Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Vzdělávání zdravotníků v oblasti žilních katétrů

1. Březen 2008

Vzdělávání zdravotníků v oblasti žilních katétrů

Centrální žilní katétr představuje pro koncern B. Braun významné výrobkové portfolio, kterému se daří udržet vysoký standard a určovat nové směry v intenzivní medicíně. Intenzivisté sledují novinky ve vývoji centrálního žilního katétru a ve spolupráci s naší společností je zavádějí do medicínské praxe.

Koncern B. Braun zavedl na trh novou jistotu - jedinečný  vodicí drát Cerfotix® Kink proof. Nový vodicí drát je odolný proti vytváření smyček, vykazuje vysokou pevnost v tahu a disponuje ideálním poměrem ohebnosti a pružnosti.

Použití centrálního žilního katétru se stalo nejen nezbytným standardem v intenzivní péči v kritických situacích, ale i při zajištění dlouhodobých potřeb pacienta (chemoterapie, PV, podání léčiv, diagnostika pacienta, atd.).

Zavedení centrálního žilního katétru provádí vyškolený lékař, následná péče však zůstává v kompetenci středního zdravotnického personálu. Pro udržení vysokého standardu v duchu kvality centrálního žilního katétru se společnost B. Braun Medical zaměřila na školicí program pro sestry. Jedná se o rozšíření celoživotního profesního vzdělávání, při kterém si sestry doplňují informace a seznamují se s novými trendy v ošetřovatelství, které souvisejí s centrálním žilním katétrem. Zárukou kvality je organizování těchto kurzů pod hlavičkou Aesculap Akademie.

Kurz má dvě části:

  • lékařskou
    - anatomie a fyziologie cévního systému - výběr a zavádění centrálního žilního katétru 
  • sesterskou
    - asistence sestry při zavádění centrálního žilního katétru
    - ošetřovatelská péče o centrální žilní katétr

O lektorování se stará tým odborníků, který přenáší teorii do praxe a poznatky předává na kurzech Centrální žilní kanylace. Ty jsou organizovány v Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. O důležitosti a potřebě těchto kurzů svědčí počet absolventů (viz graf nahoře).

Bližší informace o těchto kurzech nalezne na stránkách vzdělávací instituce Aesculap akademie: www.aesculap-akademie.cz

Ing. Leoš Alexa
divize Hospital care
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče