Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Když víte víc, dokážete víc!

21. Duben 2009

Když víte víc, dokážete víc!

Víte, že máte konečně šanci získat zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzděláva­cího programu certifikovaného kurzu Péče o nemocné pacienty léčené eliminačními metodami? Přidejte se k našemu týmu a vzdělávejte se s námi!

Díky spolupráci B. Braun Avitum a Aesculap Akademie se podařilo vůbec poprvé u nás akreditovat u Ministerstva zdravotnictví ČR první certifikovaný kurz pro tuto oblast. Po kvalifikovaných všeobecných sestrách obe­známených s nejmodernějšími léčebnými postupy a technologiemi je v současné době vysoká poptávka.
Využijte i vy naplno svůj potenciál a získejte odbornost v oboru s neustále rostoucím po­čtem pacientů.

Absolvováním tohoto kurzu získáte zvláštní odbornou způsobilost, která odpovídá speci­álnímu modulu „Role sestry v intenzivní péči se zaměřením na eliminační metody krve“ specializačního vzdělávání v oboru Sestra pro intenzivní péči podle § 49 vyhlášky č. 424/2004 Sb.

Požadavky pro zařazení do programu

  1. ověřená kopie dokladu o získání odborné způsobilosti nebo
  2. registrační číslo Osvědčení nebo jeho pro­stá kopie
  3. cizí státní příslušníci přikládají k při­hlášce ověřenou kopii rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravot­nického povolání na území ČR

Časová náročnost

Celý kurz se skládá z teoretické a praktické části, které jsou úzce provázány v na sebe navazujících tematických celcích. Teoretické části se budou lektoři věnovat v šesti jedno­denních blocích (celkem 52 hodin) a probíhat bude v sídle B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, Praha 4. Praktická výuka v rozsahu 40 hodin je pak vedena na akreditovaných pražských střediscích B. Braun Avitum Ho­molka, Bulovka a Nusle a dále pak na dialy­začních střediscích B. Braun Avitum v Ústí nad Orlicí a Ostravě-Vítkovicích.  

Tematické bloky kurzu:

  • Management eliminačních metod
  • Hemodialyzační technologie
  • Správná péče o cévní přístupy u dialy­zovaných pacientů
  • Specifická péče o pacienta léčeného peritoneální dialýzou
  • Psychosociální aspekty ošetřovatelské péče v nefrologii
  • Problematika nutrice u nefrologicky nemocných

Počet účastníků max. 25
Termíny 2 x ročně, jaro - podzim
Počet kreditů získaných po absolvování 55
Cena certifikovaného kurzu 5 000 Kč bez DPH
Odborný garant kurzu Luděk Hajský
Odborný konzultant akce Eva Višková

Pokud vás zaujala možnost udělat něco pro svoji kariéru a zároveň pro své pacienty, podívejte se na www.aesculap-akademie.cz , kde najdete při­hlášku a řadu dalších informací o kurzu.

Eva Višková
Aesculap Akademie

Bc. Eva Višková
B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun