialyzačního ošetření dál?
Jako v každé oblasti zdravotnictví i v nefrologii je rozvoj technického zázemí a zdravotnických prostředků enormní. B. Braun průběžně inovuje v segmentu dialyzátorů a přístrojového vybavení pro dialýzu, ale naprosto zásadní je pro nás návrat do oblasti akutní dialýzy. V minulém roce jsme uvedli na trh OMNI, zcela novou generaci přístroje pro akutní selhání ledvin v intenzivní péči. Nejedná se tedy přímo o oblast nefrologie, ale spíše o oblast ARO a intenzivní medicíny, kde jsme dlouhodobě působili v minulosti a teď se do tohoto prostředí díky OMNI vracíme. Z celofiremního pohledu pak máme pro intenzivní medicínu k dispozici řadu řešení v oblasti infuzní terapie, léčby bolesti i nutrice a pevně věřím, že společně můžeme být v této oblasti ještě úspěšnější.


 

 

Jak vznikly myšlenky na projekty B. Braun Omnia ve Slavkově u Brna a B. Braun Galenia na Slovensku?
Naším cílem bylo postavit pacienta a jeho zájmy do středu přemýšlení a plánování. Další vývoj pak vyplynul naprosto přirozeně a z hlediska komfortu pacienta je to jednoznačně obrovský pokrok. Navíc je potřeba myslet na to, že pacienti budou potřebovat nepřetržitou péči spojenou i s ubytováním, protože populace z dlouhodobého hlediska stárne. Spíš mě překvapuje, proč jsme k tomu my ani nikdo jiný nedošli dříve. 

 

Jakou péči poskytují multifunkční zdravotnická zařízení B. Braun Omnia a B. Braun Galenia pacientům a jaká byla geneze těchto projektů?
Jedná se o koncept rozšířené zdravotní péče o nefrologické pacienty. Vedle nefrologické ambulance a dialyzačního střediska nabízíme klientům také možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů i další zdravotnické služby, např. ambulantní péči v oborech chirurgie, interny, urologie nebo nutričního poradenství. B. Braun Galenia je navíc součástí areálu nemocnice, což znamená, že komplikovanějším pacientům je možné současně zajistit prakticky jakékoli vyšetření. Z tohoto pohledu je maximální péče realizovaná efektivně ambulantně obrovskou výhodou nemocničního zařízení. Navíc se u obou projektů podařilo skloubit zdravotní a nemocniční péči s dalším významným trendem poslední doby, tedy se sociální péčí.

 

Proč myslíte, že se sociální péče stává trendem?
Jednak se u seniorů z různých důvodů může komplikovat sociální situace a jednak neustále roste průměrný věk pacientů. Konkrétně v případě našich dialyzačních středisek přesahuje průměrný věk pacientů sedmdesát let, což by ještě před dvaceti lety bylo naprosto nemyslitelné. Neexistovalo, že bychom měli sedmdesátiletého dialyzovaného pacienta. Ještě před rokem 1990 nebyl dialyzován nikdo, komu bylo více než padesát pět let. V tom je vidět obrovský pokrok, který medicína z hlediska dostupnosti péče pacientům udělala.

 

Začínají tedy podobná zdravotnická zařízení vznikat i jinde v České a Slovenské republice nebo dalších zemích?
Myslím si, že to není koncept, který by byl zatím ve světě příliš obvyklý. Určitě najdeme kombinace zdravotnických služeb ambulantního charakteru na německém a rakouském trhu, ale nikde se cíleně nezaměřují na dialyzované pacienty, a už vůbec ne v kombinaci se sociální službou. Právě z tohoto důvodu dostal projekt B. Braun Omnia v minulém roce koncernové ocenění jako nejlepšího inovace Skupiny B. Braun na světě.

 

Chystáte další projekt tohoto typu?
Nespěchal bych s tím, momentálně se spíš rozhlížíme po trhu a hledáme partnery, kteří jsou velkými hráči v oblasti sociálních služeb a mají v této oblasti zkušenosti. Věřím, že když se propojí silní partneři ze dvou oblastí, dokáží podobný projekt zrealizovat mnohem rychleji a efektivněji.

 

Co byste společnosti B. Braun popřál do dalších 25 let a jaké vidíte trendy v oblasti zdravotnictví?
Na tuto otázku velmi dobře odpovídá vize celé Skupiny B. Braun. Snažíme se chránit a zlepšovat zdraví lidí na celém světě v co nejširším spektru. Jsem opravdu rád, že projekty B. Braun Galenia nebo B. Braun Omnia beze zbytku tuto vizi naplňují. Myslím si, že propojení produktových znalostí, špičkových výrobních technologií a výzkumu s poskytováním zdravotní a sociální péče dohromady tvoří celek, který nám v současné době otevírá potenciál netušených rozměrů. Tam bych rád viděl naši společnost třeba za pět nebo deset let. 

 

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník