Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Když víte víc, dokážete víc!

21. Duben 2009

Když víte víc, dokážete víc!

Víte, že máte konečně šanci získat zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzděláva­cího programu certifikovaného kurzu Péče o nemocné pacienty léčené eliminačními metodami? Přidejte se k našemu týmu a vzdělávejte se s námi!

Díky spolupráci B. Braun Avitum a Aesculap Akademie se podařilo vůbec poprvé u nás akreditovat u Ministerstva zdravotnictví ČR první certifikovaný kurz pro tuto oblast. Po kvalifikovaných všeobecných sestrách obe­známených s nejmodernějšími léčebnými postupy a technologiemi je v současné době vysoká poptávka.
Využijte i vy naplno svůj potenciál a získejte odbornost v oboru s neustále rostoucím po­čtem pacientů.

Absolvováním tohoto kurzu získáte zvláštní odbornou způsobilost, která odpovídá speci­álnímu modulu „Role sestry v intenzivní péči se zaměřením na eliminační metody krve“ specializačního vzdělávání v oboru Sestra pro intenzivní péči podle § 49 vyhlášky č. 424/2004 Sb.

Požadavky pro zařazení do programu

  1. ověřená kopie dokladu o získání odborné způsobilosti nebo
  2. registrační číslo Osvědčení nebo jeho pro­stá kopie
  3. cizí státní příslušníci přikládají k při­hlášce ověřenou kopii rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravot­nického povolání na území ČR

Časová náročnost

Celý kurz se skládá z teoretické a praktické části, které jsou úzce provázány v na sebe navazujících tematických celcích. Teoretické části se budou lektoři věnovat v šesti jedno­denních blocích (celkem 52 hodin) a probíhat bude v sídle B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, Praha 4. Praktická výuka v rozsahu 40 hodin je pak vedena na akreditovaných pražských střediscích B. Braun Avitum Ho­molka, Bulovka a Nusle a dále pak na dialy­začních střediscích B. Braun Avitum v Ústí nad Orlicí a Ostravě-Vítkovicích.  

Tematické bloky kurzu:

  • Management eliminačních metod
  • Hemodialyzační technologie
  • Správná péče o cévní přístupy u dialy­zovaných pacientů
  • Specifická péče o pacienta léčeného peritoneální dialýzou
  • Psychosociální aspekty ošetřovatelské péče v nefrologii
  • Problematika nutrice u nefrologicky nemocných

Počet účastníků max. 25
Termíny 2 x ročně, jaro - podzim
Počet kreditů získaných po absolvování 55
Cena certifikovaného kurzu 5 000 Kč bez DPH
Odborný garant kurzu Luděk Hajský
Odborný konzultant akce Eva Višková

Pokud vás zaujala možnost udělat něco pro svoji kariéru a zároveň pro své pacienty, podívejte se na www.aesculap-akademie.cz , kde najdete při­hlášku a řadu dalších informací o kurzu.

Eva Višková
Aesculap Akademie

Bc. Eva Višková
B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun

Významní čeští nefrologové po zahájení očkování proti covidu-19 oslovili Ministerstvo zdravotnictví, aby při vakcinaci zařadilo do prioritních skupin i dialyzované pacienty. Přístup k očkování se podařilo zajistit a dialyzovaní už mají dostupnější i preventivní léčbu.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun

Společnost B. Braun rozšířila své portfolio vstřebatelných hemostatických prostředků z oxidované celulózy o nového benjamínka, který cílí primárně na laparoskopickou chirurgii.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun