Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Rizika a nežádoucí následky používání pudru v rukavicích

1. Únor 2016

Rizika a nežádoucí následky používání pudru v rukavicích

Kontaminace nemocničního prostředí, zvýšení rizika pooperačních infekcí i adhezí, ale také alergické reakce operatérů, to vše jsou rizika používání pudrových latexových rukavic. Výzkumy v této problematice dokládají rizikové faktory tohoto typu rukavic, jimž může zabránit záměna pudrových rukavic za bezpudrové rukavice. Ta může vést k úspoře nákladů spojených se snížením potřeby zdravotní péče při léčbě alergií, zlepšením zdravotního stavu pracovníků ve zdravotnictví a omezením pooperačních komplikací.

Vyzkoušejte:
 
MediGrip Latex PF – krátkodobé výkony
Gammex PF – vhodné pro všechny operační výkony
Gammex PF Hydrosoft - zvláčňující
Gammex PF Underglove – podkladové zelené pro systém dvojích rukavic
Gammex PF MicroThin – pro mikrochirurgii – zvýšená citlivost v prstech
Gammex PF Sensitiv – pro mikrochirurgii – zvýšená citlivost v prstech
Gammex PF AMT – pro infekční riziko – potažené antibakteriální látkou
Gammex PF XP – pro ředění cytostatik

Latexové pudrované rukavice byly prvními jednorázovými rukavicemi dostupnými na trhu v České republice. Používaly se při všech druzích operačních výkonů a firma měla v nabídce jen jeden druh. V dnešní době má firma Ansell v nabídkovém katalogu převážně rukavice bezpudrové, v několika provedeních pro různé typy operací. Jsou testovány na nízkou hladinu zbytkových proteinů, aby nezpůsobovaly alergické projevy na latex.  

Pokud se u zdravotníků vyskytne po použití latexových pudrovaných rukavic kožní vyrážka, doporučujeme v první řadě začít používat rukavice bez pudru. Ten velmi často způsobuje kožní dermatitidu.  

 

Rizika pudrovaných rukavic  

Z historického hlediska byl pudr používán při výrobě lékařských rukavic původně jako lubrikant s cílem usnadnit jejich navlékání a zabránit vzájemnému slepování. V současné době se pro pudrování využívají v největší míře kukuřičný škrob a uhličitan vápenatý (CaCO3).

Škrobový pudr může při používání jak chirurgických, tak vyšetřovacích rukavic způsobit řadu nežádoucích reakcí, které mohou zahrnovat alergické příznaky a onemocnění horních cest dýchacích. Mezi závažnější formy patří např. pleuritidy, myokarditidy a podráždění centrálního nervového systému, či dokonce chybná diagnóza karcinomu nebo tuberkulózy.1,2

 

Více než 2 kg pudru za rok na operačním sále
 

Alergické reakce

Dobře prostudovaným důsledkem použití škrobového pudru v rukavicích je jeho schopnost vázat se na antigenní proteiny přírodního latexu (NRL). Částice pudru obsahující tyto alergeny se při navlékání a snímání rukavic mohou jednoduše uvolnit do ovzduší a kontaminovat nemocniční prostředí. Vdechnutí nebo požití částic může vést k senzibilizaci na NRL a k různým alergickým reakcím (tj. k příznakům infekce horních cest dýchacích či k podráždění očí). Odhaduje se, že používání pudrovaných rukavic na operačním sále způsobuje uvolnění více než 2 kg pudru do okolního prostředí za rok. Množství těchto vzduchových alergenů se vlivem přítomnosti pudrovaných rukavic zvyšuje pět- až desetkrát v porovnání s místy, kde jsou používány pouze rukavice bez pudru.2 Pudr z rukavic však může působit nejen jako nosič latexových antigenů, ale také jako přenašeč oportunních a patogenních mikroorganismů, které zvyšují zdravotní rizika pro zdravotnické pracovníky i pro pacienty.

 

bAdheze a granulomy po většině operací

Dalším častým problémem vyplývajícím z nošení pudrovaných rukavic je tvorba adhezí a granulomů po většině chirurgických operací.3 Nejlépe zdokumentovány jsou tyto účinky u zákroků v dutině břišní, zaznamenány však byly téměř ve většině orgánů, např. očích, dutině ústní, lebečních dutinách, středním uchu, hrudníku, močovém měchýři a šourku.

 

Navzdory důkladnému mytí se pudr z chirurgických rukavic může během chirurgického zákroku uvolnit do organismu a spuštěním imunitního systému vyvolá zánětlivou reakci, což vede k vytvoření vazivových spojů a pooperačních adhezí (srůstů). Srůsty jsou hlavní příčinou pooperační střevní obstrukce (více než 40 % všech příčin ze 60-70 % případů postihujících tenké střevo).3 Adheze dělohy a vejcovodu jako důsledek vlivu pudrovaných rukavic patří mezi významná rizika ženské neplodnosti a odborné klinické studie doporučují používání bezpudrových rukavic i pro běžné vaginální vyšetření.3 Analýza pacientů postižených srůsty prokázala, že 69-93 % případů bylo způsobeno cizími mikrotělísky obsaženými ve škrobovém pudru.5  

 

Pooperační infekce ran

Výsledky výzkumů také prokazatelně ukázaly, že pudrované rukavice jsou rizikovým faktorem pooperačních infekcí ran. Přítomnost pudru, stejně jako většina cizích těles, snižuje množství bakterií potřebných ke vzniku abscesu. Bylo prokázáno, že v případě pudrovaných rukavic se tento počet snižuje nejméně desetkrát.6 Pudr dále zpomaluje hojení ran a zasahuje do normálního procesu reparace, zatímco současně zvyšuje zánětlivou odpověď tkáně v místě poranění.5,7

 

Použití pudru v rukavicích může vyústit ve velké množství dalších nežádoucích účinků, jako jsou ovlivnění výsledků laboratorních vyšetření (např. PCR - polymerázové řetězové reakce, enzymová imunoanalýza, HIV testy) a chybná diagnostika granulomů, zaměňovaných za metastatické karcinomy.8 Kontaminace částicemi pudru byla v široké míře dále zaznamenána u katetrů, perfundovaných ledvin dárců a kosmetických stomatologických materiálů (korunek, protéz).1
 

Jednoduché řešení

Všem těmto jevům lze snadno zabránit záměnou prostředí a pomůcek obsahujících pudr za  bezpudrové. To může vést k dodatečné úspoře nákladů spojených se snížením množství zdravotní péče při léčbě alergií, se zlepšením zdravotního stavu pracovníků ve zdravotnictví a s omezením pooperačních komplikací. Dále je nutné uvést, že náklady vynaložené na mytí pudrovaných rukavic před jejich použitím jsou nejméně sedmkrát vyšší než náklady spojené s pořízením bezpudrových rukavic,2 přičemž mytí rukavic nelze z hlediska úplnosti odstranění pudru považovat za zcela efektivní.9
 


Použitá literatura:

  1. Moriber-Katz, S. et al. Contamination of perfused donor kidneys by starch from surgical gloves. Am J Clin Pathol. 1998; Jul90(1): 81-84.
  2. Edelstam, J. et al. Glove powder in the hospital environment – consequences for healthcare workers. Int. Arch. Environ.Health 2002; vol. 75: 267-271.
  3. Sjosten, A.C.E. et al. Post-operative consequences of glove powder used pre-operatively in the vagina in the rabbit model. Human Reproduction. 2000; vol. 15: 1573-1577.
  4. Hunt, T.K. et al. Starch powder contamination of surgical wounds. Arch. Surg. 1994; vol 129(8): 825-827.
  5. Duron, J.J. et al. Post-operative peritoneal adhesions and foreign bodies. Eur. J. Surg. Suppl. 1997; vol. 579: 15-16.
  6. Emerson, M. Chairman’s conclusions. Eur J Surg. 1997.
  7. Odum, B.C. et al. Influence of absorbable dusting powders on wound infection. J. Emerg. Med. 1998; vol. 16(6): 875-9.
  8. Giercksky, K.E. Misdiagnosis of cancer due to multiple glove powder granulomas. Eur. J. Surg. Suppl. 1997; vol. 579:11-14.
  9. Field, E.A. The use of powdered gloves in dental practice: a cause for concern? J. Dent. 1997; vol. 25: 209-214.
Jana Bednaříková
divize Aesculap
Průměrně: 2 (1 hlas)

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Stále málo pracovišť plně doceňuje nebezpečí přenosu choroboplodných zárodků z pacienta na zdravotníka a ze zdravotníka na pacienta. Jednou z možností, jak přenosu zabránit, je správná volba chirurgických rukavic.

07.11.2014
Chirurgie

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory