Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Kurzy Uzávěr ran v chirurgii

MUDr. Roman Trubač

1. Duben 2008

Uzavírání ran
Od roku 2006 pořádá Aesculap Akademie v České republice několikrát ročně kurz Uzávěr ran v chirurgii. Od loňského roku je tato vzdělávací akce organizována také na Slovensku.

Pětihodinový kurz školí sestry specialistky v oboru instrumentování na operačním sále v problematice chirurgického uzávěru ran. Účastnice mají možnost si na kurzu osvěžit svoje znalosti o anatomii kůže a fyziologii hojení ran. Dále se dozvědí mnoho zajímavých informací o základních technikách chirurgického uzávěru ran počínaje klasickou chirurgickou suturou přes moderní staplerové techniky až po použití tkáňových lepidel. Každé téma shrnuje přehledným způsobem historii dané techniky a představuje současné trendy.

Oblíbenou součástí kurzu je praktický nácvik chirurgických uzlů a základních technik kožní sutury na trenažéru. Nácvik je vedený interaktivním způsobem. Školitel demonstruje procvičované techniky před kamerou, ze které je obraz přenášen na promítací plátno. V průběhu demonstrace tak může školitel pružně reagovat na dotazy účastnic, zopakovat obtížnější úkony a vysvětlit vše potřebné. Aby byl praktický nácvik co nejefektivnější, je kapacita kurzu limitována na dvacet účastnic.

Sestry instrumentářky na kurzu získávají zajímavým způsobem znalosti a dovednosti, které jim pomáhají být plnohodnotným partnerem chirurga na operačním sále. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání a je ohodnocen třemi kreditními body od České asociace sester.

Kurz není nutně vázán na zázemí pražského sídla Aesculap Akademie, a je ho proto možné uspořádat přímo na pracovišti, které o něj požádá. V případě zájmu o realizaci kurzu ve Vaší nemocnici se můžete obrátit přímo na Aesculap Akademii na adrese aesculap-akademie.cz@bbraun.com nebo na jednotlivé obchodní zástupce společnosti B. Braun Medical. Těšíme se na setkání s Vámi.

MUDr. Roman Trubač
Aesculap Akademie

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník