Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Antimikrobiální rukavice Gammex® Powder Free AMT

Jana Bednaříková

7. Listopad 2014

Operační vybavení

Stále málo pracovišť plně doceňuje nebezpečí přenosu choroboplodných zárodků z pacienta na zdravotníka a ze zdravotníka na pacienta. Jednou z možností, jak přenosu zabránit, je správná volba chirurgických rukavic.

V roce 2011 uvedla společnost B. Braun Medical na trh novinku firmy Ansell, první antibakteriální sterilní rukavice Gammex® PF AMT. První ohlasy zdravotníků, obzvláště lékařů, byly velmi pozitivní. Málo chirurgických pracovišť však plně doceňuje nebezpečí přenosu choroboplodných zárodků z pacienta na zdravotníka a ze zdravotníka na pacienta. Jen na několika pracovištích uvidíte v předsálí připravené jednotlivé velikosti těchto rukavic pro případ potřeby např. při operaci pacienta s hepatitidou, HIV pozitivního pacienta nebo při urgentní operaci s nezbytným vyšetřením krve.

Proč tomu tak je?

Můžeme zmínit několik důvodů:

 • Jejich cena je vyšší než u normálních rukavic ceníme si snad svého zdraví tak málo?
 • Věříme, že se běžně používaná rukavice neprotrhne máme však 100% jistotu?
 • Považujeme to za zbytečné podceňujeme tedy prevenci.
 • Nejsme ochotní pracovat s novými materiály neradi měníme zaběhlé stereotypy atd.

Naopak na některých pracovištích uvítali tuto novinku s nadšením. Použití rukavic Gammex® PF AMT při rizikových operacích dodává jejich uživatelům pocit bezpečí, vědomí, že chrání svoje zdraví i zdraví pacienta.

Čím je sterilní rukavice Gammex® PF AMT výjimečná?

Mezi operačním polem a kůží zdravotníka je vrstva gumy, polyuretanový potah, antimikrobiální vrstva CHG a polopropustná vrstva biopolymeru.

Antimikrobiální potah je poněkud lepkavý a vrstva biopolymeru (derivát celulózy) se na něj nanáší proto, aby se rukavice uvnitř neslepovaly (bariérový účinek). Tato vrstva je rozpustná ve vodě a rozpouští ji také pot z rukou, přičemž dochází k uvolnění chlorhexidinu diglukonátu (CHG). Ruce jsou pak trvale v kontaktu s CHG.

Rukavice Gammex® PF AMT obsahuje průměrně 7,17 mg CHG na 1 g rukavic. Jedna rukavice velikosti 7,5 obvykle váží 11,3 g. To odpovídá přibližně 81 mg CHG na jednu rukavici.

Chemicky se jedná o sůl chlorhexidinu, která vzniká reakcí chlorhexidinu s kyselinou glukonovou (kyselina přírodního původu, která se přirozeně vyskytuje v ovoci, medu, vínu atd.). Předpona di“ v názvu diglukonátu se často vynechává, neboť lidé znalí chemie vědí, že dvě molekuly kyseliny glukonové vážou jednu molekulu chlorhexidinu. Chlorhexidin je chemické antiseptikum, které působí jak na grampozitivní, tak i na gramnegativní bakterie (třebaže na některé gramnegativní bakterie účinkuje méně), a je účinný také proti virům s lipidovým obalem.

Použití CHG coby účinné látky v bezpudrových rukavicích Gammex® Powder-Free s antimikrobiální technologií AMT má své opodstatnění

Při testování in vivo a in vitro bylo zjištěno, že v porovnání s kontrolním vzorkem rukavic snižují bezpudrové rukavice Gammex® Powder-Free s AMT™ mikrobiální osídlení o > 4 log. Kromě testů zaměřených na širokou škálu bakterií a virů byly provedeny některé další testy prokazující význam této technologie v reál­ných podmínkách. Bylo prokázáno, že:

 • pokles mikrobiálního osídlení o > 4 log přetrvával i po dvou hodinách nošení rukavic;
 • pokles mikrobiálního osídlení o > 4 log byla naměřen ve fyziologickém roztoku, krvi i umělém potu;
 • poklesu mikrobiálního osídlení o > 4 log lze dosáhnout i u rukavic starých dva roky (reálné stárnutí);
 • usmrcování mikroorganismů probíhalo konzistentně a nezáviselo na velikosti rukavic ani na tom, které místo rukavice bylo infikováno (testován byl každý prst a čtyři různá místa na dlani a hřbetu ruky).

Působení CHG je okamžité, perzistentní a reziduální, v porovnání s jinými běžnými antiseptiky je považován za nejúčinnější prostředek:

Chlorhexidin diglukonát je dobře známé antiseptikum, běžně používané ve stomatologii a k lokálnímu ošetření kůže a sliznic.

Baktericidní mechanismus účinku spočívá v poškození buněčné membrány. Pozitivně nabité molekuly CHG jsou přitahovány negativním nábojem povrchu bakteriálních buněk. Molekuly CHG se pevně vážou k povrchu bakteriální buňky a narušují permeabilitu buněčné membrány bakterie. Chlorhexidin diglukonát reaguje s cytoplazmou a vytvoří sraženinu, buňka ztrácí svou funkci a hyne.

Rukavice Gammex® Powder-Free s AMT™ mohou sloužit jako vnitřní rukavice v systému používání dvojích rukavic. Jejich funkce zůstává přitom stejná, jako když jsou použity samotné.

Naše doporučení zní:

Na každém operačním sále by měly být k dispozici rukavice Gammex® PF AMT ve všech používaných velikostech operačního týmu pro případ operačního výkonu u infikovaného pacienta nebo při urgentním operačním výkonu, kdy nebylo možné zajistit všechna potřebná vyšetření krve.

Velmi dobré využití sterilních operačních rukavic Gammex® PF AMT vidíme i v transplantační chirurgii a u ortopedických operací, kde může dojít k poklesu pooperačních komplikací.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník