Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Bc. Eva Višková

Cílem dvoudenní akce bylo přiblížit posluchačům klinický význam bezpečné infuzní terapie a s tím související infuzní techniky

04.06.2014
Infuzní systém Space

Divize Avitum společnosti B. Braun Medical a Aesculap Akademie pozvaly začátkem května vedoucí sestry dialyzačních středisek a nefrologických pracovišť na celostátní sympozium nazvané „Úsměv pro život“. Přestože sympozium bylo určeno vedoucím sestrám dialyzačních středisek v Čechách a na Moravě, zúčastnili se ho i hosté ze Slovenska. Pro místo setkání byl vybrán hotelový komplex Avalanche na Dolní Moravici v malebném kraji Jeseníků.

27.07.2010
Úsměv pro život

Začátkem roku 2009 byly sestry dialýz a nefrologických pracovišt informovány o možnosti absolvovat ojedinělý kurz certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví. Díky spolupráci B. Braun Avitum a Aesculap Akademie se podařilo vůbec poprvé u nás akreditovat takovýto kurz a sestrám se naskytla jedinečná možnost získat odbornou kvalifikaci v oboru péče o nemocné léčené eliminačními metodami.

25.11.2009

Víte, že máte konečně šanci získat zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzděláva­cího programu certifikovaného kurzu Péče o nemocné pacienty léčené eliminačními metodami? Přidejte se k našemu týmu a vzdělávejte se s námi!

21.04.2009

Společnost B. Braun Avitum (dříve známá pod názvem EuroCare) patří k předním poskytovatelům dialyzační péče již od roku 1994. Na základě dlouholetých zkušeností a průzkumů jednoznačně vyplynula potřeba vytvořit systém soustavného vzdělávání lékařů a sester, a to jak v odborných znalostech, tak nově v komunikačních dovednostech.

05.01.2009