Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Úspěšní mohou být jen ti, kteří na sobě neustále pracují

25. Listopad 2009

Úspěšní mohou být jen ti, kteří na sobě neustále pracují

Začátkem roku 2009 byly sestry dialýz a nefrologických pracovišt informovány o možnosti absolvovat ojedinělý kurz certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví. Díky spolupráci B. Braun Avitum a Aesculap Akademie se podařilo vůbec poprvé u nás akreditovat takovýto kurz a sestrám se naskytla jedinečná možnost získat odbornou kvalifikaci v oboru péče o nemocné léčené eliminačními metodami.

V této oblasti existuje velká poptávka po kvalifikovaných sestrách obeznámených s nejmodernějšími léčebnými postupy a technologiemi. Proto není divu, že zájem o zařazení do kurzu vysoce převýšil možnosti prvních 25 nabízených míst.

Náplní kurzu je získání odborné způsobilosti, která odpovídá speciálnímu modulu „Role sestry
v intenzivní péči se zaměřením na eliminační metody krve“ specializačního vzdělávání v oboru „Sestra pro intenzivní péči“ podle § 49 vyhlášky č. 424/2004 Sb. Podmínky pro zařazení do kurzu splnilo všech 25 účastníků. Z toho 23 úspěšných absolventů může potvrdit, jak náročný byl tento kurz jak v teoretické, tak v praktické části.

Při hodnocení kurzu samotnými účastníky převažovalo jednoznačné přesvědčení o jeho prospěšnosti
a využitelnosti v praxi. Většina se shodla, že náročnost kurzu, zvlášť některých výukových dnů, byla velmi vysoká. Nikdo nezpochybnil nutnost těchto teoretických znalostí ve vlastní praxi. Praktická výuky probíhala na všech pěti akreditovaných střediscích. I tady se ukázalo, že vyzkoušet si provoz na jiném než mateřském středisku přinese vždy něco nového. A pokud se nové a lepší postupy podaří úspěšně zavést do provozu jejich vlastních pracovišť, tak není třeba polemizovat o prospěšnosti takto koncipovaného kurzu.

Zajímal mne i názor přednášejících, protože to jsou právě oni, kdo výuku dělají atraktivní nejen volbou témat, ale především svým pedagogickým uměním. Za vše hovoří jeden z nejtěžších výukových dnů věnovaný hemodialyzačním technologiím . Zde společně přednáší doc. Ing. František Lopot
a RNDr. Josef Čihák. "Je to velmi náročné nejen pro účastníky, ale i pro nás, ale smršť dotazů, která přišla na závěr výukového dne, jednoznačně potvrdila důležitost tohoto tématu," shodli se oba dva.

V tuto chvíli mohu s jistotou říct, že budeme tento kurz otvírat pravidelně 2x ročně, a to v jarním
i podzimním termínu. Bohužel už teď musím potenciální zájemce upozornit, že nejbližší volný termín pro jejich zařazení do tohoto kurzu je podzim 2010. Proto, máte-li zájem o tento druh vzdělávání a zaujala-li vás možnost udělat něco pro svoji kariéru a zároveň pro svoje pacienty, podívejte se na
www.aesculap-akademie.cz, kde najdete přihlášku a neváhejte ji v předstihu odeslat.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem lektorům teoretické i praktické části kurzu za nasazení a čas, který vzdělávání ostatních věnují. Prvním absolventům pak přeji, aby je nadšení a touha po vzdělání i nadále provázela nejen v profesním ale i osobním životě. Protože úspěšní mohou být pouze ti, kteří na sobě dokáží neustále pracovat.

Bc. Eva Višková
B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun