Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Produkt měsíce - Gelaspan 4%

29. Březen 2012

Produkt měsíce - Gelaspan 4%

V oblasti, kde je v objemové resuscitaci prioritou podat pacientovi roztok, který by svým složením odpovídal co nejvíce složení lidské plazmy, se koncernu B. Braun podařil velký krok kupředu. Na bázi želatiny Gelofusine®, při podání více jak 2 milionů jednotek lety v celosvětové praxi osvědčené svou vysokou bezpečností, byla vyvinuta želatina Gelaspan 4%.

Vlastnosti a výhody

Ze všech uživatelských výhod je třeba vyzvednout zejména to, že jde o fyziologicky balancovaný roztok obsahující všechny elektrolyty plazmy včetně vápníku. Vápník je důležitý pro interakce v koagulační kaskádě a také k aktivaci koagulačních faktorů. Významný je i obsah acetátu, prekurzoru bikarbonátu. Pokud roztok acetát neobsahuje, mohl by způsobovat diluční acidózu, a tím i ovlivňovat míru mortality pacientů. Izotonicita želatiny Gelaspan 4% je jeho další velkou předností, protože jen takový roztok nezpůsobuje při podání ztrátu vody v buňce (hypertonické roztoky) či otok - zduření buněk (hypotonické roztoky). Gelaspan 4% je navíc izoonkotický, takže zajišťuje stejný kapilárně osmotický tlak (COP) jako albumin. Velkou předností oproti běžně užívaným přípravkům HES je podávání bez limitu dávky, což v praxi zjednodušuje jeho použití.

Objemový účinek

Objemový účinek je srovnatelný s nejmodernějšími HES 130, doba objemového efektu je obdobná a stabilní, ale na rozdíl od HES nedochází k jeho akumulaci či interferenci v organismu pacienta (a to ani při opakované dávce), ale k jeho vyloučení močí a v malém množství stolicí.  Prakticky ani není organismem metabolizovaný.

Gelaspan 4% očima odborníků

Slavnostním momentem pro přivítání nového produktu Gelaspan 4% bylo satelitní sympozium B. Braun na ostravském kongresu s názvem „14. kurz sepse a MODS“, kde se již tradičně setkávají odborníci zejména z oblasti intenzivní péče. Účastníci sympozia si vyslechli zajímavé přednášky na téma využití želatiny v intenzivní péči. Přednášející doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., MUDr. Jan Neisser, prof. MUDr. Román Gál, Ph.D., a prim. Dr. Igor Sas přispěli významnou měrou i k objasnění diskutovaných otázek v objemové resuscitaci, které se týkají volby nejvhodnějšího produktu s nejmenším rizikem pro pacienta. Gelaspan 4% s minimem vedlejších účinků a minimem vedlejších reakcí se tedy jasně umístil na čelním místě při volbě nejvhodnějšího přípravku v tekutinové terapii.

Důstojným zakončením přivítání nového špičkového produktu byl křest českého vydání knihy Prof. Dr. med. Hanse Antona Adamse Náhrada objemu a tekutin - fysiologie, patofysiologie, farmakologie a klinické využití, která se jistě stane vítanou četbou pro všechny lékaře zabývající se v denní praxi objemovou resuscitací v intenzivní péči.

Historie

Vývojem roztoku nahrazujícího chybějící objem krve u pacienta se zabývali odborníci již v době druhé světové války. Válečná zranění totiž mnohdy pro raněné právě kvůli krevním ztrátám znamenala fatální konec a používané náhrady ve formě krevní transfuze byl nedostatek. Tenkrát šlo však spíše o pokusy. Až v 50. letech minulého století byl ve Švýcarsku vyvinut první roztok Gelafusine a v roce 1961 byl registrován pod názvem Physiogel. Jeho jméno se změnilo na Gelafusine v roce 1971, v době, kdy byl již v celé Evropě pro své vlastnosti deset let oblíben a využíván. Společnost B. Braun uvedla na trh svůj vlastní roztok na bázi želatiny v 60. letech minulého století. O obrovském úspěchu svědčí denně celosvětově prodaných 21 000 kusů tohoto přípravku. Na tento trend navazuje i nová generace roztoku balancované želatiny - Gelaspan 4%.

Zajímavosti

Gelaspan 4% předčí svého úspěšného předchůdce Gelofusine svým unikátním složením. Obsahuje totiž navíc fyziologická množství všech elektrolytů obsažených v plazmě včetně kalcia a je izotonický a izoonkotický.  

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kalium však také může sloužit jako modelový příklad, jak lze riziko poškození pacienta relativně jednoduchými opatřeními minimalizovat. Na tuto zcela konkrétní problematiku se vůbec poprvé v ČR zaměřila konference pořádaná Aesculap Akademií s názvem „Bezpečné podávání kalia ve zdravotnických zařízeních“, která proběhla 25. února v pražském Lékařském domě.

04.04.2014
Intravenózní léčiva

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče