Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

Na komunikaci záleží a pacienti to vědí

Bc. Eva Višková

27. Červenec 2010

Aktuality B. Braun B. Braun pro život

Divize Avitum společnosti B. Braun Medical a Aesculap Akademie pozvaly začátkem května vedoucí sestry dialyzačních středisek a nefrologických pracovišť na celostátní sympozium nazvané „Úsměv pro život“. Přestože sympozium bylo určeno vedoucím sestrám dialyzačních středisek v Čechách a na Moravě, zúčastnili se ho i hosté ze Slovenska. Pro místo setkání byl vybrán hotelový komplex Avalanche na Dolní Moravici v malebném kraji Jeseníků.

Management klinicko-pacientské komunikace

Hlavním tématem setkání byl management klinicko-pacientské komunikace. Cílem odborného programu bylo zvýšit motivaci účastníků vzdělávat se v oblasti klinickopacientské komunikace, možnost diskutovat o vzdělávacích formách v této oblasti a pomoc při pochopení klíčové role komunikačních kompetencí ve zdravotnictví.

Setkání bylo netradiční a zajímavé tím, že odborný program byl složen z teoretické a praktické části. Ta proběhla přímo na dialyzačním středisku B. Braun Avitum v Bruntále. Zde bylo představeno jak vlastní středisko, tak jednotlivé procesy, kterými se dialýzy B. Braun Avitum od ostatních zařízení tohoto typu liší. Nejvíce účastníky zaujala možnost nahlédnout do systému managementu ošetřovatelské péče
a celoživotního vzdělávání sester na střediscích. Na tuto část programu navazoval v hotelovém komplexu Avalanche přednáškový blok a týmová hra - kvíz na téma klinicko-pacientské komunikace. Pro mnohé účastníky bylo překvapením, jak málo toho umíme svým pacientům efektivně sdělit.

Závěr odpoledne patřil výjimečnému hostu prof. PhDr. RNDr. Heleně Haškovcové, CSc. Její přednáška o tom, jak pomocí správné komunikace dosáhnout pozitivní změny, byla nezapomenutelným zážitkem. Příjemným překvapením byl závěr jejího vystoupení, kde se zaměřila na úsměvné povídání o své poslední knize, kterou věnovala nové vědecké disciplíně - cverkologii (vědě o trpaslících). Společenský večer, který zahajovala barmanská show, následována školou salsy, byl pěkným zakončením náročného pracovního dne.

Outdoorové aktivity

Druhý den pokračoval ve znamení outdoorových aktivit věnovaných interpersonální komunikaci. Bohužel špatné počasí nedovolilo účastníkům absolvovat vše z připraveného odborného programu. Přesto se nikomu po závěrečné prohlídce Karlovy Studánky nechtělo odjet domů.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a realizaci celé akce. Stojí totiž před nimi další významný úkol. Účastníci se shodli na tom, že vzdělávací akce tohoto typu je potřeba zorganizovat pro všechny, kteří o dialyzované pacienty pečují.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník