Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ing. Leoš Alexa

Začátkem března proběhl  v Hradci Králové mezinárodní kongres SKVIMP (Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče). Letošní 31. ročník se nesl ve znamení mezinárodní spolupráce a byl zároveň prvním česko-slovenským kongresem klinické výživy. Každý rok je zvoleno ústřední téma, které reaguje na aktuální situaci ve výživě a zohledňuje celosvětové trendy.

25.03.2015
klinická výživa

Od 1. ledna letošního roku byl do vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR zařazen úhradový kód pro mobilní parenterální výživu. Nastal tak zlomový okamžik pro pacienty, kteří byli doma i šestnáct hodin denně upoutáni k nepřenosné infuzní pumpě. Nyní se mohou vrátit zpátky do normálního života, a to díky mobilní pumpě Micrel, kterou dováží společnost B. Braun Medical.

04.02.2015
parenterální výživa

Rozhovor s Ivetou Novákovou
z občanského sdružení Život bez střeva

20.04.2012
centrální žilní kanylace

Porodnická analgezie a anestezie je výukový odborně koncipovaný kurz, který má již šestapadesáté pokračování. Letošní ročník prokázal, že je kurz stále velice úspěšný. Je prioritně určen pro anesteziology, neonatology, porodníky a porodní asistentky.

16.04.2009
léky v anestezii

Centrální žilní katétry (CŽK) patří k páteřním produktům divize Hospital Care. Nový katétr Certofix® znamená pro koncern B. Braun další doplnění tzv. Safety Conceptu, který se ve zvýšené míře věnuje ochraně pacienta i zdravotnického personálu.

06.03.2009

Certofix® je nová ucelená řada centrálních žilních katétrů (CŽK) koncernu B. Braun, která navazuje na B. Braun Safety Concept. Zajišťuje vysoce efektivní, dlouhodobou ochranu proti katétrové infekci.
Certofix® nahrazuje standardní CŽK, které postrádají antibakteriální ochranu.

06.03.2009
centrální žilní kanylace

Centrální žilní katétr představuje pro koncern B. Braun významné výrobkové portfolio, kterému se daří udržet vysoký standard a určovat nové směry v intenzivní medicíně. Intenzivisté sledují novinky ve vývoji centrálního žilního katétru a ve spolupráci s naší společností je zavádějí do medicínské praxe.

01.03.2008
centrální žilní kanylace