Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kurzy Uzávěr ran v chirurgii

1. Duben 2008

Kurzy Uzávěr ran v chirurgii

Od roku 2006 pořádá Aesculap Akademie v České republice několikrát ročně kurz Uzávěr ran v chirurgii. Od loňského roku je tato vzdělávací akce organizována také
na Slovensku.

Pětihodinový kurz školí sestry specialistky v oboru instrumentování na operačním sále v problematice chirurgického uzávěru ran. Účastnice mají možnost si na kurzu osvěžit svoje znalosti o anatomii kůže a fyziologii hojení ran. Dále se dozvědí mnoho zajímavých informací o základních technikách chirurgického uzávěru ran počínaje klasickou chirurgickou suturou přes moderní staplerové techniky až po použití tkáňových lepidel. Každé téma shrnuje přehledným způsobem historii dané techniky a představuje současné trendy.

Oblíbenou součástí kurzu je praktický nácvik chirurgických uzlů a základních technik kožní sutury na trenažéru. Nácvik je vedený interaktivním způsobem. Školitel demonstruje procvičované techniky před kamerou, ze které je obraz přenášen na promítací plátno. V průběhu demonstrace tak může školitel pružně reagovat na dotazy účastnic, zopakovat obtížnější úkony a vysvětlit vše potřebné. Aby byl praktický nácvik co nejefektivnější, je kapacita kurzu limitována na dvacet účastnic.

Sestry instrumentářky na kurzu získávají zajímavým způsobem znalosti a dovednosti, které jim pomáhají být plnohodnotným partnerem chirurga na operačním sále. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání a je ohodnocen třemi kreditními body od České asociace sester.

Kurz není nutně vázán na zázemí pražského sídla Aesculap Akademie, a je ho proto možné uspořádat přímo na pracovišti, které o něj požádá. V případě zájmu o realizaci kurzu ve Vaší nemocnici se můžete obrátit přímo na Aesculap Akademii na adrese aesculap-akademie.cz@bbraun.com nebo na jednotlivé obchodní zástupce společnosti B. Braun Medical. Těšíme se na setkání s Vámi.

MUDr. Roman Trubač
Aesculap Akademie

MUDr. Roman Trubač
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory