Přejít k hlavnímu obsahu

Když víte víc, dokážete víc!

Bc. Eva Višková

21. Duben 2009

Aesculap Akademie
Víte, že máte konečně šanci získat zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzděláva­cího programu certifikovaného kurzu Péče o nemocné pacienty léčené eliminačními metodami? Přidejte se k našemu týmu a vzdělávejte se s námi!

Díky spolupráci B. Braun Avitum a Aesculap Akademie se podařilo vůbec poprvé u nás akreditovat u Ministerstva zdravotnictví ČR první certifikovaný kurz pro tuto oblast. Po kvalifikovaných všeobecných sestrách obe­známených s nejmodernějšími léčebnými postupy a technologiemi je v současné době vysoká poptávka.
Využijte i vy naplno svůj potenciál a získejte odbornost v oboru s neustále rostoucím po­čtem pacientů.

Absolvováním tohoto kurzu získáte zvláštní odbornou způsobilost, která odpovídá speci­álnímu modulu „Role sestry v intenzivní péči se zaměřením na eliminační metody krve“ specializačního vzdělávání v oboru Sestra pro intenzivní péči podle § 49 vyhlášky č. 424/2004 Sb.


Požadavky pro zařazení do programu

 1. ověřená kopie dokladu o získání odborné způsobilosti nebo
 2. registrační číslo Osvědčení nebo jeho pro­stá kopie
 3. cizí státní příslušníci přikládají k při­hlášce ověřenou kopii rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravot­nického povolání na území ČR


Časová náročnost

Celý kurz se skládá z teoretické a praktické části, které jsou úzce provázány v na sebe navazujících tematických celcích. Teoretické části se budou lektoři věnovat v šesti jedno­denních blocích (celkem 52 hodin) a probíhat bude v sídle B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, Praha 4. Praktická výuka v rozsahu 40 hodin je pak vedena na akreditovaných pražských střediscích B. Braun Avitum Ho­molka, Bulovka a Nusle a dále pak na dialy­začních střediscích B. Braun Avitum v Ústí nad Orlicí a Ostravě-Vítkovicích.  


Tematické bloky kurzu:

 • Management eliminačních metod
 • Hemodialyzační technologie
 • Správná péče o cévní přístupy u dialy­zovaných pacientů
 • Specifická péče o pacienta léčeného peritoneální dialýzou
 • Psychosociální aspekty ošetřovatelské péče v nefrologii
 • Problematika nutrice u nefrologicky nemocných


Počet účastníků max. 25
Termíny 2 x ročně, jaro - podzim
Počet kreditů získaných po absolvování 55
Cena certifikovaného kurzu 5 000 Kč bez DPH
Odborný garant kurzu Luděk Hajský
Odborný konzultant akce Eva Višková


Pokud vás zaujala možnost udělat něco pro svoji kariéru a zároveň pro své pacienty, podívejte se na www.aesculap-akademie.cz , kde najdete při­hlášku a řadu dalších informací o kurzu.

Eva Višková
Aesculap Akademie

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník