Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče: Produkt měsíce

Produkt měsíce - Gelaspan 4%

redakce Braunovin

29. Březen 2012

Infuzní a injekční roztoky Infuzní terapie

V oblasti, kde je v objemové resuscitaci prioritou podat pacientovi roztok, který by svým složením odpovídal co nejvíce složení lidské plazmy, se koncernu B. Braun podařil velký krok kupředu. Na bázi želatiny Gelofusine®, při podání více jak 2 milionů jednotek lety v celosvětové praxi osvědčené svou vysokou bezpečností, byla vyvinuta želatina Gelaspan 4%.

Vlastnosti a výhody

Ze všech uživatelských výhod je třeba vyzvednout zejména to, že jde o fyziologicky balancovaný roztok obsahující všechny elektrolyty plazmy včetně vápníku. Vápník je důležitý pro interakce v koagulační kaskádě a také k aktivaci koagulačních faktorů. Významný je i obsah acetátu, prekurzoru bikarbonátu. Pokud roztok acetát neobsahuje, mohl by způsobovat diluční acidózu, a tím i ovlivňovat míru mortality pacientů. Izotonicita želatiny Gelaspan 4% je jeho další velkou předností, protože jen takový roztok nezpůsobuje při podání ztrátu vody v buňce (hypertonické roztoky) či otok - zduření buněk (hypotonické roztoky). Gelaspan 4% je navíc izoonkotický, takže zajišťuje stejný kapilárně osmotický tlak (COP) jako albumin. Velkou předností oproti běžně užívaným přípravkům HES je podávání bez limitu dávky, což v praxi zjednodušuje jeho použití.

 

Objemový účinek

Objemový účinek je srovnatelný s nejmodernějšími HES 130, doba objemového efektu je obdobná a stabilní, ale na rozdíl od HES nedochází k jeho akumulaci či interferenci v organismu pacienta (a to ani při opakované dávce), ale k jeho vyloučení močí a v malém množství stolicí.  Prakticky ani není organismem metabolizovaný.

 

Gelaspan 4% očima odborníků

Slavnostním momentem pro přivítání nového produktu Gelaspan 4% bylo satelitní sympozium B. Braun na ostravském kongresu s názvem „14. kurz sepse a MODS“, kde se již tradičně setkávají odborníci zejména z oblasti intenzivní péče. Účastníci sympozia si vyslechli zajímavé přednášky na téma využití želatiny v intenzivní péči. Přednášející doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., MUDr. Jan Neisser, prof. MUDr. Román Gál, Ph.D., a prim. Dr. Igor Sas přispěli významnou měrou i k objasnění diskutovaných otázek v objemové resuscitaci, které se týkají volby nejvhodnějšího produktu s nejmenším rizikem pro pacienta. Gelaspan 4% s minimem vedlejších účinků a minimem vedlejších reakcí se tedy jasně umístil na čelním místě při volbě nejvhodnějšího přípravku v tekutinové terapii.

Důstojným zakončením přivítání nového špičkového produktu byl křest českého vydání knihy Prof. Dr. med. Hanse Antona Adamse Náhrada objemu a tekutin - fysiologie, patofysiologie, farmakologie a klinické využití, která se jistě stane vítanou četbou pro všechny lékaře zabývající se v denní praxi objemovou resuscitací v intenzivní péči.

 

Historie

Vývojem roztoku nahrazujícího chybějící objem krve u pacienta se zabývali odborníci již v době druhé světové války. Válečná zranění totiž mnohdy pro raněné právě kvůli krevním ztrátám znamenala fatální konec a používané náhrady ve formě krevní transfuze byl nedostatek. Tenkrát šlo však spíše o pokusy. Až v 50. letech minulého století byl ve Švýcarsku vyvinut první roztok Gelafusine a v roce 1961 byl registrován pod názvem Physiogel. Jeho jméno se změnilo na Gelafusine v roce 1971, v době, kdy byl již v celé Evropě pro své vlastnosti deset let oblíben a využíván. Společnost B. Braun uvedla na trh svůj vlastní roztok na bázi želatiny v 60. letech minulého století. O obrovském úspěchu svědčí denně celosvětově prodaných 21 000 kusů tohoto přípravku. Na tento trend navazuje i nová generace roztoku balancované želatiny - Gelaspan 4%.

 

Zajímavosti

Gelaspan 4% předčí svého úspěšného předchůdce Gelofusine svým unikátním složením. Obsahuje totiž navíc fyziologická množství všech elektrolytů obsažených v plazmě včetně kalcia a je izotonický a izoonkotický.  

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník