Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

infuzní a injekční roztoky

 Mgr. Tomáš Glac popisuje zkušenosti se zavedením standardů pro bezpečnou uzavřenou infuzní linku ve Fakultní nemocnici Ostrava.

09.07.2015 redakce Braunovin
Zelena hvezda

Infuzní roztoky určené pro parenterální podávání jsou sterilní vodné roztoky obsahující ionty nebo glukózu v různé koncentraci. Používají se jednak k parenterální hydratační terapii a dále k podávání léčiv v nich naředěných.

infuzní a injekční roztoky

Kalium však také může sloužit jako modelový příklad, jak lze riziko poškození pacienta relativně jednoduchými opatřeními minimalizovat. Na tuto zcela konkrétní problematiku se vůbec poprvé v ČR zaměřila konference pořádaná Aesculap Akademií s názvem „Bezpečné podávání kalia ve zdravotnických zařízeních“, která proběhla 25. února v pražském Lékařském domě.

04.04.2014 redakce Braunovin
infuzní a injekční roztoky

Nakládání s koncentrovanými roztoky elektrolytů je vysoce rizikové a v mnoha studiích (USA, Kanada) jsou uváděny případy neúmyslného podání koncentrovaného KCl, které vedly k úmrtí pacienta.

03.10.2013 Ing. Patrik Kapias
infuzní a injekční roztoky

Běžná každodenní léčebná péče se stává stále složitější a komplikovanější. Tato situace inspirovala vývojové pracovníky koncernu B. Braun. Položili si otázku, které složky by měl obsahovat infuzní roztok, aby jej bylo možné považovat za univerzální.

04.04.2013 redakce Braunovin
infuzní a injekční roztoky

V oblasti, kde je v objemové resuscitaci prioritou podat pacientovi roztok, který by svým složením odpovídal co nejvíce složení lidské plazmy, se koncernu B. Braun podařil velký krok kupředu. Na bázi želatiny Gelofusine®, při podání více jak 2 milionů jednotek lety v celosvětové praxi osvědčené svou vysokou bezpečností, byla vyvinuta želatina Gelaspan 4%.

29.03.2012 redakce Braunovin
infuzní a injekční roztoky

Pokud člověk ztratí více než 10 až 15 procent krve, není jeho tělo schopno tuto ztrátu kompenzovat. Řešením může být Gelofusine® - syntetický koloidní roztok používaný již více než 50 let.

22.03.2012 redakce Braunovin
infuzní a injekční roztoky

17. února 2011 vyrobil koncern B. Braun ve svém závodě L.I.F.E. miliardtou lahev „Ecoflac® plus“
se standardním infuzním roztokem.

14.04.2011 redakce Braunovin
infuzní a injekční roztoky

Název výrobku hovoří sám za sebe: „mini“ znamená „malý“ a „plasco“ plastový. Historie, použití a výhody ampulí Mini-Plasco® natolik známy nejsou. Malá ampule zůstává obvykle nepovšimnuta, ačkoli již po mnoho let výrazně přispívá k bezpečnosti parenterálně podávaných přípravků. Ampule byla poprvé představena na obchodní výstavě „Interhospital 1981“, což byla v té době v Německu nejdůležitější akce svého druhu. Tiskové zprávy tehdy poukazovaly na mnoho výhod, které tento obal přináší.

01.11.2008 redakce Braunovin
podávání léčiv