Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ortopedie: Rozhovory

OrthoPilot® je intuitivní pomocník

redakce Braunovin

2. červenec 2014

OrthoPilot

Tři generace navigačního přístroje OrthoPilot, 17 let ostrého provozu a tisíce odoperovaných pacientů po celém světě. O výhodách počítačové navigace jsme si povídali s prim. prof. MUDr. Radkem Hartem, Ph.D., FRCS, z Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo.
 

prim. prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D., FRCS, MHA

Přednosta Ortopedicko-traumatologického oddělení znojemské nemocnice

prim. prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D., FRCS, MHA

Přednosta Ortopedicko-traumatologického oddělení znojemské nemocnice. Od roku 2010 je členem prestižní Angické královské chirurgické akademie.

Pane profesore, navigační přístroj OrthoPilot® používají k ortopedickým operacím nemocnice již od roku 1997. Vy sám jste jeden z prvních, kdo s tímto přístrojem začal operovat a máte za sebou stovky úspěšných operací. Co považujete za největší výhodu navigované operativy?

Osobně vidím přínos navigované operativy ve dvou oblastech. První je oblast výzkumu, kdy se nám pomocí navigačního zařízení daří získávat informace, které bychom jiným způsobem dostat nemohli. Mohu uvést některé příklady. Při implantacích kolenních náhrad u pacientů s valgózními klouby se nám díky navigaci podařilo odlišit tzv. „pravou“ a „nepravou“ valgozitu. U „pravé“ valgozity zůstává osa kolenního kloubu valgózní během celého rozsahu pohybu, což je dáno anatomicky menším laterálním kondylem femuru v obou rovinách. Měkké tkáně jsou pak kontrahovány a nezřídka bývá vhodné užít laterální operační přístup. U „nepravé“ valgozity se při převádění do flexe osa nejpozději v 90° mění ve varózní a v těchto případech vždy vyjdeme se standardním mediálním parapatelárním přístupem. Jiným příkladem mohou být plastiky předního zkříženého vazu. Před nástupem navigace nikdo nebyl s to objektivně posoudit vliv jednotlivých svazků vazu na stabilitu kolenního kloubu, a to zejména rotační, resp. změřit stabilitu kolena po rekonstrukci. Podařilo se nám díky navigaci prokázat, že vliv posterolaterálního svazku na rotační stabilitu kloubu je přeceňován a že naopak, dnes často preferovaná, tzv. anatomická jednosvazková plastika vazu neobnovuje rotační stabilitu dostatečně.

Druhou zásadní oblastí přínosu navigačních systémů je rutinní operativa. Zde je třeba říci, že pro erudovaného operatéra navigace příliš význam nemá, ale v kolektivu mladých ortopedů se uplatňuje jako neocenitelný „dohled“ nad mladším kolegou, protože z pozice asistenta nemůžete přesnost resekce nikdy uhlídat

Jaké je spektrum operačních výkonů, při kterých navigaci používáte?

Široké. Začali jsme v roce 2000 jako první v ČR s totálními náhradami kolenních kloubů. Pak jsme po určitou dobu užívali navigaci u operací TEP kyčelních kloubů. O přínosu u plastik zkřížených vazů jsem se již zmiňoval. Dále nám navigace hlídají stupeň korekce u osteotomií na dolní končetině. Podobně nám navigace kontroluje osu končetiny i u implantací unikompartmentálních náhrad jako prevence implantace příliš vysokého insertu. V oblasti spondylochirurgické se nám podařilo díky navigaci redukovat dávku záření přibližně na jednu čtvrtinu. V traumatologii navigovaně vždy zavádíme sakroiliakální šrouby. V ostatních traumatologických indikacích je navigace též přínosem, ale bohužel vyžaduje více času,
a proto ji dnes nevyužíváme rutinně.

Máte představu, kolik operací jste již s pomocí systému OrthoPilot® vykonal?

Pracoviště ročně implantuje s pomocí systému OrthoPilot® přibližně 150 kolenních náhrad. Kolik operací celkově jsem s použitím navigace provedl, osobně nemám přehled.

Jak moc komunikujete s pacienty o průběhu operace, chtějí vědět více o navigačním přístroji nebo to nechávají plně na vás?

Pacientům sdělujeme, že předoperační příprava probíhá prostřednictvím digitálního plánování a že na to navazuje využití navigačního zařízení během operace.

Foto: Archiv R. Hart, Nemocnice Znojmo

Má použití systému OrthoPilot® nějaký vliv na dobu rekonvalescence pacienta?

V dnešní době asi ne. Nicméně začínáme pracovat na rotačním postavení tibie vzhledem k femuru při flexi-extenzi a pokud se nám podaří pomocí navigace toto při implantacích TEP kolen zohlednit, mohlo by se teoreticky v budoucnu pooperační doléčení našich pacientů zkrátit.

Vidíte prostor pro nějaká zlepšení systému, která by vám usnadnila práci?

Jedná se o právě zmíněnou záležitost s tibiální rotací, kdy budeme potřebovat mít k dispozici na monitoru data zobrazující postavení tibie současně ve všech třech rovinách.

Jsou školení na využívání tohoto přístroje náročná, nebo se jedná o pomocnou technologii, která je na ovládání spíše intuitivní?

Druhá část vaší otázky je zároveň i odpovědí. Jde o pomocníka a práce s ním je opravdu intuitivní.

Myslíte si, že česká pracoviště využívají těchto moderních technologií dostatečně?

Přiznám se, že se o chod ostatních pracovišť nezajímám. Nicméně nemám zprávy o tom, že by se někde využívala navigace k výzkumným účelům.

Na závěr si dovolím otázky osobnějšího charakteru. Mluvíte několika světovými jazyky, v českém prostředí to není úplně běžné, jak se vám to podařilo?

Měl jsem trochu štěstí. Prarodiče se narodili v době Rakouska-Uherska a plynně tedy mluvili německy. Když jsem zjistil, že mě škola tomuto jazyku nenaučí, začal jsem s nimi mluvit německy… Ruštinu do nás lil minulý režim tak intenzivně, že nyní už stačí znalost jen udržovat. S angličtinou jsem začal na gymnáziu jako se třetím jazykem, protože jsem měl pocit, že se přece možná něco ve společnosti změní a že jednou se bude její znalost i nám hodit. A stalo se… Francouzština se mi vždy líbila foneticky nejvíce a začal jsem ji studovat na vysoké škole po té, co jsem zjistil, že se ve Francii jinak domluvit nelze. No a znalost latiny udržuji také od střední školy. Je až s podivem, kolik slov z ní převzala francouzština a angličtina.

Co děláte rád ve volném čase, jak rád relaxujete?

Dlouhá léta jsem veškerý volný čas přes den věnoval dětem a po té, co šly spát, jsem začínal pracovat. Dnes už je to trochu jinak, děti mě již nepotřebují a prací už doma také tolik nesepisuji. Snažím se místo toho věnovat více individuálním sportům, výcviku psa, udržování zahrad a zmíněným jazykům.

OrthoPilot® Elite je zdravotnický prostředek. 

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník