Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

MUDr. Roman Trubač

U řady kriticky nemocných pacientů dochází k porušení metabolismu glukózy. Podílí se na tom především zvýšená tvorba glukózy v játrech a porušená regulace utilizace glukózy v periferních tkáních doprovázená inzulinovou rezistencí.

21.10.2011

Použití centrálních žilních katetrů (CŽK) v intenzivní péči je spojeno s rizikem infekčních komplikací, které v nezanedbatelné míře přispívají k morbiditě a mortalitě především u pacientů jednotek intenzivní péče.

12.04.2011
centrální žilní kanylace

V řadě klinických studií bylo prokázáno, že hydroxyethyl škrob (HES) může být efektivní, bezpečnou a přitom méně nákladnou alternativou albuminu v perioperační objemové náhradě plazmy u dětí. Pro zhodnocení perioperační aplikace HES 130/0,42 u dětí se zaměřením na možné nežádoucí reakce na léčbu byla uskutečněna i tato studie.

04.03.2009

Základní součástí procesu klinického vývoje léčiv a zdravotnických prostředků je provádění klinických studií. Klinické studie jsou důležité nejen k ověření účinnosti a bezpečnosti nového zdravotnického produktu před jeho registrací, ale také pro sledování bezpečnostních parametrů po uvedení produktu na trh divize Hospital Care.

04.03.2009

Od roku 2006 pořádá Aesculap Akademie v České republice několikrát ročně kurz Uzávěr ran v chirurgii. Od loňského roku je tato vzdělávací akce organizována také
na Slovensku.

01.04.2008
uzavírání ran