Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Úspěšní mohou být jen ti, kteří na sobě neustále pracují

25. Listopad 2009

Úspěšní mohou být jen ti, kteří na sobě neustále pracují

Začátkem roku 2009 byly sestry dialýz a nefrologických pracovišt informovány o možnosti absolvovat ojedinělý kurz certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví. Díky spolupráci B. Braun Avitum a Aesculap Akademie se podařilo vůbec poprvé u nás akreditovat takovýto kurz a sestrám se naskytla jedinečná možnost získat odbornou kvalifikaci v oboru péče o nemocné léčené eliminačními metodami.

V této oblasti existuje velká poptávka po kvalifikovaných sestrách obeznámených s nejmodernějšími léčebnými postupy a technologiemi. Proto není divu, že zájem o zařazení do kurzu vysoce převýšil možnosti prvních 25 nabízených míst.

Náplní kurzu je získání odborné způsobilosti, která odpovídá speciálnímu modulu „Role sestry
v intenzivní péči se zaměřením na eliminační metody krve“ specializačního vzdělávání v oboru „Sestra pro intenzivní péči“ podle § 49 vyhlášky č. 424/2004 Sb. Podmínky pro zařazení do kurzu splnilo všech 25 účastníků. Z toho 23 úspěšných absolventů může potvrdit, jak náročný byl tento kurz jak v teoretické, tak v praktické části.

Při hodnocení kurzu samotnými účastníky převažovalo jednoznačné přesvědčení o jeho prospěšnosti
a využitelnosti v praxi. Většina se shodla, že náročnost kurzu, zvlášť některých výukových dnů, byla velmi vysoká. Nikdo nezpochybnil nutnost těchto teoretických znalostí ve vlastní praxi. Praktická výuky probíhala na všech pěti akreditovaných střediscích. I tady se ukázalo, že vyzkoušet si provoz na jiném než mateřském středisku přinese vždy něco nového. A pokud se nové a lepší postupy podaří úspěšně zavést do provozu jejich vlastních pracovišť, tak není třeba polemizovat o prospěšnosti takto koncipovaného kurzu.

Zajímal mne i názor přednášejících, protože to jsou právě oni, kdo výuku dělají atraktivní nejen volbou témat, ale především svým pedagogickým uměním. Za vše hovoří jeden z nejtěžších výukových dnů věnovaný hemodialyzačním technologiím . Zde společně přednáší doc. Ing. František Lopot
a RNDr. Josef Čihák. "Je to velmi náročné nejen pro účastníky, ale i pro nás, ale smršť dotazů, která přišla na závěr výukového dne, jednoznačně potvrdila důležitost tohoto tématu," shodli se oba dva.

V tuto chvíli mohu s jistotou říct, že budeme tento kurz otvírat pravidelně 2x ročně, a to v jarním
i podzimním termínu. Bohužel už teď musím potenciální zájemce upozornit, že nejbližší volný termín pro jejich zařazení do tohoto kurzu je podzim 2010. Proto, máte-li zájem o tento druh vzdělávání a zaujala-li vás možnost udělat něco pro svoji kariéru a zároveň pro svoje pacienty, podívejte se na
www.aesculap-akademie.cz, kde najdete přihlášku a neváhejte ji v předstihu odeslat.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem lektorům teoretické i praktické části kurzu za nasazení a čas, který vzdělávání ostatních věnují. Prvním absolventům pak přeji, aby je nadšení a touha po vzdělání i nadále provázela nejen v profesním ale i osobním životě. Protože úspěšní mohou být pouze ti, kteří na sobě dokáží neustále pracovat.

Bc. Eva Višková
B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun