Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Implantát Targon FN prináša viac než pozitívne výsledky

28. Červen 2013

Implantát Targon FN prináša viac než pozitívne výsledky

MUDr. Marián Šajter, primár traumatologického oddelenia 2. ortopedicko-traumatologickej kliniky UN Bratislava-Petržalka hovorí o dvojročných skúsenostiach s implantátom Targon FN.

Už dva roky je na slovenskom trhu dostupná uhlovo stabilná dlaha Targon FN. Rovnako dlho ju pre svojich pacientov používajú aj na traumatologickom oddelení
2. OTK UN Bratislava-Petržalka.                                                                                                                                

Pán primár, kedy a kde ste naštartovali svoju profesionálnu kariéru?

Vyštudoval som lekársku fakultu v Bratislave a promoval som v roku 1983. Nastúpil som na Kliniku úrazovej chirurgie ak. L. Dérera v Bratislave pod vedením doc. Brixa, neskoršie prof. Látala.

 

Kedy vznikla druhá ortopedicko-traumatologická klinika v Bratislave-Petržalke?

V roku 1997 sa otvorila celkom nová Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave-Petržalke, kde som vyhral konkurz na primára oddelenia úrazovej chirurgie.

 

Koľko úrazov ročne hospitalizujete?

Približne 2 200 pacientov.

 

Koľko percent z tohto počtu pripadá na zlomeniny proximálneho femuru?

Z celkového počtu hospitalizácií je to cca 15 %.

  Pacientka 49 rokov, RTG snímky po úraze a po operácii    

 

Aké typy zlomenín proximálneho femuru sa najčastejšie ošetrujú na vašom oddelení a akým spôsobom ich riešite?

Najčastejšie sú to zlomeniny pertrochanterické. Prevažnú väčšinu týchto zlomenín riešime chirurgicky, konzervatívnu liečbu používame, ak pacient nie je schopný operačného výkonu. Na našej klinike najčastejšie používame trochanterický klinec.

 

Ako riešite zlomeniny krčka femuru?

Postupujeme rovnako ako na iných pracoviskách. Implantujeme totálnu endoprotézu alebo, u biologicky mladších a aktívnych pacientov, sa snažíme o zachovanie kĺbu a používame osteosyntézu. V posledných dvoch rokoch na našom oddelení s úspechom využívame Targon FN.

 

Ešte pred dvoma rokmi nebol Targon FN na trhu. Čo bolo prvým impulzom vyskúšať túto dlahu a ako si spomínate na prvú operáciu?

Tento implantát nám predstavil náš kolega-traumatológ z kliniky v Norimbergu, prof. Hans-Werner Stadtfeld, ktorý je súčasne aj jeho autorom. Zaujal nás svojou jednoduchosťou a zároveň originalitou. Ešte i dnes si veľmi dobre spomínam na svoju službu, keď sme po prvýkrát tento implantát vyskúšali. K dnešnému dňu sme uskutočnili asi 60 implantácií Targon FN.

 

Na aké druhy zlomenín dnes dlahu najčastejšie používate?

Implantát Targon FN používame najmä pri mediálnych intrakapsulárnych zlomeninách krčka femuru.

 

V čom vidíte výhody tohto implantátu? Prečo uprednostniť Targon FN pred iným osteosyntetickým materiálom?   

Veľkou výhodou je malá incízia, krátke trvanie výkonu, dobre prepracované inštrumentárium, stabilita implantátu a možnosť rýchlej mobilizácie pacienta.  

 

Je možné prezradiť našim čitateľom, aká je úspešnosť liečby u takto ošetrených pacientov?

Prvé výsledky sú veľmi optimistické, ale dvojročná skúsenosť s Targonom FN nestačí na štatistické vyhodnotenie.

 

Pán primár, odporučili by ste Targon FN aj svojim kolegom?

Vrelo ho svojim kolegom odporúčam, zvlášť s ohľadom na výhody, ktoré som uviedol vyššie.

 

Ďakujem za rozhovor.    

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

20. září 2021 proběhla v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi operace kyčelního kloubu, při které byl poprvé na území Česka a Slovenska použit systém augumentací Aesculap Structan®, který je určen k revizním operacím acetabula. Jak se s novým systémem manipuluje? Jaké jsou jeho výhody? Na tyto otázky nám odpověděl primář ortopedického oddělení v Klaudiánově nemocnici, MUDr. Pavel Šedivý, který měl možnost systém vyzkoušet.

20.10.2021

Jaké to je, připravovat se na odlet do Tokia na událost, o níž mnoho sportovců často jen sní? Co pro ně znamenalo roční odložení paralympiády, kdo je doprovází a co vzkazují ostatním sportovcům s podobnými ambicemi? Před odletem do Tokia jsme vyzpovídali naše dva ambasadory Kateřinu Antošovou a Davida Drahonínského. A držíme oběma palce do následujících kvalifikačních a soutěžních dní!

25.08.2021

Uplynulý „pandemický“ rok plný omezení byl výzvou pro všechny, ale obzvlášť pro rizikové skupiny lidí, jako jsou například právě pacienti s chronickým onemocněním ledvin. Přistupovat k životu aktivně a s optimismem se ne vždy daří, ale nesmíme se o to přestat snažit, i když se nám to pomyslné „světélko ve tmě“ zdá třeba chvíli neviditelné. Kde ale vzít ten pozitivní přístup, jak neupadnout do stereotypu? A kdy si přiznat, že potřebuji odbornou pomoc? I na takové otázky nám odpovídala klinická psycholožka PhDr. Marcela Znojová, která se dialyzovaným pacientům věnuje.
 

11.08.2021