Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Vzdělávání zdravotníků v oblasti žilních katétrů

Ing. Leoš Alexa

1. Březen 2008

Centrální žilní kanylace Infuzní terapie
Centrální žilní katétr představuje pro koncern B. Braun významné výrobkové portfolio, kterému se daří udržet vysoký standard a určovat nové směry v intenzivní medicíně. Intenzivisté sledují novinky ve vývoji centrálního žilního katétru a ve spolupráci s naší společností je zavádějí do medicínské praxe.

Koncern B. Braun zavedl na trh novou jistotu - jedinečný  vodicí drát Cerfotix® Kink proof. Nový vodicí drát je odolný proti vytváření smyček, vykazuje vysokou pevnost v tahu a disponuje ideálním poměrem ohebnosti a pružnosti.

Použití centrálního žilního katétru se stalo nejen nezbytným standardem v intenzivní péči v kritických situacích, ale i při zajištění dlouhodobých potřeb pacienta (chemoterapie, PV, podání léčiv, diagnostika pacienta, atd.).

Zavedení centrálního žilního katétru provádí vyškolený lékař, následná péče však zůstává v kompetenci středního zdravotnického personálu. Pro udržení vysokého standardu v duchu kvality centrálního žilního katétru se společnost B. Braun Medical zaměřila na školicí program pro sestry. Jedná se o rozšíření celoživotního profesního vzdělávání, při kterém si sestry doplňují informace a seznamují se s novými trendy v ošetřovatelství, které souvisejí s centrálním žilním katétrem. Zárukou kvality je organizování těchto kurzů pod hlavičkou Aesculap Akademie.

Kurz má dvě části:

 • lékařskou
  - anatomie a fyziologie cévního systému - výběr a zavádění centrálního žilního katétru 
 • sesterskou
  - asistence sestry při zavádění centrálního žilního katétru
  - ošetřovatelská péče o centrální žilní katétr

O lektorování se stará tým odborníků, který přenáší teorii do praxe a poznatky předává na kurzech Centrální žilní kanylace. Ty jsou organizovány v Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. O důležitosti a potřebě těchto kurzů svědčí počet absolventů (viz graf nahoře).

Bližší informace o těchto kurzech nalezne na stránkách vzdělávací instituce Aesculap akademie: www.aesculap-akademie.cz

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník