Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Implantát Targon FN prináša viac než pozitívne výsledky

28. Červen 2013

Implantát Targon FN prináša viac než pozitívne výsledky

MUDr. Marián Šajter, primár traumatologického oddelenia 2. ortopedicko-traumatologickej kliniky UN Bratislava-Petržalka hovorí o dvojročných skúsenostiach s implantátom Targon FN.

Už dva roky je na slovenskom trhu dostupná uhlovo stabilná dlaha Targon FN. Rovnako dlho ju pre svojich pacientov používajú aj na traumatologickom oddelení
2. OTK UN Bratislava-Petržalka.                                                                                                                                

Pán primár, kedy a kde ste naštartovali svoju profesionálnu kariéru?

Vyštudoval som lekársku fakultu v Bratislave a promoval som v roku 1983. Nastúpil som na Kliniku úrazovej chirurgie ak. L. Dérera v Bratislave pod vedením doc. Brixa, neskoršie prof. Látala.

 

Kedy vznikla druhá ortopedicko-traumatologická klinika v Bratislave-Petržalke?

V roku 1997 sa otvorila celkom nová Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave-Petržalke, kde som vyhral konkurz na primára oddelenia úrazovej chirurgie.

 

Koľko úrazov ročne hospitalizujete?

Približne 2 200 pacientov.

 

Koľko percent z tohto počtu pripadá na zlomeniny proximálneho femuru?

Z celkového počtu hospitalizácií je to cca 15 %.

  Pacientka 49 rokov, RTG snímky po úraze a po operácii    

 

Aké typy zlomenín proximálneho femuru sa najčastejšie ošetrujú na vašom oddelení a akým spôsobom ich riešite?

Najčastejšie sú to zlomeniny pertrochanterické. Prevažnú väčšinu týchto zlomenín riešime chirurgicky, konzervatívnu liečbu používame, ak pacient nie je schopný operačného výkonu. Na našej klinike najčastejšie používame trochanterický klinec.

 

Ako riešite zlomeniny krčka femuru?

Postupujeme rovnako ako na iných pracoviskách. Implantujeme totálnu endoprotézu alebo, u biologicky mladších a aktívnych pacientov, sa snažíme o zachovanie kĺbu a používame osteosyntézu. V posledných dvoch rokoch na našom oddelení s úspechom využívame Targon FN.

 

Ešte pred dvoma rokmi nebol Targon FN na trhu. Čo bolo prvým impulzom vyskúšať túto dlahu a ako si spomínate na prvú operáciu?

Tento implantát nám predstavil náš kolega-traumatológ z kliniky v Norimbergu, prof. Hans-Werner Stadtfeld, ktorý je súčasne aj jeho autorom. Zaujal nás svojou jednoduchosťou a zároveň originalitou. Ešte i dnes si veľmi dobre spomínam na svoju službu, keď sme po prvýkrát tento implantát vyskúšali. K dnešnému dňu sme uskutočnili asi 60 implantácií Targon FN.

 

Na aké druhy zlomenín dnes dlahu najčastejšie používate?

Implantát Targon FN používame najmä pri mediálnych intrakapsulárnych zlomeninách krčka femuru.

 

V čom vidíte výhody tohto implantátu? Prečo uprednostniť Targon FN pred iným osteosyntetickým materiálom?   

Veľkou výhodou je malá incízia, krátke trvanie výkonu, dobre prepracované inštrumentárium, stabilita implantátu a možnosť rýchlej mobilizácie pacienta.  

 

Je možné prezradiť našim čitateľom, aká je úspešnosť liečby u takto ošetrených pacientov?

Prvé výsledky sú veľmi optimistické, ale dvojročná skúsenosť s Targonom FN nestačí na štatistické vyhodnotenie.

 

Pán primár, odporučili by ste Targon FN aj svojim kolegom?

Vrelo ho svojim kolegom odporúčam, zvlášť s ohľadom na výhody, ktoré som uviedol vyššie.

 

Ďakujem za rozhovor.    

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Oba působí na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na covidové jednotce a společně čelí probíhající pandemii v první linii. Co se letos u primáře MUDr. Josefa Školy a MUDr. Ing. Jana Beneše změnilo oproti loňské první vlně, co pro ně bylo nejnáročnější a jak vnímají současné velké téma očkování a obraz vakcín proti covidu-19 v médiích

13.05.2021

Mezi historické momenty na cestě k moderní světové endoprotetice patří mimo jiné i první použití navigačního systému OrthoPilot v roce 1997. Dnes už na tuto počítačovou navigaci spoléhá na 1 500 chirurgů z 41 zemí světa. Mezi takové specialisty se řadí také přednosta Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. On sám by v budoucnu sice nerad dával skalpel z ruky, pokrok ale vnímá jako nedílnou součást dobré medicínské praxe.

 

19.04.2021

Sport ho provází už od malička. Nejen on, ale i celá jeho rodina se řadí mezi aktivní sportovce. I když se vyčerpá na sjezdovce nebo během, je to pro něj hlavně relax. Profesor Matějovič se věnuje vnitřnímu lékařství a intenzivní péči a rukama mu projdou často pacienti v přímém ohrožení života.

01.04.2021
Lidé a společnost